Links
SICRIS
Prof. dr. Vlado Stankovski
Full Professor
Vice Dean for Economic Affairs
T: 01 4798 285
E:Send a message
Room: R2.47 - Kabinet
Projects
Past projects
Publications

V letu 2020:

1. BREŽNIK, Janez, KOCHOVSKI, Petar, STANKOVSKI, Vlado. Uporaba platforme računalništva v megli pri razvoju aplikacij za pametno in varno gradnjo = The use of a fog computing platform for the development of applications for smart and safe construction. Gradbeni vestnik : glasilo Zveze društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije, ISSN 0017-2774. [Tiskana izd.], jul. 2020, letn. 69, str. 194-200, ilustr. http://www.zveza-dgits.si/uporaba-platforme-racunalnistva-v-megli-pri-razvoju-aplikacij-za-pametno-in-varno-gradnjo. [COBISS.SI-ID 24155651]
kategorija: 1C (Z); uvrstitev: MBP; tip dela je verificiral OSICT
točke: 10, št. avtorjev: 3

2. KOCHOVSKI, Petar, STANKOVSKI, Vlado, GEC, Sandi, FATICANTI, Francescomaria, SAVI, Marco, SIRACUSA, Domenico, KUM, Seungwoo. Smart contracts for service-level agreements in edge-to-cloud computing. Journal of grid computing, ISSN 1570-7873, 2020, vol. , no. , str. 1-18, ilustr. https://link.springer.com/article/10.1007/s10723-020-09534-y, doi: 10.1007/s10723-020-09534-y. [COBISS.SI-ID 32701443], [JCRSNIPScopus do 31. 10. 2020: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1A2 (Z, A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela še ni verificiran
točke: 12.92, št. avtorjev: 7

3. ŠTEFANIČ, Polona, STANKOVSKI, Vlado. Multi-Criteria decision-making approach for container-based cloud applications : the SWITCH and ENTICE workbenches. Tehnički vjesnik : znanstveno-stručni časopis tehničkih fakulteta Sveučilišta u Osijeku, ISSN 1330-3651, [v tisku] 2020, letn. [27], št. [3], str. X-XX, doi: 10.17559/TV-20190105200327. [COBISS.SI-ID 8858465], [JCRSNIPWoS do 10. 7. 2020: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 22. 9. 2020: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1A4 (Z); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela še ni verificiran
točke: 26.84, št. avtorjev: 2

4. KOCHOVSKI, Petar, STANKOVSKI, Vlado. Algorithms for a smart construction environment. V: BRANDIC, Ivona (ur.). Algorithmic aspects of cloud computing : 5th International Symposium, ALGOCLOUD 2019, Munich, Germany, September 10, 2019 : revised selected papers, (Lecture notes in computer science (Internet), ISSN 1611-3349, 12041). Cham: Springer. cop. 2020, str. 1-14, ilustr. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-58628-7_1, doi: 10.1007/978-3-030-58628-7_1. [COBISS.SI-ID 27870211], [SNIPScopus do 4. 10. 2020: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1B (Z); uvrstitev: Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICT
točke: 20, št. avtorjev: 2

5. MOON, Jaewon, KUM, Seungwoo, KIM, Youngkee, STANKOVSKI, Vlado, PAŠČINSKI, Uroš, KOCHOVSKI, Petar. A decentralized AI data management system in federated learning. V: 2020 International Conference on Intelligent Systems and Computer Vision (ISCV2020) : June 09-11, 2020, Faculty of Sciences Dhar El Mahraz (FSDM), Fez, Morocco. Piscatway: IEEE. cop. 2020, str. 1-4, ilustr. https://ieeexplore.ieee.org/document/9204271, doi: 10.1109/ISCV49265.2020.9204271. [COBISS.SI-ID 29859587], [Scopus do 5. 11. 2020: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 4C (Z); tip dela je verificiral OSICT
točke: 4.17, št. avtorjev: 6

6. FATICANTI, Francescomaria, SAVI, Marco, DE PELLEGRINI, Francesco, KOCHOVSKI, Petar, STANKOVSKI, Vlado, SIRACUSA, Domenico. Deployment of application microservices in multi-domain federated fog environments. V: IEEE COINS 2020 : IEEE International Conference on Omni-Iayer Intelligent Systems : August 31 - September 2 2020, Barcelona, Spain. Danvers (MA): IEEE eXpress Conference Publishing. cop. 2020, str. 1-6, ilustr. https://ieeexplore.ieee.org/document/9191379, doi: 10.1109/COINS49042.2020.9191379. [COBISS.SI-ID 28506883]
kategorija: 4C (Z); tip dela je verificiral OSICT
točke: 4.17, št. avtorjev: 6

More