Nova zakonodaja na področju varstva osebnih podatkov, Uredba EU 2016/679 – Splošna uredba o varstvu podatkov/GDPR,  je prinesla vrsto novosti in med drugim naložila obdelovalcem ter upravljalcem osebnih podatkov imenovanje pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov. Za ta namen je Univerza v Ljubljani imenovala Klemna Kraigherja Mišiča.
 
Pooblaščena oseba je odgovorna za področje varstva osebnih podatkov v smislu spremljanja, nadzora, svetovanja in izobraževanja na Univerzi v Ljubljani/fakulteti na podlagi Splošne uredbe o varstvu podatkov.
 
Kontakt:
​Univerza v Ljubljani
Oddelek za upravljanje s tveganji in varstvo osebnih podatkov
Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana
dpo@uni-lj.si