Izmenjave - na kratko

 


 

študijske izmenjave

 

Študent lahko v okviru programa Erasmus+ ali drugih mednarodnih programov, v katere je vključena Univerza v Ljubljani, del svojih študijskih obveznosti opravi v tujini. V okviru študijskih izmenjav lahko študent na vsaki stopnji študija preživi na tuji instituciji čas od treh do dvanajst mesecev, se tam vključi v študijski proces in opravi trajanju primeren del učnih obveznosti, vključno z izpiti. Tuja institucija študentu izda potrdilo o opravljenih obveznostih, UL FRI pa mu prizna opravljene obveznosti tako, kot da bi jih opravil doma.
 

 

izmenjave za Praktično usposabljanje

 

Študent lahko v tujini opravlja tudi praktično usposabljanje s področja računalništva in informatike, bodisi v okviru programa Erasmus+ ali drugih mednarodnih programov, v katere je vključena Univerza v Ljubljani. Opravljeno praktično usposabljanje se študentu lahko prizna kot del študijskih obveznosti (na programu BVS) ali kot dodatno opravljena študijska obveznost.


Predstavitve izmenjav in razpisov

 

Predstavitev mednarodnih izmenjav in razpisa za Erasmus+ mobilnost z dne 14. 12. 2022.

Predstavitev razpisa za izmenjave na KNU, HKBU in SHSU z dne 3. 3. 2020.

 

 

Razpisi

 

Če želite na študij v tujino, se morate prijaviti na ustrezen razpis za izmenjave. Razpisi za različne programe izmenjav so praviloma enkrat letno, več o trenutno odprtih razpisih pa lahko vidite v rubriki Trenutni razpisi za izmenjave študentov.