Diplomsko delo
 

 

Diplomsko delo je sestavni del zadnjega semestra študijskega programa. Ovrednotena s 6 KT na prvostopenjskem univerzitetnem in visokošolskem strokovnem študijskem programu Računalništvo in informatika in s 4 KT na prvostopenjskem študijskem programu Računalništvo in matematika. Diplomsko delo lahko študent pripravlja hkrati z drugimi študijskimi obevznostmi v tretjem letniku, oddaja in zagovor diplomskega dela pa je zadnje dejanje študija na prvi stopnji.

Postopek za izdelavo diplomskega dela in zaključek študija se začne z diplomskim seminarjem na začetku zadnjega semestra, kjer je študentom predstavljen postopek za dvig in izdelavo diplomskega dela in pa druga navodila, ki so na voljo tudi na spletni učilnici pri predmetih Diplomsko delo in Diplomski seminar

 

Prijava teme diplomskega dela je možna med 1. in 15. aprilom preko informacijskega sistema Studis.

 

POGOSTA VPRAŠANJA

 • KAKO PRIJAVIM TEMO DIPLOMSKEGA DELA?

Uradne prijave tem diplomskega dela potekajo vsako leto, med 1. in 15. aprilom, preko sistema STUDIS. Študent mora biti pred prijavo z bodočim mentorjem že ustno usklajen glede sodelovanja, nato v sistemu ob prijavi navede mentorja in delovni naslov teme. Mentor v sistemu potrdi prijavo in takrat prične veljati veljavnost teme. Datum oddaje elektronske verzije je nato zaveden v sistemu STUDIS.

 

 • SOMENTORJA IMAM Z DRUGE FAKULTETE IN GA V ŠTUDIJSKEM INFORMACIJSKEM SISTEMU STUDIS NE MOREM IZBRATI. KAKŠEN JE POSTOPEK?

V kolikor študent sodeluje z osebo, ki ni habilitirana na FRI, na elektronski naslov: studinfo@fri.uni-lj.si , sporoči podatke o potencialnem somentorju. Somentor je lahko vsak, ki ima enakovredno oziroma višjo izobrazbo od študenta.

 

 • KAKŠEN JE POSTOPEK ZA PISANJE DIPLOMSKEGA DELA V ANGLEŠKEM JEZIKU?

Študent, ki želi diplomsko delo pisati v angleškem jeziku, mora na Komisijo za študijske zadeve nasloviti individualno Prošnjo za pisanje v angleškem jeziku. Prošnjo v najkrajšem moženm času po odobritvi teme, odda v Študentskem referatu v času uradnih ur.

 

 • IMAM ŽE PRIJAVLJENO TEMO DIPLOMSKEGA DELA, Z ROKOM ODDAJE V FEBRUARJU, VENDAR MORAM V LETNEM SEMESTRU OPRAVITI ŠE EN PREDMET IN DIPLOME NE BOM MOGEL ODDATI.  KAJ LAHKO NAREDIM?

Študent, ki mu preostanejo študijske obveznosti, ki jih ne bo opravil pred potekom teme diplomskega dela, lahko med 1. in 15. aprilom ponovno prijavi temo diplomskega dela.

Če želi nadaljevati na isti temi, se mora pred potekom o tem pogovoriti z mentorjem in se z njim dogovoriti o ponovnem dvigu teme.

 

 • ALI LAHKO TEMO DIPLOMSKEGA DELA PRIJAVIM IZVEN ČASA URADNIH PRIJAV?

Če študent zamudi datum uradne prijave, lahko odda individualno Prošnjo za izredni dvig teme diplomskega dela. Vendar pozor, prošnjo naj oddajo študenti, ki so na diplomskem delu že delali in ga nameravajo zaključiti v najkrajšem možnem času!

 

 • TEMA DIPLOMSKEGA DELA MI JE ZAPADLA. ALI LAHKO PONOVNO PRIJAVIM ISTO TEMO?

Študent lahko ponovno prijavi isto temo, le naslov teme ne sme biti identičen prejšnjemu.

 

 • TRENUTNO SEM VPISAN V DODATNO LETO IN IMAM STATUS ŠTUDENTA DO KONCA ŠTUDIJSKEGA LETA. ALI IZGUBIM STATUS, ČE ZAKLJUČIM ŠTUDIJ PRED KONCEM ŠTUDIJSKEGA LETA?

Študent, ki je redno vpisan v 3. letnik oziroma dodatno leto, in študij zaključi pred koncem študijskega leta, status študenta in njegove bonitete zadrži do izteka študijskega leta, v katerem je zaključil študij.

 

 • ALI LAHKO DIPLOMSKO DELO ODDAM TUDI ČE NISEM OPRAVIL ŠE VSEH OSTALIH ŠTUDIJSKIH OBVEZNOSTI?

Ne, študent lahko diplomsko delo v elektronski in vezani obliki odda šele ko opravi vse ostale študijske obveznosti.

 

 • V INFORMACIJSKEM SISTEMU STUDIS IMAM ZAVEDEN DATUM ODDAJE. ALI JE TO ROK ELEKTRONSKE ODDAJE ALI TUDI VEZANEGA IZVODA DIPLOMSKEGA DELA?

Rok zaveden v sistemu STUDIS pomeni rok oddaje PDF/A formata elektronske verzije. Vezan izvod oddate v najkrajšem možnem času po odobritvi mentorja v sistemu STUDIS.

 

 • DIPLOMSKEGA DELA NE BOM USPEL ODDATI DO ROKA. KAJ NAJ NAREDIM?

Študent, ki z diplomskim delom še ni zaključil ima dve možnosti:

- 7 delovnih dni pred iztekom roka, preko sistema STUDIS odda prošnjo za podaljšanje. V kolikor je prošnja odobrena, se rok oddaje PODALJŠA NAJVEČ ZA EN MESEC.

- Študent lahko ponovno prijavi temo diplomskega dela v času uradnih prijav.

 

 • TRENUTNO SE PRIPRAVLJAM NA ELEKTRONSKO ODDAJO DIPLOMSKEGA DELA, VENDAR NE VEM ALI SEM ŽE PLAČNIK DIPLOMSKEGA DELA? KDAJ JE DIPLOMSKO DELO POTREBNO PLAČATI?

Študenti, ki niso prepričani ali so plačniki diplomskega dela, naj poizvedbo pošljejo na elektronski naslov: studinfo@fri.uni-lj.si

Študenti, ki so plačniki diplomskega dela, najprej v Študentskem referatu oddajo vezan izvod in nato se jim v sistemu STUDIS izstavi račun za plačilo diplomskega dela. Dokler plačilo ni izvedeno, se ne razpiše rok za zagovor diplomskega dela.

 • MENTOR ME JE OBVESTIL, DA MI JE V INFORMACIJSKEM SISTEMU STUDIS OMOGOČIL MOŽNOST ODDAJE ELEKTRONSKE VERZIJE DIPLOMSKEGA DELA, VENDAR SAM TE MOŽNOSTI NE VIDIM. KAJ JE NAROBE?

Študent lahko diplomsko delo v PDF/A formatu preko informacijskega sistema STUDIS odda, ko opravi vse študijske obveznosti, vključno z doseženimi 100 točkami pri Diplomskem seminarju ter mu mentor odobri oddajo dela v sistemu STUDIS. V primeru, da ima študent urejene vse naštete pogoje za oddajo, in še vedno ne more oddati dela, pošlje poizvedbo na elektronski naslov: studinfo@fri.uni-lj.si

 • MENTOR MI JE ŽE POTRDIL ELEKTRONSKO VERZIJO DIPLOMSKEGA DELA V INFORMACIJSKEM SISTEMU STUDIS, VENDAR SEM SEDAJ ODKRIL NAPAKO. KAJ NAJ NAREDIM?

Napako popravite in jo v ponovni pregled posredujete po elektronski pošti mentorju in na elektronski naslov: studinfo@fri.uni-lj.si

Če je napaka tudi v vezanem izvodu, morate popraviti napako tudi tam, saj morata bi elektronska verzija in vezan izvod identična.

 

 • ELEKTRONSKO PDF/A VERZIJO DIPLOMSKEGA DELA SEM ODDAL. KAJ PA SEDAJ?

Po oddaji elektronske verzije v sistemu STUDIS počakate, da jo odobri tudi mentor. Po odobritvi boste na vaš študentski elektronski naslov prejeli sporočilo, da je mentor potrdil zaključno delo in vezan izvod lahko oddate v Študentskem referatu. To pomeni, da v najkrajšem možnem času v Študentskem referatu v času uradnih ur oddate 1 vezan izvod diplomskega dela.

 

 • ALI MORAM IZJAVO O AVTORSTVU VKLJUČITI V DIPLOMSKO DELO?

Ne, izjavo o avtorstvu natisnete in jo izpolnjeno priložite pri oddaji vezanega izvoda.

 

 • KAKO POTEKA ORGANIZACIJA ZAGOVORA DIPLOMSKEGA DELA?

Ko Študentski referat prejme vezan izvod ustreznega diplomskega dela, mentorja obvesti o oddaji in prične usklajevati zagovor. Organizacija zagovora je odvisna od razpoložljivosti mentorja. Študent, ki ima kakršnekoli časovne omejitve glede zagovora, o tem že pred oddajo obvesti mentorja in Študentski referat. Študentski referat študenta najkasneje tri dni pred terminom zagovora obvesti na študentski elektronski naslov o terminu zagovora.

 

 • KAKO MORA IZGLEDATI VEZAN IZVOD DIPLOMSKEGA DELA, KI GA ODDAM V ŠTUDENTSKEM REFERATU IN KOLIKO IZVODOV ODDAM?

V kolikor študente zanima, jim svetujemo temno barvo platnic (črna oziroma temno modra) in kontrastno svetlo barvo napisa (tisk besedila v srebrni ali zlati barvi).

Napis na trdi platnici diplomskega dela mora biti po izgledu in vsebini enak kot na naslovnici diplomskega dela, vendar brez navedbe mentorja. Tisk diplomskega dela mora biti obojestranski. Trdo vezana platnica mora biti v vsakem primeru potiskana, za hrbtišče izvoda pa je prav tako priporočljiv potisk.

Študent naj pred vezavo preveri vse podatke vključno z nazivom študijskega programa, v izogib kasnejšim popravkom!

 

 • ZARADI SLUŽBENIH OBVEZNOSTI V ŠTUDENTSKEM REFERATU V ČASU URADNIH UR NE MOREM ODDATI VEZANEGA IZVODA DIPLOMSKEGA DELA. KAJ SEDAJ?

- Vezan izvod lahko pošljete priporočeno po pošti na naslov: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko, Študentski referat, Večna pot 113, 1000 Ljubljana.

- Vezan izvod oddate v nabiralnik pred vhodom v Študentski referat, vsak delovnik v času odprtja fakultete.

 

 • KDAJ LAHKO PREJMEM POTRDILO O ZAKLJUČKU ŠTUDIJA? ALI LAHKO DOBIM TUDI POTRDILO O ZAKLJUČKU ŠTUDIJA V ANGLEŠKEM JEZIKU?

Potrdilo o zaključku je na voljo naslednji delovni dan Študentskega referata in ga lahko študent prevzame v času uradnih ur oziroma po elektronski pošti na naslov: studinfo@fri.uni-lj.si, sporoči poštni naslov, kamor bi želel prejeti potrdilo o zaključku študija.

Za izdajo angleškega potrdila je pred zaključkom študija potrebno nasloviti individualno prošnjo na elektronski naslov: studinfo@fri.uni-lj.si

 

 • ŽELIM SE PRIJAVITI IN VPISATI NA MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM NA FRI. DO KDAJ MORAM DIPLOMIRATI?

Informacije o postopku prijave na magistrske študijske programe in oddajo dokumentacije za prijavo so na voljo v Razpisu za vpis za magistrske študijske programe za prihajajoče študijsko leto. Vse kandidate vljudno vabimo tudi na Informativni dan.

 

 • ŽELIM SE PRIJAVITI IN VPISATI NA MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM NA DRUGO FAKULTETO. DO KDAJ MORAM DIPLOMIRATI?

Študenti, ki želijo diplomirati in se v naslednjem študijskem letu vpisati na drugo fakulteto, morajo za informacije o datumih prijav ena študijski program in oddaje dokumentacije, preveriti Razpis za vpis oziroma kontaktirati Študentski referat fakultete, na katero se želijo vpisati.

 

 • PREGLEDAL SEM VSA VPRAŠANJA IN ODGOVORA, KI GA IŠČEM NI TUKAJ. KOGA LAHKO KONTAKTIRAM?

Študent pokliče ( tel. št. 01 4798 118) oziroma obišče Študentski referat v času uradnih ur (pon. – čet. : 10.30-12.30) ali pošlje poizvedbo na elektronski naslov: studinfo@fri.uni-lj.si

 

Pravilnik o diplomskem delu prvostopenjskih študijev FRI (pdf; 331.07 KB)

Navodila za izdelavo diplomskega dela (pdf; 119.76 KB)

Vzorec diplomskega dela (predlogi v LaTeXu in Wordu)

Licenca "Creative commons" (vključite po želji) (zip; 72.94 KB)

Izjava o avtorstvu diplomskega dela (pdf; 184.22 KB)

Prošnja za podaljšanje roka za oddajo diplomskega dela (pdf; 375.16 KB)