Fakulteta za računalništvo in informatiko se od leta 2014 nahaja v novi stavbi na lokaciji Brdo na obrobju Ljubljane, ki je nastala kot rezultat večletnega projekta gradnje novih objektov FKKT in FRI. Gre za največjo investicijo v zgodovini Univerze v Ljubljani ter za dotlej največji projekt v Sloveniji, ki je bil sofinanciran s strani Evropske unije.

V odprti in svetli zasnovi zgradbe je veliko prostora namenjenega neformalnemu druženju in izmenjavi idej, obenem pa v sodobno usmerjeni fakulteti gostujejo tudi zunanji predavatelji, konference, delavnice, razstave in poletne šole, ki bogatijo izobraževalno-raziskovalni proces z novimi idejami ter izkušnjami iz prakse.

 

Izbirate lahko med naslednjimi prostori:

 • 3 večje predavalnice (100–300 sedežev),
 • 7 malih predavalnicami (30-50 sedežev),
 • 12 računalniških predavalnicah (18 delovnih mest z računalnikom),
 • 3 sejne sobe.


Najem prostora fakultet je na voljo izven pedagoškega procesa, ob koncu tedna in v času akademskih počitnic. 

Za več informacij o posameznih prostorih je na voljo v opisu prostorov in v ceniku. Obrazec za 

 

Dodatne informacije:

Maja Kerkez

Pisarna: R3.03

T: (0)1 479 81 11
maja.kerkez@fri.uni-lj.si

 

NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA

 

POPRAVEK: Oddaja poslovnih prostorov v najem, objavljeno 31. 7. 2020 (Rok: 13. 8. 2020, do 8.00 ure)

24. 8. 2020

UL Fakulteta za računalništvo in informatiko objavlja Razpisno dokumentacijo Oddaja poslovnih prostorov v najem. Rok oddaje ponudb je 13. 8. 2020, do 8.00 ure.

 

Odgovori na pogosta vprašanja

 • V: V primeru, da bo fakulteta zaprta zaradi koronavirusa, ali najemnik plačuje najemnino za ta čas, ko bo zaprto?

  O: Urejeno v osnutku pogodbe (18. člen).

 • V: Ali v tem času plačuje tudi del obrat.stroškov, ki so vezani na omrežnine in podobno?

  O: Izvajalec za čas zaprtja ne plačuje dela obratovalnih stroškov, ki so vezani na omrežnine. Poraba električne energije, vode in plina se plačuje po stanju na odštevalnem števcu oziroma odjemnem mestu za plin. Plačilo stroškov odvoza odpadkov uredi izvajalec sam s komunalnim podjetjem. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča plača izvajalec v celoti. Stroške čiščenja in ostale stroške plača izvajalec le kolikor dejansko nastanejo.

 • V: Kolikšna je letna vrednost nadomestila za stavbno zemljišče?

  O: Ocenjena vrednost deleža nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki ga plača najemnik, je 2.084,00 EUR.

 • V: Kolikšni so mesečni stroški čiščenja jedilnice, za katero razumemo, da jo čisti čistilni servis najemodajalca?

  O: Naročnik je v fazi izvedbe novega javnega naročila in lahko zato poda le ocenjeno vrednost stroška čiščenje in tj. 290,00 eur z ddv mesečno.

 

3. 8. 2020

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018) UL Fakulteta za računalništvo in informatiko objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo nepremičnin za poslovne prostore v 3. nadstropju (1/2 prostora 3.21) v izmeri 9,66 m2 v stavbi št. 718 k.o. 2682 Brdo Ljubljana, za določen čas, in sicer do 30. 9. 2021.

 

13. 5. 2020

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13, 50/14, 90/14 ,76/15) UL Fakulteta za računalništvo in informatiko objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo nepremičnin za poslovne prostore v 2. nadstropju (2.43) v izmeri 19,5 m2 v stavbi  št. 718 k.o. 2682 Brdo Ljubljana, za določen čas do 30. 9. 2020.


13. 5. 2020
Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018-ZSPDSLS-1) UL Fakulteta za računalništvo in informatiko objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo nepremičnin za poslovne prostore v 3. nadstropju (3.52) v izmeri 22,56 m2 v stavbi št. 718 k.o. 2682 Brdo Ljubljana, za določen čas, in sicer do 30. 9. 2020.


13. 5. 2020

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018) UL Fakulteta za računalništvo in informatiko objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo nepremičnin za poslovne prostore v 3. nadstropju (1/2 prostora 3.21) v izmeri 9,66 m2 v stavbi št. 718 k.o. 2682 Brdo Ljubljana, za določen čas, in sicer do 30. 9. 2020.

 
13. 3. 2020
Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018-ZSPDSLS-1) UL Fakulteta za računalništvo in informatiko objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo nepremičnin za poslovne prostore v 2. nadstropju (2.27) v izmeri 23,36 m2 v stavbi št. 718 k.o. 2682 Brdo Ljubljana, za določen čas, in sicer od 31. 3. 2020 do 31. 9. 2020.

 

13. 12. 2019
Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13, 50/14, 90/14 ,76/15) UL Fakulteta za računalništvo in informatiko objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo nepremičnin za poslovne prostore v 2. nadstropju (2.43) v izmeri 19,5 m2 v stavbi  št. 718 k.o. 2682 Brdo Ljubljana, za določen čas do 31. 3. 2020.

 

3. 6. 2019

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018-ZSPDSLS-1) UL Fakulteta za računalništvo in informatiko objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo nepremičnin za poslovne prostore v 2. nadstropju (2.27) v izmeri 23,36 m2 v stavbi št. 718 k.o. 2682 Brdo Ljubljana, za določen čas, in sicer od 1. 7. 2019 do 31 .3. 2020.

 

11. 4. 2019

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018-ZSPDSLS-1) UL Fakulteta za računalništvo in informatiko objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo nepremičnin za poslovne prostore v 3. nadstropju (3.62) v izmeri 20,78 m2 v stavbi št. 718 k.o. 2682 Brdo Ljubljana, za določen čas, in sicer do 1. 5. 2019 do 30. 4. 2024.

 

22. 3. 2019

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018-ZSPDSLS-1) UL Fakulteta za računalništvo in informatiko objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo nepremičnin za poslovne prostore v 3. nadstropju (3.52) v izmeri 22,56 m2 v stavbi št. 718 k.o. 2682 Brdo Ljubljana, za določen čas, in sicer do 31. 3. 2020.

 

21. 3. 2019

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018) UL Fakulteta za računalništvo in informatiko objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo nepremičnin za poslovne prostore v 3. nadstropju (1/2 prostora 3.21) v izmeri 9,66 m2 v stavbi št. 718 k.o. 2682 Brdo Ljubljana, za določen čas, in sicer do 30. 6. 2020.

 

11. 1. 2019

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13, 50/14, 90/14 ,76/15) UL Fakulteta za računalništvo in informatiko objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo nepremičnin za poslovne prostore v 2. nadstropju (2.27) v izmeri 23,36 m2 v stavbi  št. 718 k.o. 2682 Brdo Ljubljana, za določen čas 6 mesecev.

 

2. 10. 2018

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018-ZSPDSLS-1) UL Fakulteta za računalništvo in informatiko objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo nepremičnin za poslovne prostore v 3. nadstropju (3.52) v izmeri 22,56 m2 v stavbi  št. 718 k.o. 2682 Brdo Ljubljana, za določen čas, in sicer do 28. 2. 2019.

 

21. 12. 2017
Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13, 50/14, 90/14 ,76/15) UL Fakulteta za računalništvo in informatiko objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo nepremičnin za poslovne prostore v 2. nadstropju (2.43) v izmeri 19,5 m2 v stavbi  št. 718 k.o. 2682 Brdo Ljubljana, za določen čas 2 let.