Študentski svet Fakultete za računalništvo in informatiko (ŠSFRI) je organ študentov FRI in je neodvisen pri svojem delovanju, saj člani nismo denarno nagrajevani. Zakon o visokem šolstvu in Statut Univerze v Ljubljani določata, da je Študentski svet fakultete edini predstavnik študentov v strukturi fakultete, kjer zastopa mnenja in interese vseh študentov fakultete.

ŠSFRI je splavil novo spletno stran: http://svet.fri.uni-lj.si. Na njej lahko najdete zbranih ogromno zanimivih in koristnih informacij v zvezi s študijem.

 

ČLANI ŠSFRI 2016/17

V študentskem svetu v študijskem letu 2016/2017 sodelujemo:

 • Sandi Režonja (predsednik),
 • Rok Vodopivec (podpredsednik),
 • Alja Isakovič (predstavnica 1. letnika DR),
 • Eva Lužnik Žnidaršič (predstavnica 2. letnika MAG),
 • Ernest Beličič (predstavnik 1. letnika MAG),
 • Manja Cafuta (predstavnica 3. letnika UNI),
 • Nedim Husaković (predstavnik 3. letnika VSŠ),
 • Marko Stojimirović (predstavnik 2. letnika UNI),
 • Gašper Grom (predstavnik 2. letnika VSŠ),
 • Živa Škof (predstavnica 1. letnika UNI, tajnica),
 • Matej Sudac (predstavnik 1. letnika VSŠ),
 • Arne Simonič (zapisnikar),
 • Matevž Robič (predstavnik v ŠO FRI),
 • Žiga Cigole,
 • Vid Gabrijel,
 • Simon Zajc,
 • Vid Čergič.