• HUČ ALEKS - ALEKS HUČ - Young Researcher
The Client : Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS ( HUČ ALEKS )
Project type: Research projects ARRS
Project duration: 2015 - 2019