• BUILDCHAIN - Ustvarjanje enciklopedije v blokchain porazdeljeni knjigi. Gradnja zanesljivega grafa znanja o življenjskem ciklu za trajnost in energetsko učinkovitost
Naročnik: Evropska komisija ( BUILDCHAIN )
Trajanje projekta: 2023 - 2025
  • Opis

Namen projekta je zgraditi bazo znanja, ki jo je mogoče uporabiti za sledenje vsem dejavnostim, povezanim s celotnim življenjskim ciklom zgradb. Z odprtokodno rešitvijo, ki temelji na tehnologiji verige blokov se bo razširil digitalni dnevnik zgradb (Digital Building LogBook), ki ga občine uporabljajo za upravljanje nabora stavb, z več razpoložljivimi in novimi podatki, orodji in funkcionalnostmi. Pri projektu BUILDCHAIN bo UL FRI vodila delovni sklop 3: Implementacija decentraliziranega grafa znanja o stavbah (vključno z digitalno identiteto).

  • Logo
Logo