MENTORJI

 
 
Mentor na doktorskem študiju vam bo pomagal izbrati raziskovalno področje, oblikovati temo, izbrati predmete, vas spremljal pri vašem delu in vam pomagal z nasveti. Z mentorjem boste v stalnih stikih,  sodelovali boste s člani mentorjevega laboratorija ter uporabljali tamkajšnjo opremo. Mentor vam bo pomagal oblikovati doktorat tako, da bodo v njem razvidni vaši izvirni prispevki k računalniški in informacijski znanosti. Zato je prava izbira mentorja ključna!

 

Mentorja izberite glede na področje, ki vas zanima. Pred izborom se z mentorjem  pogovorite, seznanite se z njegovim laboratorijem, preberite nekaj zadnjih člankov mentorja in premislite, ali je področje, s katerim se ukvarja, za vas ustrezno in zanimivo. Pogovorite se tudi o načinu dela, o rednih sestankih in o pričakovanjih in zahtevah mentorja. Spoznajte se s člani laboratorija in bivšimi doktorandi in jih povprašajte o njihovih izkušnjah.

 

Mentorja izberete ob vpisu na doktorski študij. Svetujemo vam, da se z vašim bodočim mentorjem začnete dogovarjati vsaj nekaj mesecev pred vpisom in takrat opravite vse potrebne razgovore. Tekom študija sicer lahko predlagate zamenjavo mentorja, vendar se morate zavedati, da ima lahko novi mentor drugačne zahteve glede vsebine naloge. 

 

Mentor mora biti zaposlen na Univerzi v Ljubljani  ter mora biti izvoljen v naziv docenta, izrednega ali rednega profesorja. Poleg tega mora biti mentor aktiven na svojem raziskovalnem področju, kar Univerza v Ljubljani ugotavlja na podlagi objavljenih znanstvenih člankov. Minimalni pogoj za izkazovanje raziskovalne dejavnosti mentorja/somentorja je, da v zadnjih petih letih doseže 150 Z točk po SICRIS in hkrati doseže več kot 0 točk pri kazalcu pomembnih dosežkov A1/2.

 

Podrobnejše informacije o raziskovalnih področjih mentorjev in njihovih laboratorijev si lahko ogledate na njihovih spletnih straneh.

 

Seznam zaposlenih na FRI, ki izpolnjujejo kriterije za mentorstvo na doktorskem študiju:

 • dr. Špela Arhar Holdt (obdelava naravnega jezika)
 • prof. dr. Marko Bajec (obvladovanje, integracija, analiza in vizualizacija podatkov, analiza omrežij, spletno rudarjenje)
 • doc. dr. Ciril Bohak (računalniška grafika, vizualizacija, globoko učenje, tehnologija iger, poigritev v e-učenju)
 • prof. dr. Zoran Bosnić (umetna inteligenca, strojno učenje, podatkovni tokovi, priporočilni sistemi)
 • akad. prof. dr. Ivan Bratko (umetna inteligenca, strojno učenje, algoritmi preiskovanja in planiranja, inteligentni roboti, spodbujevano učenje, odkrivanje zakonitosti v podatkih)
 • doc. dr. Andrej Brodnik (algoritmi in podatkovne strukture, porazdeljeni sistemi, vzporedno računanje, operacijski sistemi, računalniške komunikacije)
 • prof. dr. Patricio Bulić (približno računanje, visoko-zmogljivo računanje)
 • izr. prof. dr. Tomaž Curk (bioinformatika, struktura proteinov in interakcije z RNA, strojno učenje, vizualizacija podatkov in modelov, matrična faktorizacija, globoke nevronske mreže na zaporedjih, odprti podatki in analize)
 • doc. dr. Luka Čehovin Zajc (računalniški vid, globoko učenje, spoznavni sistemi, interakcija človek-stroj, obogatena resničnost)
 • doc. dr. Uroš Čibej (iskanje vzorcev v grafih, kompresija podatkov, optimizacijski algoritmi, kombinatorična optimizacija, računska zahtevnost)
 • prof. dr. Janez Demšar (odkrivanje znanj iz podatkov, vizualizacija podatkov, analiza omrežij, strojno učenje, bioinformatika in medicina)
 • doc. dr. Jure Demšar (nevroznanost, nevroinformatika, analiza podatkov, Bayesova statistika, modeliranje in simuliranje naravnih pojavov, razvoj iger)
 • doc. dr. Tomaž Dobravec (razvoj in empirično vrednotenje algoritmov, analiza numeričnih podatkov, sistemsko programiranje, računaje na GPE)
 • doc. dr. Žiga Emeršič (računalniški vid, globoko učenje, biometrija)
 • doc. dr. Jana Faganeli Pucer (podatkovno rudarjenje, strojno učenje)
 • doc. dr. Luka Fürst (algoritmi in podatkovne strukture, iskanje vzorcev v grafih, izračunljivost in računska zahtevnost, programski jeziki)
 • doc. dr. Matej Guid (umetna inteligenca, igranje iger, reševanje problemov (hevristično preiskovanje, avtomatsko prepoznavanje težavnosti problemov, avtomatsko komentiranje...), strojno učenje, inteligentni tutorski sistemi)
 • doc. dr. Tomaž Hočevar (algoritmi in podatkovne strukture, hevristike, analiza omrežij, bioinformatika, strojno učenje in podatkovno rudarjenje)
 • izr. prof. dr. Tomaž Hovelja (strateško planiranje informatike, evalvacija procesa razvoja programske opreme iz različnih vidikov (poslovnega, uporabniškega, tehnološkega...), evalvacija informacijskih sistemov iz različnih vidikov (poslovnega, uporabniškega, tehnološkega...), evalvacija IT projektov, zlasti uvedbe novih poslovnih rešitev iz različnih vidikov (poslovnega, uporabniškega, tehnološkega...))
 • doc. dr. Nejc Ilc (strojno učenje, razvrščanje podatkov v gruče, modeliranje in simulacija, vodenje proizvodnih procesov, vzporedno računanje)
 • prof. dr. Franc Jager (obdelava biomedicinskih signalov in slik, komunikacija človek računalnik)
 • doc. dr. Aleš Jaklič (računalniški vid)
 • prof. dr. Matjaž Branko Jurič (računalništvo v oblaku, cloud-native arhitekture, mikrostoritev, API, server-less, edge, fog, razvoj rešitev za Kubernetes, service mesh, metode integracije, blockchain, uporaba senzorjev mobilnih naprav in IoT)
 • prof. dr. Aleksandar Jurišić (kriptografija in računalniška varnost, verjetnost in statistika, diskretna matematika,  algebraična kombinatorika, teorija kodiranja, končne in evklidske geometrije, algebraična teorija grafov, optimizacijske metode)
 • prof. dr. Igor Kononenko (strojno učenje, podatkovno rudarjenje, umetna inteligenca, nevronske mreže)
 • doc. dr. Simon Krek (računalniško procesiranje naravnih jezikov, semantične tehnologije, računalniško podprto učenje in poučevanje jezikov)
 • prof. dr. Matej Kristan (umetno zaznavanje, statistične metode v računalniškem vidu, analiza videosekvenc, segmetacija, računalniški vid za mobilno robotiko, sledenje in razpoznavanje objektov)
 • izr prof. dr. Matjaž Kukar (kognitivno modeliranje, strojno učenje, medicinska diagnostika, podatkovno rudarjenje in podatkovne baze, skalabilno strojno učenje v oblaku, nerelacijske baze, grafne podatkovne baze in algoritmi)
 • izr. prof. dr. Dejan Lavbič (procesi razvoja programske opreme, kakovost informacij, semantične tehnologije, splet 3.0, kvantitativne finance)
 • izr. prof. dr. Iztok Lebar Bajec (kvantni celični avtomati; več-agentne simulacije; večvrednostna in mehka logika; razpoznava in sinteza slovenskega govora; strojno prevajanje slovenščine v tuje jezike)
 • prof. dr. Aleš Leonardis (umetno zaznavanje, umetni vid, kognitivni sistemi)
 • doc. dr. Nikola Ljubešić (obdelava naravnega jezika, spletno rudarjenje)
 • izr. prof. dr. Uroš Lotrič (vzporedni in porazdeljeni sistemi, visoko-zmogljivo računanje, teorija informacij)
 • prof. dr. Matija Marolt (pridobivanje informacij iz multimedijskih podatkov; računalniška glasba; obdelava in vizualizacija multimedijskih podatkov)
 • izr. prof. dr. Miha Moškon (modeliranje in simulacije, modeliranje metabolizma, analiza ritmov, optimizacija, genetski algoritmi, računska biologija, mehka logika, sistemska in sintezna biologija, dinamični sistemi, digitalne strukture in sistemi v biologiji, procesiranje v bioloških sistemih)
 • doc. dr. Jurij Mihelič (sistemska programska oprema, operacijski sistemi, izvajalna okolja, sistemska varnost in modeliranje, programski jeziki, inženiring in optimizacija algoritmov, eksperimentalna algoritmika)
 • doc. dr. Martin Možina (umetna inteligenca, strojno učenje)
 • prof. dr. Miha Mraz (računska biologija, večvrednostna in mehka logika, procesiranje v bioloških sistemih, zanesljivost računalniških sistemov, zanesljivost socio-tehničnih sistemov, modeliranje in simulacije)
 • izr. prof.dr. Polona Oblak (linearna algebra, teorija matrik, geometrija matrik)
 • prof. dr. Peter Peer (računalniški vid, globoko učenje, biometrija, razpoznava obrazov, šarenice, prstnih odtisov/sledi, uhljev, beločnice, ipd., zagotavljanje zasebnosti, globoki ponaredki)
 • iz. prof. dr. Veljko Pejović (mobilno globoko učenje, približno računanje, mobilno zaznavanje, računalniška varnost, interakcija človek-računalnik)
 • doc. dr. Matevž Pesek (pridobivanje informacij iz glasbe, priporočilni sistemi, e-izobraževanje)
 • prof. dr. Borut Robič (algoritmi in podatkovne strukture, izračunljivost in računska zahtevnost, operacijski sistemi)
 • prof. dr. Marko Robnik-Šikonja (strojno učenje, podatkovno rudarjenje, umetna inteligenca)
 • izr. prof. dr. Aleksander Sadikov (umetna inteligenca, sistemi za podporo odločanju, umetna inteligenca v medicini, strojno učenje, hevristike in hevristično iskanje, igranje iger)
 • prof. dr. Danijel Skočaj (računalniški vid, globoko učenje, umetno zaznavanje, spoznavni sistemi, robotika)
 • doc. dr. Boštjan Slivnik (algoritmi in podatkovne strukture, prevajalniki)
 • prof. dr. Franc Solina (računalniški vid, navidezna resničnost, multimedije,vizualizacija)
 • prof. dr. Vlado Stankovski (računalništvo v oblaku, na robu in v megli, porazdeljeno in decentralizirano računalništvo, verige blokov, pametne aplikacije, programsko inženirstvo)
 • doc. dr. Luka Šajn (računalniški vid)
 • prof. dr Erik Štrumbelj (uporabna statistika in Bayesova statistika, statistične metode v strojnem učenju)
 • izr. prof. dr. Lovro Šubelj (analiza omrežij, omrežna znanost, odkrivanje znanj iz omrežij, strojno učenje z grafi)
 • prof. dr. Denis Trček (informacijski sistemi, računalniška in senzorska omrežja, varnost in zasebnost, računalniška zvočna produkcija, modeliranje človeškega dejavnika, obvladovanje zaupanja)
 • izr. prof. dr. Damjan Vavpotič (informacijski sistemi, razvoj informacijskih sistemov, procesi razvoja programske opreme, evalvacija razvojnih metodologij in procesov, sprejemanje inovacij na področju razvoja programske opreme)
 • izr. prof. dr. Žiga Virk (računska topologija)
 • doc. dr. Aljaž Zalar (optimizacijske metode z uporabo semialgebraične geometrije, semidefinitno programiranje, konveksna optimizacija)
 • prof. dr. Nikolaj Zimic (brezžična, senzorska in mobilna omrežja, zmogljivost rač.sistemov, mehka logika, FreeRTOS)
 • prof. dr. Blaž Zupan (bioinformatika, odkrivanje znanj iz podatkov, vizualizacija podatkov, strojno učenje, povezava strojnega učenja in IoT)
 • doc. dr. Jure Žabkar (umetna inteligenca, strojno učenje, kvalitativno sklepanje)
 • prof. dr. Janez Žibert (statistično modeliranje)
 • izr. prof. dr. Slavko Žitnik (procesiranje naravnega jezika, iskanje in ekstrakcija podatkov iz spleta, semantične tehnologije).