• PIRŠ GREGOR - GREGOR PIRŠ - Young Researcher
The Client : Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS ( PIRŠ GREGOR )
Project type: Research projects ARRS
Project duration: 2016 - 2020