Razpis za KRATKOROČNO MOBILNOST DOKTORSKIH ŠTUDENTOV Z NAMENOM ŠTUDIJA IN/ALI PRAKSE v okviru programa Erasmus+ za študijsko leto 2023/2024

Objavljeno: MAJ 2023

 

V okviru programa Erasmus+ lahko doktorski študenti UL FRI del svojih rednih študijskih obveznosti, praktičnega usposabljanja, raziskovalnega dela ali pripravo doktorske naloge opravite na eni od partnerskih institucij UL FRI, saj se v okviru tega programa izvajajo Erasmus+ kratkoročne mobilnosti doktorskih študentov. V ta namen UL FRI objavlja razpis v okviru programa Erasmus+ za študijsko leto 2023/2024.

 

Upravičeno obdobje tega razpisa je od 1. 6. 2023 do 30. 6. 2024

 

Na razpis se študent prijavi s prijavnim obrazcem in obveznimi prilogami vsaj 30 dni prej in ne več kot 60 dni pred začetkom mobilnosti.

 

Razpisna dokumentacija:


Navodila za prijavo:

Na razpis se študent prijavi s prijavnim obrazcem, ki vsebuje tudi obvezne priloge. Prijavni obrazec skupaj z obveznimi prilogami odda po elektronski pošti na naslov izmenjave@fri.uni-lj.si.

 

Vprašanja in odgovori objavljeni na spletni strani UL:

https://www.uni-lj.si/mednarodno_sodelovanje_in_izmenjave/erasmus_kratkotrajne_mobilnosti_doktorskih_studentov/pogosta_vprasanja_in_odgovori/

 


 

RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MOBILNOSTI ASISTENTOV, ASISTENTOV Z DOKTORATOM IN VISOKOŠOLSKIH UČITELJEV (PEDAGOŠKIH DELAVCEV) ZA 2023-24

 

Vabimo vas k prijavi na razpis za mobilnosti v okviru ukrepa RSF B.II.3 (Razvoj in krepitev sodelovanja v okviru transnacionalnih učnih skupnosti). Asistenti, asistenti z doktoratom, visokošolski učitelji lahko v tujino odidete od minimalno 3 do maksimalno 4 mesece. 

Za prijavo na razpis sledite Razpisu in pojasnilom UL.

 

 

Dokumentacija za prijavo:

 

V kolikor sporazuma ni mogoče podpisati se za prijavo odda:

            in

 

Po zaključku mobilnosti zaposleni odda:

 

Za drugi krog prijav pošljite prijavo do 25.5.2023 na izmenjave@fri.uni-lj.si.

 

Razpis je odprt do 15.7.2024 oz. do porabe sredstv. Mobilnost se mora zaključiti najkasneje do 30.11.2024.

 


 

Razpis za praktično usposabljanje v okviru programa Erasmus+ za študijsko leto 2022/2023

Objavljeno: APRIL 2022

 

V okviru programa Erasmus+ lahko študenti UL FRI opravijo praktično usposabljanje. V ta namen UL FRI objavlja razpis za praktično usposabljanje v okviru programa Erasmus+ za študijsko leto 2022/2023.

 

Upravičeno obdobje tega razpisa je od 1. 6. 2022 do 30. 9. 2023

 

Na razpis se študent prijavi z oddajo prijave, ki vsebuje vse obvezne priloge, ki so navedene v razpisu. Prijavo z vsemi obveznimi prilogami mora študent oddati vsaj en mesec pred začetkom mobilnosti po elektronski pošti na naslov izmenjave@fri.uni-lj.si.

 

Rok za prijavo na razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 1. 7. 2023.

 

Razpisna dokumentacija:


Navodila za prijavo:

Na razpis se študent prijavi z oddajo prijavnice, ki vsebuje vse obvezne priloge in jo pošlje po elektronski pošti na naslov izmenjave@fri.uni-lj.si. Prijavnici mora študent obvezno priložiti:

-    originalno potrjen (podpisan in ožigosan) Erasmus+ sporazum za praktično usposabljanje (Erasmus+ Learning Agreement for Traineeship);
-    motivacijsko pismo (na najmanj eni in največ dveh straneh, lahko v slovenskem jeziku);
-    veljavno potrdilo o vpisu, ki ne sme biti starejše od dveh tednov.

 

POMEMBNO:

Skladno s 6. odstavkom 5. poglavja razpisa je dejansko število odobrenih financiranih mesecev praktičnega usposabljanja na posameznega študenta omejeno na 4 mesece, saj UL ni prejela dovolj sredstev za izvedbo vseh zaprošenih mobilnosti.