Slovenija je v letu 2017 postala pristopna članica Evropske agencije za jedrske raziskave CERN (www.cern.ch). S tem so se močno povečale možnosti za sodelovanje raziskovalnim inštitucijam in podjetjem. Agencija CERN skrbi za infrastrukturo, potrebno za izvajanjem eksperimentov s področja fizike delcev (https://home.cern/about/experiments), eksperimente pa v okviru velikih raziskovalnih projektov izvajajo in financirajo raziskovalne skupine iz celega sveta. V okviru eksperimenta ATLAS že leta uspešno sodeluje slovenska skupina fizikov z Inštituta Jožef Stefan in s Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani.

 

Vendar CERN ni samo fizika delcev. Infrastruktura, potrebna za delovanje velikega hadronskega trkalnika LHC, predstavlja velik izziv tudi za ljudi iz tehniških ved. Zadnje dni marca 2018 je trkalnik LHC začel svojo zadnjo sezono pred prvo fazo nadgradnje v High-Luminosity LHC (https://home.cern/topics/high-luminosity-lhc), ki bo trajala tri leta. Med nadgradnjami bodo posodobljali tudi eksperimente, ki bodo nato zbirali mnogo večje količine podatkov o trkih delcev. Po seriji nadgradenj do leta 2026 bo za analizo zbranih podatkov potrebno za do stokrat povečati računske zmogljivosti in zagotoviti možnost shranjevanja eksa bajtov podatkov. Velike izzive za računalničarje vidijo med drugim na področjih zbiranja in analiziranja ogromnih zbirk podatkov, porazdeljenega in vzporednega računanja, uporabe strojnega učenja pri analizi trajektorij, vizualizacije (https://arxiv.org/pdf/1712.06982.pdf).

 

Evropska organizacija za jedrske raziskave (CERN) ponuja raznolik nabor priložnosti za karierni razvoj v obliki tehničnih/administrativnih/raziskovalnih/doktorskih študentskih programov, tehničnih usposabljanj, poletnih programov, raziskovalnih fellowship-ov ipd. Številni programi bodo v letu 2021 zaradi pandemije izvedeni izključno preko spleta.
 
V nadaljevanju predstavljamo nabor trenutno odprtih priložnosti, za katere se bližajo prijavni roki:

 

CERN zelo pozdravlja tudi raziskovalno sodelovanje na večjih in manjših projektih, ki pomagajo pri reševanju njihovih izzivov, zainteresirani pa so tudi za skupne prijave na evropske projekte.

 

Študenti FRI lahko temo, povezano s CERN, izberete za zaključno delo na vseh stopnjah študija.