RAZPISANA DELOVNA MESTA

 

JAVNA OBJAVA 6 (šestih) PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko, Večna pot 113, 1000 Ljubljana.

Razpisano delovno mesto: RAZISKOVALEC PO POSEBNI MEDNARODNI POGODBI 2, za določen čas s polnim delovnim časom.

 • Število razpisanih delovnih mest: 6,
 • vrsta zaposlitve: polni delovni čas,
 • trajanje zaposlitve: določen čas,
 • predviden nastop dela: po dogovoru.

 

Zaposlitev za:

a) določen čas s polnim delovnim časom, za obdobje dveh let.

 

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

a) zahtevana izobrazba:

- doktorat znanosti ( prejšnji ) ustrezne smeri,

- doktorat znanosti ( 3. Bolonjske stopnje ) ustrezne smeri,

Za podoktorske raziskovalce se štejejo tudi raziskovalci, ki so uspešno zagovarjali doktorsko disertacijo, a doktorata še niso uradno pridobili – zadošča potrdilo o zagovoru.

 

Funkcionalna znanja in ostale zahteve:

a) ni aktivno deloval (služba, študij) v Sloveniji več kot 12 mesecev v zadnjih treh letih,

b) poglobljena znanja s področij Podatkovna znanost – strojno učenje za znanstvene aplikacije; Jezikoslovje - Računalništvo za komunikacijo med ljudmi in živalmi; Precizna medicina – prilagojena medicina in vede o življenju - Kandidat mora predlagati podoktorski raziskovalni projekt, ki je usklajen z enim ali več ključnimi raziskovalnimi področji programa in gostiteljskimi skupinami. Da bi to zagotovil, se mora prosilec obrniti na želenega(-e) nadzornika(-e), ki jim bo pomagal pri pripravi predloga in kasneje poslal priporočilno pismo.

c) izpolnjevanje drugih pogojev za sklenitev pogodbe o financiranju usposabljanja glede na mednarodni razpis in pogoje mednarodnega financiranja.

 

Opis dela in nalog:

- Opravljal podoktorsko izpopolnjevanje

- Opravljal znanstvenoraziskovalno delo na mednarodnem projektu SMASH

 

Datum objave: 9. 3. 2023

Rok za prijavo: 15. 4. 2023

 

Prijava:

Kandidati se prijavijo prek: https://smash.ung.si/

 

Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani si pridržuje pravico, da v skladu s pogodbeno svobodo po 24. členu ZDR-1 kandidata ne izbere, navkljub temu, da izpolnjuje pogoje. UL FRI si pridružuje pravico, da ne zapolni vseh razpisanih delovnih mest.

 

Kontaktna oseba na članici:

Alenka Bone

Tel.: 01/4798-114

e-mail: kadrovska@fri.uni-lj.si

 

RAZPIS ZA MLADE RAZISKOVALCE

 

Univerza v Ljubljani razpisuje mesta za mlade raziskovalce in raziskovalke (MR). Na UL FRI imamo razpisanih pet mest pri štirih mentorjih.

 

Na spodnjih povezavah objavljamo opis delovnih mest in raziskovalnih področij pri mentorjih na FRI:

 

Seznam vseh mentorjev na UL ter razpisna dokumentacija so objavljeni na spletni strani UL.
 

Kandidati prijavo oddajo elektronsko preko spletne aplikacije, rok za prijavo je 5. april 2023 do 13. ure.

 

RAZISKOVALNA in asistentska MESTA

 

Na Fakulteti za računaništvo in informatiko se v okviru pridobljenih razpisov za raziskovalne projekte odpirajo nova delovna mesta, prav tako se bo v novem študijskem letu zaposlovalo na asistentskih mestih.

Pri večini je pogoj zaključen študij na ustreznem strokovnem področju (predvsem računalništvo in informatika, pa tudi druga tehniška in naravoslovna izobrazba). Te zaposlitve so še posebej primerne za vse, ki se odločate za doktorski študij – saj šolnino (delno ali v celoti) krije fakulteta oz. raziskovalni laboratorij, delno pa se prilagodi tudi opravljanje obvenosti.

Zainteresirani za sodelovanje čim prej stopite v stik s spodaj navedenimi kontaktnimi osebami.

 

Laboratorij za integracijo informacijskih sistemov

Tip dela: raziskovalec, doktorski študent – 2 mesti.

Drugo: redna zaposlitev na projektu Horizon 2020, doktorski študij - plačana šolnina.

Raziskovalna področja:

 • Cloud computing, edge computing, coud-edge continoum
 • Kuberntes, Docker, dinamično izvajanje aplikacij
 • Resilience/fault tolarance, avtomatska (re)konfiguracija
 • Mikrostoritve, serverless funkcije, itd.

Kontakt: prof. dr. Matjaž Jurič (Matjaz.Juric@fri.uni-lj.si)

 

Laboratorij za kognitivno modeliranje

Tip dela: raziskovalec, doktorski študent.

Čas trajanja zaposlitve: vsaj 3 leta.

Raziskovalno področje: strojno učenje s poudarkom na razložljivi umetni inteligenci.

Dodatne zahteve: znanje strojnega učenja in statistike, dobre programerske veščine.

Kontakt: prof. dr. Marko Robnik Šikonja (Marko.RobnikSikonja@fri.uni-lj.si)

 

Tip dela: raziskovalec, doktorski študent.

Čas trajanja zaposlitve: vsaj 3 leta.

Raziskovalno področje: Procesiranje naravnega jezika.

Dodatne zahteve: znanje procesiranja naravnega jezika ali strojnega učenja, dobre programerske veščine.

Kontakt: prof. dr. Marko Robnik Šikonja (Marko.RobnikSikonja@fri.uni-lj.si)

 

Tip dela: raziskovalec-doktorski študent.

Drugo: zaposlitev na projektu Horizon 2020 - STRATIFYHF (Artificial intelligence-based decision support system for risk stratification and early detection of heart failure in primary and secondary care).

Čas trajanja zaposlitve: čimprej od 1. 6. 2023 dalje.

Raziskovalno področje: umetna inteligenca.

Dodatne zahteve: tekoče znanje angleškega jezika, zaželeno znanje programiranja v Python, R; uporaba Docker.

Kontakt: prof. dr. Zoran Bosnić (Zoran.Bosnic@fri.uni-lj.si)

 

Laboratorij za umetne vizualne spoznavne sisteme

Tip dela: raziskovalec, doktorski študent.

Čas trajanja zaposlitve: 3-4 leta.

Raziskovalno področje: na podatkih temelječi učljivi pristopi strojnega vida v Industriji 4.0, metode nenadzorovanega in nadzorovanega učenja.

Kontakt: prof. dr. Danijel Skočaj (Danijel.Skocaj@fri.uni-lj.si)

 

Laboratorij za podatkovne tehnologije

Tip dela: raziskovalec, raziskovalec z magisterijem, raziskovalec z doktoratom – več prostih mest.

Čas trajanja zaposlitve: vsaj 2 leti.

Raziskovalna področja:

 • programsko inženirstvo in DevOps, full-stack razvoj,
 • razvoj programskih rešitev za decentralizirano digitalno identiteto,
 • mikrodokazila za mikrokompetence,
 • računalništvo v oblaku in orkestracija storitev, integracija s senzorskimi sistemi,
 • razvoj novih jezikov za opisovanje metod umetne inteligence,
 • aplikacije za mobilne naprave,
 • uporaba decentraliziranih baz znanja,
 • razvoj tehnologij semantičnega spleta; in drugo.

Dodatne zahteve: zaposleni bo sodeloval pri tekočih projektih ONTOCHAIN, TRUSTCHAIN, ESSA, BUILDCHAIN, ExtremeXP, ACES, NOO ULTRA ipd.

Kontakt: prof. dr. Vlado Stankovski (Vlado.Stankovski@fri.uni-lj.si)

 

Laboratorij za računalniški vid

Tip dela: raziskovalec, doktorski študent.

Čas trajanja zaposlitve: 3 leta, previdoma od 1. 10. 2023.

Raziskovalno področje: računalniški vid; sodelovanje pri projektih, ki se vežejo na slikovno biometrijo, predvsem na globoke ponaredke (DeepFake), razložljivost odločitev (XAI), spremljanje mehkih obraznih biometričnih karakteristik.

Dodatne zahteve: poznavanje računalniškega vida, globokega učenja, Pythona.

Kontakt: prof. dr. Peter Peer (Peter.Peer@fri.uni-lj.si)

 

Laboratorij za računalniško grafiko in multimedijo

Tip dela: raziskovalec-asistent (1/2 zaposlitev na projektih, 1/2 asistentsko delo)

Čas trajanja zaposlitve: vsaj 1 leto raziskovalne zaposlitve, možnost zaposlitve na novo pridobljenih projektih.

Raziskovalno področje: metode strojnega učenja za analizo živalske komunikacije v zvočnih posnetkih.

Kontakt: prof. dr. Matija Marolt (Matija.Marolt@fri.uni-lj.si)

 

Laboratorij za računalniške strukture in sisteme

Tip dela: asistent

Čas trajanja zaposlitve: za nedoločen čas

Raziskovalno področje: modeliranje in analiza bioloških sistemov (metabolna omrežja, gensko regulatorna omrežja) in/ali urbanih sistemov (prometna omrežja).

Dodatne zahteve: izobrazba s področja računalništva in informatike oziroma sorodnih smeri, veselje do interdisciplinarnega dela.

Kontakt: izr. prof. dr. Miha Moškon (Miha.Moskon@fri.uni-lj.si)

 

Tip dela: raziskovalno delo na projektu

Čas trajanja zaposlitve: za določen čas

Raziskovalno področje: modeliranje in analiza bioloških sistemov (metabolna omrežja, gensko regulatorna omrežja) in/ali urbanih sistemov (prometna omrežja)

Dodatne zahteve: veselje do interdisciplinarnega dela.

Kontakt: izr. prof. dr. Miha Moškon (Miha.Moskon@fri.uni-lj.si)

 

Laboratorij za računalniške komunikacije

Tip dela: raziskovalec, doktorski študent.

Čas trajanja zaposlitve:

Raziskovalno področje: Federated learning with context awareness and approximate computing; Federated learning, AI, Deep learning, Energy-

efficient computing, Approximate computing, Android, IoT.

Kontakt: doc. dr. Veljko Pejović (Veljko.Pejovic@fri.uni-lj.si)

 

Laboratorij za umetno inteligenco

Tip dela: raziskovalec, doktorski študent.

Drugo: zaposlitev na projektu MAIBAI (Developing a Metrological framework for Assessment of Image-Based Artificial Intelligence systems for

disease detection).

Čas trajanja zaposlitve: od septembra dalje.

Raziskovalno področje: umetna inteligenca, implementacija metod UI na področju medicine za presejanje in zgodnje odkrivanje bolezni.

Kontakt: doc. dr. Aleksander Sadikov (Aleksander.Sadikov@fri.uni-lj.si)