• Sistem integracije podatkov za vrednotenje trajnostne učinkovitosti slovenskih sosesk
The Client : Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
Project type: Research projects ARRS
Project duration: 2019 - 2022