• J7-2596 - Pametna nanospektroskopija molekularnih dogodkov pri nevrodegeneraciji zaradi nanodelcev
The Client : Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS ( J7-2596 )
Project type: Research projects ARRS
Project duration: 2020 - 2023