Fakulteta za računalništvo in informatiko se od leta 2014 nahaja v novi stavbi na lokaciji Brdo na obrobju Ljubljane, ki je nastala kot rezultat večletnega projekta gradnje novih objektov FKKT in FRI. Gre za največjo investicijo v zgodovini Univerze v Ljubljani ter za dotlej največji projekt v Sloveniji, ki je bil sofinanciran s strani Evropske unije.

V odprti in svetli zasnovi zgradbe je veliko prostora namenjenega neformalnemu druženju in izmenjavi idej, obenem pa v sodobno usmerjeni fakulteti gostujejo tudi zunanji predavatelji, konference, delavnice, razstave in poletne šole, ki bogatijo izobraževalno-raziskovalni proces z novimi idejami ter izkušnjami iz prakse.

 

Izbirate lahko med naslednjimi prostori:

  • 3 večje predavalnice (100–300 sedežev),
  • 7 malih predavalnicami (30-50 sedežev),
  • 12 računalniških predavalnicah (18 delovnih mest z računalnikom),
  • 3 sejne sobe.


Najem prostora fakultet je na voljo izven pedagoškega procesa, ob koncu tedna in v času akademskih počitnic. 

Za več informacij o posameznih prostorih je na voljo v opisu prostorov in v ceniku. Obrazec za 

 

Dodatne informacije:

Maja Kerkez

Pisarna: R3.03

T: (0)1 479 81 11
maja.kerkez@fri.uni-lj.si

 

NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA

 

20. 11. 2020

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13, 50/14, 90/14 ,76/15) UL Fakulteta za računalništvo in informatiko objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo nepremičnin za poslovne prostore v 2. nadstropju (2.31) v izmeri 16,10 m2 v stavbi  št. 718 k.o. 2682 Brdo Ljubljana, za določen čas od 1. 1. 2021 do 30. 9. 2021.

 

21. 9. 2020

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13, 50/14, 90/14 ,76/15) UL Fakulteta za računalništvo in informatiko objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo nepremičnin za poslovne prostore v 2. nadstropju (2.31) v izmeri 16,10 m2 v stavbi  št. 718 k.o. 2682 Brdo Ljubljana, za določen čas od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2020.

 

Pretekle objave so dostopne v arhivu objav.