Študentski svet Fakultete za računalništvo in informatiko (ŠSFRI) je organ študentov FRI in je neodvisen pri svojem delovanju, saj člani nismo denarno nagrajevani. Zakon o visokem šolstvu in Statut Univerze v Ljubljani določata, da je Študentski svet fakultete edini predstavnik študentov v strukturi fakultete, kjer zastopa mnenja in interese vseh študentov fakultete.

ŠSFRI je splavil novo spletno stran: http://svet.fri.uni-lj.si. Na njej lahko najdete zbranih ogromno zanimivih in koristnih informacij v zvezi s študijem.

 

Vodstvo Študentskega sveta FRI

  • Vasja Lev Kirn, predsednik
  • Matjaž Vuherer, podpredsednik