Razpis za praktično usposabljanje v okviru programa Erasmus+ za študijsko leto 2020/2021

Objavljeno: SEPTEMBER 2020

 

V okviru programa Erasmus+ lahko študenti UL FRI opravijo praktično usposabljanje. V ta namen UL FRI objavlja razpis za praktično usposabljanje v okviru programa Erasmus+ za študijsko leto 2020/2021.

 

Upravičeno obdobje tega razpisa je od 1. 1. 2021 do 31. 12 2021

 

Na razpis se študent prijavi elektronsko preko informacijskega sistema Studis.

 

Rok za prijavo na razpis v informacijskem sistemu Studis je do vključno 16. 10. 2020. V primeru oddaje prijavnega obrazca iz priloge tega razpisa je rok za oddajo 16. 10. 2020 do 12. ure po elektronski pošti na naslov izmenjave@fri.uni-lj.si ali osebno na recepciji dekanata UL FRI.

 

Razpisna dokumentacija:


Navodila za prijavo:

Na razpis se študent prijavi elektronsko preko informacijskega sistema Studis, v katerem odda prošnjo za prijavo na praktično usposabljanje v tujini. Prošnji mora obvezno priložiti motivacijsko pismo na najmanj eni in največ dveh straneh (z morebitnimi prilogami).

 

V primeru, ko informacijski sistem Studis študentu ne omogoča oddaje prošnje za prijavo na praktično usposabljanje, lahko kandidat izjemoma izpolni prijavni obrazec iz priloge tega razpisa. Prijavnemu obrazcu mora obvezno priložiti motivacijsko pismo na najmanj eni in največ dveh straneh (z morebitnimi prilogami).

 


 

Naknadni razpis za študijske izmenjave v okviru programa Erasmus+ za poletni semester študijskega leta 2020/2021

Objavljeno: SEPTEMBER 2020

 

Univerza v Ljubljani je objavila naknadni Razpis za študijske izmenjave v okviru programa Erasmus+ v študijskem letu 2020/2021. Naknadno prijavo na razpis lahko oddajo študenti, ki bi želeli opravljati študijsko izmenjavo v poletnem semestru študijskega leta 2020/2021 in se na prvotni razpis niso prijavili. Študenti UL FRI lahko del svojih študijskih obveznosti opravite na eni od partnerskih institucij UL FRI. V ta namen UL FRI objavlja razpis za študijske izmenjave v okviru programa Erasmus+ za študijsko leto 2020/2021.

 

Na razpis se študent prijavi elektronsko preko informacijskega sistema Studis. Rok za prijavo na razpis v informacijskem sistemu Studis je do vključno 20. 9. 2020.

 

Razpisna dokumentacija:


Navodila za prijavo:

Na razpis se študent prijavi elektronsko preko informacijskega sistema Studis, v katerem odda prošnjo za prijavo na študijsko izmenjavo v tujini. Prošnji mora obvezno priložiti motivacijsko pismo (v slovenskem jeziku) na najmanj eni in največ dveh straneh (z morebitnimi prilogami).

 

NOVO:

V okviru študijske izmenjave lahko študent na tuji instituciji pripravlja tudi zaključno delo (diplomsko, magistrsko ali doktorsko nalogo). UL FRI ima okrepljeno sodelovanje z Lulea University of Technology, ki ga koordinirata prof. Zoran Bosnić (na UL FRI) in prof. Evgeny Osipov (na Lulea University of Technology). V okviru tega sodelovanja imamo pripravljenih nekaj tematik za magistrske naloge, ki bi jih kandidati za izmenjavo lahko delali v času izmenjave v Lulei. Za podrobnejše informacije glede razpisanih tem se lahko obrnete na prof. Bosnića.

 


 

PODALJŠAN ROK PRIJAVE: Naknadni razpis za praktično usposabljanje v okviru programa Erasmus+ za študijsko leto 2019/2020Objavljeno: OKTOBER 2019

 

Univerza v Ljubljani je objavila naknadni Razpis za praktično usposabljanje v okviru programa Erasmus+ za študijsko leto 2019/2020. Upravičeno obdobje tega razpisa je od 1. 11. 2019 do 30. 9. 2020 31. 12. 2020. Obdobje praktičnega usposabljanja je omejeno od najmanj 2 meseca do največ 12 mesecev.

 

Na razpis se študent prijavi z izpolnjeno prijavnico, ki jo pošlje po elektronski pošti na naslov izmenjave@fri.uni-lj.si.

 

Rok za prijavo na razpis je do vključno 23. 10. 2019 oziroma po tem roku do porabe sredstev, vendar najkasneje do 19. 7. 2020 31. 10. 2020.

 

Razpisna dokumentacija:

 

Navodila za prijavo:

Na razpis se študent prijavi z izpolnjeno prijavnico, ki jo pošlje po elektronski pošti na naslov izmenjave@fri.uni-lj.si. Prijavnici mora študent obvezno priložiti motivacijsko pismo na najmanj eni in največ dveh straneh (z morebitnimi prilogami).