študijske izmenjave

 

Študent lahko v okviru programa Erasmus+ ali drugih mednarodnih programov, v katere je vključena Univerza v Ljubljani, del svojih študijskih obveznosti opravi v tujini. V okviru študijskih izmenjav lahko študent na vsaki stopnji študija preživi na tuji instituciji čas od treh do dvanajst mesecev, se tam vključi v študijski proces in opravi trajanju primeren del učnih obveznosti, vključno z izpiti. Tuja institucija študentu izda potrdilo o opravljenih obveznostih, UL FRI pa mu prizna opravljene obveznosti tako, kot da bi jih opravil doma.
 

 

izmenjave za Praktično usposabljanje

 

Študent lahko v tujini opravlja tudi praktično usposabljanje s področja računalništva in informatike, bodisi v okviru programa Erasmus+ ali drugih mednarodnih programov, v katere je vključena Univerza v Ljubljani. Opravljeno praktično usposabljanje se študentu lahko prizna kot del študijskih obveznosti (na programu BVS) ali kot dodatno opravljena študijska obveznost.


 

PredstavitvE izmenjav in razpisov

 

Predstavitev mednarodnih izmenjav z dne 16. 11. 2017.

Predstavitev razpisa za izmenjave na KNU in HKBU z dne 20. 2. 2018.


 

Razpisi

 

Če želite na študij v tujino, se morate prijaviti na ustrezen razpis za izmenjave. Razpisi za različne programe izmenjav so praviloma enkrat letno, več o trenutno odprtih razpisih pa lahko vidite v rubriki trenutni razpisi.