• Izdelava aplikacije za pametne telefone za pomoč pri izvajanju elektrokardiografije
The Client : Združenje kardiologov Slovenije
Project duration: 2019 - 2019