• Inverzni problem lastnih vrednosti za graf
The Client : Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
Project type: Bilateral projects
Project duration: 2019 - 2021