RAZPIS ŠTUDENTSKIH IZMENJAV S KONZORCIJI UNIVERZ AEN (AVSTRALIJA) IN MAUI (ZDA) ZA ŠTUDIJSKO LETO 2022/2023

Objavljeno: JANUAR 2022

 

Univerza v Ljubljani (UL) kot partnerica v Utrechtski mreži univerz omogoča svojim študentom študijske izmenjave s konzorciji univerz AEN (Avstralija) in MAUI (ZDA) za obdobje enega do dveh semestrov.

 

Izbrani študenti so opravičeni le plačila šolnine in pridobijo status rednega študenta na gostujoči instituciji. Vsi ostali stroški, vezani na bivanje v tujini v času študija, kot tudi stroški poti in zdravstvenega zavarovanja, so obveznost izbranih študentov.

 

Razpisi in prijavna dokumentacija:

 

Prijave na razpise sprejema Služba za mednarodno sodelovanje UL, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, do 10. 2. 2022.

 

POMEMBNO:

Študenti, ki se želijo prijaviti na razpis za izmenjavo, morajo poleg prijave na Univerzo v Ljubljani v skladu s Pravilnikom o mednarodnih študijskih izmenjavah in študijskih praksah (Postopek izmenjaveIzmenjave v okviru drugih mednarodnih programov) poslati tudi vlogo za odobritev mednarodne izmenjave po elektronski pošti na naslov izmenjave@fri.uni-lj.si. Vlogi naj priložijo tudi dokumentacijo, ki jo zahteva razpis. Vlogo bo obravnavala Komisija za študijske zadeve. Rok za vložitev vloge na UL FRI je do vključno 8. 2. 2022.

 


 

 

 

RAZPIS ŠTIPENDIJ SLOVAŠKE VLADE ZA ŠTUDIJSKO LETO 2022/2023

Objavljeno: JANUAR 2022

 

Ministrstvo za šolstvo in šport Slovaške Republike razpisuje bilateralne štipendije za študijsko leto 2022/2023 za študente vseh treh stopenj študija.

 

Rok za prijavo je 31. 3. 2022.

 

Vse nadaljne informacije o razpisu se nahajajo na povezavi: https://www.minedu.sk/scholarships-offered-within-the.../ .

 

Podrobnejše informacije o univerzah in študijskih programih na Slovaškem se nahajajo na povezavi: https://www.studyinslovakia.sk/.

 

Kontaktna oseba je gospa Hana Lacova (hana.lacova@ff.uni-lj.si).

 

Dokončen izbor kandidatov je v pristojnosti Slovaške.

 

POMEMBNO:

Študenti, ki se želijo prijaviti na razpis za izmenjavo, morajo poleg elektronske prijave v skladu s Pravilnikom o mednarodnih študijskih izmenjavah in študijskih praksah (Postopek izmenjaveIzmenjave v okviru drugih mednarodnih programov) vložiti tudi vlogo za odobritev mednarodne izmenjave, ki jo pošljejo po elektronski pošti na naslov izmenjave@fri.uni-lj.si. Vlogi naj študent priloži dokumentacijo, ki jo zahteva razpis, navedejo inštitucijo, na katero želijo oditi, priložijo predviden študijski program ter motivacijsko pismo. Vlogo bo obravnavala Komisija za študijske zadeve oz. Komisija za raziskovalno delo in doktorski študij. Rok za vložitev vloge na UL FRI je do vključno 31. 3. 2022.

 


 

RAZPIS ŠTIPENDIJ UTRECHTSKE MREŽE ZA ŠTUDENTE IN MLADE RAZISKOVALCE

Objavljeno: DECEMBER 2021

 

Utrechtska mreža objavlja razpis za podelitev do 20 štipendij v višini 1000 € za študente ali mlade raziskovalce za čas od 1 do 6 mesecev na eni od univerz Utrechtske mreže. Štipendija je namenjena za raziskovalne dejavnosti pri pripravi zaključnega dela (ki lahko vključujejo tudi redna predavanja) na 2. ali 3. stopnji študija. Prijavijo se lahko magistrski ali doktorski študenti, ki niso upravičeni do financiranja iz ostalih programov (kot je Erasmus+, npr. zaradi krajšega obdobja mobilnosti). Prednost imajo študenti 3. stopnje. Mobilnost si študenti organizirajo sami na eni izmed univerz, članic Utrechtske mreže. Mobilnost mora biti izvedena v obdobju med 1. 4. 2022 in 31. 3. 2023.

 

Prijavno dokumentacijo, ki vsebuje:

  • prijavni obrazec,
  • motivacijsko pismo v angleškem jeziku,
  • priporočilno pismo (domačega profesorja) v angleškem jeziku,
  • potrdilo o sprejemu na raziskovalni projekt (izda ga profesor ali gostujoča univerza),

 

morajo študenti oziroma mladi raziskovalci posredovati na elektronski naslov urska.ravnik@uni-lj.si in po pošti Službi za mednarodno sodelovanje UL, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, do 1. 2. 2022. Nepopolne prijave ne bodo obravnavane.

 

Univerza v Ljubljani bo za štipendije nominirala do tri študente, končni izbor pa bo opravila Utrechtska mreža.

 

Več informacij na http://www.utrecht-network.org/activities/young-researchers-grant.

 

POMEMBNO:

Študenti, ki se želijo prijaviti na razpis, morajo poleg prijave na Univerzo v Ljubljani v skladu s Pravilnikom o mednarodnih študijskih izmenjavah in študijskih praksah (Postopek izmenjaveIzmenjave v okviru drugih mednarodnih programov) vložiti tudi vlogo za odobritev mednarodne izmenjave, ki jo pošljejo po elektronski pošti na naslov izmenjave@fri.uni-lj.si. Vlogi naj študent priloži dokumentacijo, ki jo zahteva razpis. Vlogo bo obravnavala Komisija za študijske zadeve oz. Komisija za raziskovalno delo in doktorski študij. Rok za vložitev vloge na UL FRI je do vključno 1. 2. 2022.

 


 

RAZPIS ŠTIPENDIJ LIKARJEVEGA SKLADA ZA LETO 2022/2023

Objavljeno: DECEMBER 2021

 

Likarjev sklad je objavil razpis za pridobitev štipendije za študij na Tehniški univerzi München (TUM) v študijskem letu 2022/2023.

 

Razpis ponuja štipendije za študente na 2. in 3. stopnji za študij inženirskih znanosti na TUM s pričetkom v zimskem semestru 2022/2023 za dobo največ 10 mesecev z možnostjo podaljšanja v naslednjem študijskem letu.

 

Več informacij o samem razpisu in pogojih se nahaja v priponki. Prijave na razpis sprejema Fakulteta za strojništvo UL, Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana, do vključno 10. 3. 2022.

 

POMEMBNO:

Študenti, ki se želijo prijaviti na razpis, morajo poleg prijave na Fakulteto za strojništvo UL v skladu s Pravilnikom o mednarodnih študijskih izmenjavah in študijskih praksah (Postopek izmenjaveIzmenjave v okviru drugih mednarodnih programov) vložiti tudi vlogo za odobritev mednarodne izmenjave, ki jo pošljejo po elektronski pošti na naslov izmenjave@fri.uni-lj.si. Vlogi naj študent priloži dokumentacijo, ki jo zahteva razpis. Vlogo bo obravnavala Komisija za študijske zadeve oz. Komisija za raziskovalno delo in doktorski študij. Rok za vložitev vloge na UL FRI je do vključno 10. 3. 2022.

 


 

Razpis za KRATKOROČNO MOBILNOST DOKTORSKIH ŠTUDENTOV Z NAMENOM ŠTUDIJA IN/ALI PRAKSE v okviru programa Erasmus+ za študijsko leto 2021/2022

Objavljeno: DECEMBER 2021

 

V okviru programa Erasmus+ lahko doktorski študenti UL FRI del svojih rednih študijskih obveznosti, praktičnega usposabljanja, raziskovalnega dela ali pripravo doktorske naloge opravite na eni od partnerskih institucij UL FRI, saj se v okviru tega programa izvajajo Erasmus+ kratkoročne mobilnosti doktorskih študentov. V ta namen UL FRI objavlja razpis v okviru programa Erasmus+ za študijsko leto 2021/2022.

 

Upravičeno obdobje tega razpisa je od 14. 2. 2022 do 30. 9. 2022

 

Na razpis se študent prijavi s prijavnim obrazcem in obveznimi prilogami vsaj 30 dni prej in ne več kot 60 dni pred začetkom mobilnosti.

 

Razpisna dokumentacija:


Navodila za prijavo:

Na razpis se študent prijavi s prijavnim obrazcem, ki vsebuje tudi obvezne priloge. Prijavni obrazec skupaj z obveznimi prilogami odda po elektronski pošti na naslov izmenjave@fri.uni-lj.si.

 

Vprašanja in odgovori objavljeni na spletni strani UL:

https://www.uni-lj.si/mednarodno_sodelovanje_in_izmenjave/erasmus_kratkotrajne_mobilnosti_doktorskih_studentov/pogosta_vprasanja_in_odgovori/

 


 

PoDALJŠAN ROK PRIJAVE: Razpis za praktično usposabljanje v okviru programa Erasmus+ za študijsko leto 2020/2021

 

Objavljeno: SEPTEMBER 2020

 

V okviru programa Erasmus+ lahko študenti UL FRI opravijo praktično usposabljanje. V ta namen UL FRI objavlja razpis za praktično usposabljanje v okviru programa Erasmus+ za študijsko leto 2020/2021.

 

Upravičeno obdobje tega razpisa je od 1. 1. 2021 do 30. 9. 2022

 

Na razpis se študent prijavi z izpolnjeno prijavnico, ki jo pošlje po elektronski pošti na naslov izmenjave@fri.uni-lj.si.

 

Rok za prijavo na razpis je odprt do vključno 20. 7. 2022.

 

Razpisna dokumentacija:


Navodila za prijavo:

Na razpis se študent prijavi z izpolnjeno prijavnico, ki jo pošlje po elektronski pošti na naslov izmenjave@fri.uni-lj.si. Prijavnici mora študent obvezno priložiti motivacijsko pismo na najmanj eni in največ dveh straneh (z morebitnimi prilogami).