RAZPISANA DELOVNA MESTA

 

ASISTENT (D010001), v vseh treh nazivih (2 prosti delovni mesti): asistent / asistent z magisterijem / asistent z doktoratom, za področje računalništva in informatike, za določen čas, s krajšim delovnim časom 

(Povezava do razpisa v datoteki .pdf)

 

 1. Zaposlitev za: določen čas do 30. 9. 2024, s krajšim delovnim časom (50%), s trimesečno (oz. štirimesečno) poskusno dobo, začetek: po dogovoru
 2. Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

        a. zahtevana izobrazba:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) računalništva in informatike,
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) računalništva in informatike,
 • magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) računalništva in informatike,
  • specializacija po univerzitetni izobrazbi (prejšnja) računalništva in informatike,
  • magisterij znanosti (prejšnji) računalništva in informatike,
  • doktorat znanosti (prejšnji) računalništva in informatike ali
  • doktorat znanosti (3. Bolonjske stopnje) računalništva in informatike.
 1. veljaven habilitacijski naziv: asistent za področje računalništva in informatike,
 2. funkcionalna znanja: smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij.

 

 1. Opis delovnega mesta:
 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
 • skrbi, da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
 • stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

 

 1. Kaj nudimo:
 • redno zaposlitev:
 • delovno mesto asistent: osnovna plača 35 PR – od 1.815,99 EUR bruto do največ 2.660,42 EUR bruto,
 • asistent z magisterijem: osnovna plača 38 PR – od 1.964,17 EUR bruto do največ 2.877,70 EUR bruto,
 • asistent z doktoratom: osnovna plača 44 PR – od 2.485,30 EUR bruto do največ 3.640,99 EUR bruto,
 • možnost povišanja osnovne plače preko razširjenega obsega dela, dela na strokovno-raziskovalnih projektih z mednarodnimi podjetji ali delo na evropskih projektih (v okviru redne zaposlitve – predhodna točka ali dodatnih avtorskih honorarjev),
 • 2500 EUR začetnih sredstev za nakup opreme (ob vsaj 50% prvi pedagoški zaposlitvi),
 • možnost brezplačnega doktorskega študija in raziskovalnih obiskov na tujih univerzah,
 • možnost napredovanja na akademskem, raziskovalnem in strokovnem področju,
 • redno delovno uspešnost (2 krat letno),
 • razvoj kariere z izobraževanji za mehke veščine, retorike, vodenje ekip, ..., - plačana izobraževanja (tečaji, konference, Erasmus izmenjave, ipd.),
 • možnost samostojnega organiziranja dela, prijave projektov, in lastna izbira področja raziskovalnega dela,
 • možnost oddaljenega dela oz. dela na domu,
 • fleksibilen delovni čas,
 • moderno delovno okolje in parkirno mesto v garaži,
 • sodelavce, ki so ti pripravljeni pomagati, ko to potrebuješ,
 • brezplačne tedenske rekreacijske aktivnosti (funkcionalna vadba, plesna rekreacija, nordijska hoja, tek, ...); kopalnica in tuši so dostopni za vse zaposlene na fakulteti,
 • teambuildingi, prostor za druženje in sadje na delovnem mestu,
 • konstruktivno reševanje izzivov v strokovnem dialogu in v timskem duhu,
 • možnost sodelovanja pri upravljanju fakultete.

 

 1. Datum objave: 11. 9. 2023

            Rok za prijavo: 24. 9. 2023

 

 1. Prijava:

Kandidati naj v prijavo priložijo:

a) življenjepis,

b) bibliografijo (le v primeru, da ta ni zavedena v sistemu Cobiss),

c) kopijo odločbe o pridobljenem nazivu (če kandidat v času prijave nima izvolitve v naziv asistent, izpolnjuje pa zahtevane pogoje za izvolitev v ta naziv glede na določila Statuta UL in Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev Univerze v Ljubljani z dne 22. 11. 2022 lahko kandidira na razpisano delovno mesto in v tem primeru skupaj s prijavo odda tudi dokazila o izpolnjevanju kriterijev ter priloži izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv),

d) kratko vizijo svojega dela na FRI in opis kompetenc s področij, na katerih bo kandidat pedagoško deloval,

e) opis minulega pedagoškega dela.

 

Prijavo s prilogami kandidati pošljejo na elektronski naslov kadrovska@fri.uni-lj.si z obveznim pripisom: »IME IN PRIIMEK_ASIST_KDČ«.

 

UL FRI si pridržuje pravico, da v skladu z pogodbeno svobodo po 24. členu ZDR-1 kandidata ne izbere, navkljub temu, da izpolnjuje pogoje. UL FRI si pridružuje pravico, da ne zapolni vseh razpisanih delovnih mest.

 

Kontaktna oseba na članici:

Alenka Bone

e-mail: kadrovska@fri.uni-lj.si

 

 

 

ASISTENT (D010001), v vseh treh nazivih (1 prosto delovno mesto): asistent / asistent z magisterijem / asistent z doktoratom, za področje računalništva in informatike, za nedoločen čas, s krajšim delovnim časom 

(Povezava do razpisa v datoteki .pdf)

 

 1. Zaposlitev za: nedoločen čas, s krajšim delovnim časom (50%), s trimesečno (oz. štirimesečno) poskusno dobo, začetek: po dogovoru
 2. Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

        a. zahtevana izobrazba:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) računalništva in informatike,
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) računalništva in informatike,
 • magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) računalništva in informatike,
  • specializacija po univerzitetni izobrazbi (prejšnja) računalništva in informatike,
  • magisterij znanosti (prejšnji) računalništva in informatike,
  • doktorat znanosti (prejšnji) računalništva in informatike ali
  • doktorat znanosti (3. Bolonjske stopnje) računalništva in informatike.
 1. veljaven habilitacijski naziv: asistent za področje računalništva in informatike,
 2. funkcionalna znanja: smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij.

 

 1. Opis delovnega mesta:
 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
 • skrbi, da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
 • stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

 

 1. Kaj nudimo:
 • redno zaposlitev:
 • delovno mesto asistent: osnovna plača 35 PR – od 1.815,99 EUR bruto do največ 2.660,42 EUR bruto,
 • asistent z magisterijem: osnovna plača 38 PR – od 1.964,17 EUR bruto do največ 2.877,70 EUR bruto,
 • asistent z doktoratom: osnovna plača 44 PR – od 2.485,30 EUR bruto do največ 3.640,99 EUR bruto,
 • možnost povišanja osnovne plače preko razširjenega obsega dela, dela na strokovno-raziskovalnih projektih z mednarodnimi podjetji ali delo na evropskih projektih (v okviru redne zaposlitve – predhodna točka ali dodatnih avtorskih honorarjev),
 • 2500 EUR začetnih sredstev za nakup opreme (ob vsaj 50% prvi pedagoški zaposlitvi),
 • možnost brezplačnega doktorskega študija in raziskovalnih obiskov na tujih univerzah,
 • možnost napredovanja na akademskem, raziskovalnem in strokovnem področju,
 • redno delovno uspešnost (2 krat letno),
 • razvoj kariere z izobraževanji za mehke veščine, retorike, vodenje ekip, ..., - plačana izobraževanja (tečaji, konference, Erasmus izmenjave, ipd.),
 • možnost samostojnega organiziranja dela, prijave projektov, in lastna izbira področja raziskovalnega dela,
 • možnost oddaljenega dela oz. dela na domu,
 • fleksibilen delovni čas,
 • moderno delovno okolje in parkirno mesto v garaži,
 • sodelavce, ki so ti pripravljeni pomagati, ko to potrebuješ,
 • brezplačne tedenske rekreacijske aktivnosti (funkcionalna vadba, plesna rekreacija, nordijska hoja, tek, ...); kopalnica in tuši so dostopni za vse zaposlene na fakulteti,
 • teambuildingi, prostor za druženje in sadje na delovnem mestu,
 • konstruktivno reševanje izzivov v strokovnem dialogu in v timskem duhu,
 • možnost sodelovanja pri upravljanju fakultete.

 

 1. Datum objave: 11. 9. 2023

            Rok za prijavo: 24. 9. 2023

 

 1. Prijava:

Kandidati naj v prijavo priložijo:

a) življenjepis,

b) bibliografijo (le v primeru, da ta ni zavedena v sistemu Cobiss),

c) kopijo odločbe o pridobljenem nazivu (če kandidat v času prijave nima izvolitve v naziv asistent, izpolnjuje pa zahtevane pogoje za izvolitev v ta naziv glede na določila Statuta UL in Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev Univerze v Ljubljani z dne 22. 11. 2022 lahko kandidira na razpisano delovno mesto in v tem primeru skupaj s prijavo odda tudi dokazila o izpolnjevanju kriterijev ter priloži izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv),

d) kratko vizijo svojega dela na FRI in opis kompetenc s področij, na katerih bo kandidat pedagoško deloval,

e) opis minulega pedagoškega dela.

 

Prijavo s prilogami kandidati pošljejo na elektronski naslov kadrovska@fri.uni-lj.si z obveznim pripisom: »IME IN PRIIMEK_ASIST_NDČ«.

 

UL FRI si pridržuje pravico, da v skladu z pogodbeno svobodo po 24. členu ZDR-1 kandidata ne izbere, navkljub temu, da izpolnjuje pogoje. UL FRI si pridružuje pravico, da ne zapolni vseh razpisanih delovnih mest.

 

Kontaktna oseba na članici:

Alenka Bone

e-mail: kadrovska@fri.uni-lj.si

 

RAZISKOVALEC po posebni mednarodni pogodbi 2, za določen čas s polnim delovnim časom

 • Število razpisanih delovnih mest: 6,
 • vrsta zaposlitve: polni delovni čas,
 • trajanje zaposlitve: določen čas,
 • predviden nastop dela: po dogovoru.

 

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

 

 • doktorat znanosti (prejšnji) ustrezne smeri ali
 • doktorat znanosti (3. Bolonjske stopnje) ustrezne smeri,
 • za podoktorske raziskovalce se štejejo tudi raziskovalci, ki so uspešno zagovarjali doktorsko disertacijo, a doktorata še niso uradno pridobili – zadošča potrdilo o zagovoru.
 • ni aktivno deloval (služba, študij) v Sloveniji več kot 12 mesecev v zadnjih treh letih,
 • poglobljena znanja s področij Podatkovna znanost – strojno učenje za znanstvene aplikacije; Jezikoslovje - Računalništvo za komunikacijo med ljudmi in živalmi; Precizna medicina – prilagojena medicina in vede o življenju - Kandidat mora predlagati podoktorski raziskovalni projekt, ki je usklajen z enim ali več ključnimi raziskovalnimi področji programa in gostiteljskimi skupinami. Da bi to zagotovil, se mora prosilec obrniti na želenega(-e) nadzornika(-e), ki jim bo pomagal pri pripravi predloga in kasneje poslal priporočilno pismo.
 • izpolnjevanje drugih pogojev za sklenitev pogodbe o financiranju usposabljanja glede na mednarodni razpis in pogoje mednarodnega financiranja.

 

 

Opis dela in nalog:

 • Opravljal podoktorsko izpopolnjevanje

 • Opravljal znanstvenoraziskovalno delo na mednarodnem projektu SMASH

 

Datum objave: 20. 7. 2023

Rok za prijavo: 27. 10. 2023

 

Prijava:

Kandidati se prijavijo prek:  https://smash.ung.si/

 

Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani si pridržuje pravico, da v skladu s pogodbeno svobodo po 24. členu ZDR-1 kandidata ne izbere, navkljub temu, da izpolnjuje pogoje. UL FRI si pridružuje pravico, da ne zapolni vseh razpisanih delovnih mest.

 

Kontaktna oseba na članici:

Alenka Bone

Tel.: 01/4798-114

e-mail: kadrovska@fri.uni-lj.si

 

 

ASISTENT (D010001), v vseh treh nazivih (2 prosti delovni mesti): asistent / asistent z magisterijem / asistent z doktoratom, za področje računalništva in informatike, za nedoločen čas, s polnim delovnim časom 

(Povezava do razpisa v datoteki .pdf)

 

 1. Zaposlitev za: nedoločen čas, s polnim delovnim časom (100%), s trimesečno (oz. štirimesečno) poskusno dobo, začetek: po dogovoru
 2. Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

        a. zahtevana izobrazba:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) računalništva in informatike,
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) računalništva in informatike,
 • magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) računalništva in informatike,
  • specializacija po univerzitetni izobrazbi (prejšnja) računalništva in informatike,
  • magisterij znanosti (prejšnji) računalništva in informatike,
  • doktorat znanosti (prejšnji) računalništva in informatike ali
  • doktorat znanosti (3. Bolonjske stopnje) računalništva in informatike.
 1. veljaven habilitacijski naziv: asistent za področje računalništva in informatike,
 2. funkcionalna znanja: smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij.

 

 1. Opis delovnega mesta:

-    vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,

-    sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,

-    sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,

-    nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,

-    sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,

-    skrbi da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,

-    skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,

-    stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,

-    opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

 

 1. Kaj nudimo:
 • redno zaposlitev:
 • delovno mesto asistent: osnovna plača 35 PR – od 1.815,99 EUR bruto do največ 2.660,42 EUR bruto,
 • asistent z magisterijem: osnovna plača 38 PR – od 1.964,17 EUR bruto do največ 2.877,70 EUR bruto,
 • asistent z doktoratom: osnovna plača 44 PR – od 2.485,30 EUR bruto do največ 3.640,99 EUR bruto,
 • možnost povišanja osnovne plače preko razširjenega obsega dela, dela na strokovno-raziskovalnih projektih z mednarodnimi podjetji ali delo na evropskih projektih (v okviru redne zaposlitve – predhodna točka ali dodatnih avtorskih honorarjev),
 • 2500 EUR začetnih sredstev za nakup opreme (ob vsaj 50% prvi pedagoški zaposlitvi),
 • možnost brezplačnega doktorskega študija in raziskovalnih obiskov na tujih univerzah,
 • možnost napredovanja na akademskem, raziskovalnem in strokovnem področju,
 • redno delovno uspešnost (2 krat letno),
 • razvoj kariere z izobraževanji za mehke veščine, retorike, vodenje ekip, ..., - plačana izobraževanja (tečaji, konference, Erasmus izmenjave, ipd.),
 • možnost samostojnega organiziranja dela, prijave projektov, in lastna izbira področja raziskovalnega dela,
 • možnost oddaljenega dela oz. dela na domu,
 • fleksibilen delovni čas,
 • moderno delovno okolje in parkirno mesto v garaži,
 • sodelavce, ki so ti pripravljeni pomagati, ko to potrebuješ,
 • brezplačne tedenske rekreacijske aktivnosti (funkcionalna vadba, plesna rekreacija, nordijska hoja, tek, ...); kopalnica in tuši so dostopni za vse zaposlene na fakulteti,
 • teambuildingi, prostor za druženje in sadje na delovnem mestu,
 • konstruktivno reševanje izzivov v strokovnem dialogu in v timskem duhu,
 • možnost sodelovanja pri upravljanju fakultete.

 

 1. Datum objave: 19. 7. 2023

            Rok za prijavo: 17. 9. 2023

 

 1. Prijava:

Kandidati naj v prijavo priložijo:

a) življenjepis,

b) bibliografijo (le v primeru, da ta ni zavedena v sistemu Cobiss),

c) kopijo odločbe o pridobljenem nazivu (če kandidat v času prijave nima izvolitve v naziv asistent, izpolnjuje pa zahtevane pogoje za izvolitev v ta naziv glede na določila Statuta UL in Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev Univerze v Ljubljani z dne 22. 11. 2022 lahko kandidira na razpisano delovno mesto in v tem primeru skupaj s prijavo odda tudi dokazila o izpolnjevanju kriterijev ter priloži izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv),

d) kratko vizijo svojega dela na FRI in opis kompetenc s področij, na katerih bo kandidat pedagoško deloval,

e) opis minulega pedagoškega dela.

 

Prijavo s prilogami kandidati pošljejo na elektronski naslov kadrovska@fri.uni-lj.si z obveznim pripisom: »IME IN PRIIMEK_ASIST«.

 

UL FRI si pridržuje pravico, da v skladu z pogodbeno svobodo po 24. členu ZDR-1 kandidata ne izbere, navkljub temu, da izpolnjuje pogoje. UL FRI si pridružuje pravico, da ne zapolni vseh razpisanih delovnih mest.

 

Kontaktna oseba na članici:

Alenka Bone

e-mail: kadrovska@fri.uni-lj.si

 

 

ASISTENT (D010001), v vseh treh nazivih: asistent / asistent z magisterijem / asistent z doktoratom, za področje matematike, za nedoločen čas, s polnim delovnim časom

(Povezava do razpisa v datoteki .pdf)

 

 1. Zaposlitev za: nedoločen čas, s polnim delovnim časom (100%), s trimesečno (oz. štirimesečno) poskusno dobo, začetek: po dogovoru
 2. Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

        a. zahtevana izobrazba:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) področje matematike,
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) področje matematike,
 • magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) področje matematike,
  • specializacija po univerzitetni izobrazbi (prejšnja) področje matematike,
  • magisterij znanosti (prejšnji) področje matematike,
  • doktorat znanosti (prejšnji) področje matematike ali
  • doktorat znanosti (3. Bolonjske stopnje) področje matematike.
 1. veljaven habilitacijski naziv: asistent za področje matematike,
 2. funkcionalna znanja: smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij.

 

 1. Opis delovnega mesta:

-    vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,

-    sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,

-    sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,

-    nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,

-    sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,

-    skrbi da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,

-    skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,

-    stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,

-    opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

 

 1. Kaj nudimo:
 • redno zaposlitev:
 • delovno mesto asistent: osnovna plača 35 PR – od 1.815,99 EUR bruto do največ 2.660,42 EUR bruto,
 • asistent z magisterijem: osnovna plača 38 PR – od 1.964,17 EUR bruto do največ 2.877,70 EUR bruto,
 • asistent z doktoratom: osnovna plača 44 PR – od 2.485,30 EUR bruto do največ 3.640,99 EUR bruto,
 • možnost povišanja osnovne plače preko razširjenega obsega dela, dela na strokovno-raziskovalnih projektih z mednarodnimi podjetji ali delo na evropskih projektih (v okviru redne zaposlitve – predhodna točka ali dodatnih avtorskih honorarjev),
 • 2500 EUR začetnih sredstev za nakup opreme (ob vsaj 50% prvi pedagoški zaposlitvi),
 • možnost brezplačnega doktorskega študija in raziskovalnih obiskov na tujih univerzah,
 • možnost napredovanja na akademskem, raziskovalnem in strokovnem področju,
 • redno delovno uspešnost (2 krat letno),
 • razvoj kariere z izobraževanji za mehke veščine, retorike, vodenje ekip, ..., - plačana izobraževanja (tečaji, konference, Erasmus izmenjave, ipd.),
 • možnost samostojnega organiziranja dela, prijave projektov, in lastna izbira področja raziskovalnega dela,
 • možnost oddaljenega dela oz. dela na domu,
 • fleksibilen delovni čas,
 • moderno delovno okolje in parkirno mesto v garaži,
 • sodelavce, ki so ti pripravljeni pomagati, ko to potrebuješ,
 • brezplačne tedenske rekreacijske aktivnosti (funkcionalna vadba, plesna rekreacija, nordijska hoja, tek, ...); kopalnica in tuši so dostopni za vse zaposlene na fakulteti,
 • teambuildingi, prostor za druženje in sadje na delovnem mestu,
 • konstruktivno reševanje izzivov v strokovnem dialogu in v timskem duhu,
 • možnost sodelovanja pri upravljanju fakultete.

 

 1. Datum objave: 19. 7. 2023

            Rok za prijavo: 17. 9. 2023

 

 1. Prijava:

Kandidati naj v prijavo priložijo:

a) življenjepis,

b) bibliografijo (le v primeru, da ta ni zavedena v sistemu Cobiss),

c) kopijo odločbe o pridobljenem nazivu (če kandidat v času prijave nima izvolitve v naziv asistent, izpolnjuje pa zahtevane pogoje za izvolitev v ta naziv glede na določila Statuta UL in Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev Univerze v Ljubljani z dne 22. 11. 2022 lahko kandidira na razpisano delovno mesto in v tem primeru skupaj s prijavo odda tudi dokazila o izpolnjevanju kriterijev ter priloži izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv),

d) kratko vizijo svojega dela na FRI in opis kompetenc s področij, na katerih bo kandidat pedagoško deloval,

e) opis minulega pedagoškega dela.

 

Prijavo s prilogami kandidati pošljejo na elektronski naslov kadrovska@fri.uni-lj.si z obveznim pripisom: »IME IN PRIIMEK_MAT«.

 

UL FRI si pridržuje pravico, da v skladu z pogodbeno svobodo po 24. členu ZDR-1 kandidata ne izbere, navkljub temu, da izpolnjuje pogoje. UL FRI si pridružuje pravico, da ne zapolni vseh razpisanih delovnih mest.

 

Kontaktna oseba na članici:

Alenka Bone

e-mail: kadrovska@fri.uni-lj.si

 

 

RAZISKOVALNA in asistentska MESTA

 

Na Fakulteti za računaništvo in informatiko se v okviru pridobljenih razpisov za raziskovalne projekte odpirajo nova delovna mesta, prav tako se bo v novem študijskem letu zaposlovalo na asistentskih mestih.

Pri večini je pogoj zaključen študij na ustreznem strokovnem področju (predvsem računalništvo in informatika, pa tudi druga tehniška in naravoslovna izobrazba). Te zaposlitve so še posebej primerne za vse, ki se odločate za doktorski študij – saj šolnino (delno ali v celoti) krije fakulteta oz. raziskovalni laboratorij, delno pa se prilagodi tudi opravljanje obveznosti.

Zainteresirani za sodelovanje čim prej stopite v stik s spodaj navedenimi kontaktnimi osebami.

 

Laboratorij za integracijo informacijskih sistemov

Tip dela: raziskovalec, doktorski študent – 2 mesti.

Drugo: redna zaposlitev na projektu Horizon 2020, doktorski študij - plačana šolnina.

Raziskovalna področja:

 • Cloud computing, edge computing, cloud-edge continoum
 • Kubernetes, Docker, dinamično izvajanje aplikacij
 • Resilience/fault tolarance, avtomatska (re)konfiguracija
 • Mikrostoritve, serverless funkcije, itd.

Kontakt: prof. dr. Matjaž Jurič (Matjaz.Juric@fri.uni-lj.si)

 

Laboratorij za kognitivno modeliranje

Tip dela: raziskovalec, doktorski študent.

Čas trajanja zaposlitve: vsaj 3 leta.

Raziskovalno področje: strojno učenje s poudarkom na razložljivi umetni inteligenci.

Dodatne zahteve: znanje strojnega učenja in statistike, dobre programerske veščine.

Kontakt: prof. dr. Marko Robnik Šikonja (Marko.RobnikSikonja@fri.uni-lj.si)

 

Tip dela: raziskovalec, doktorski študent.

Čas trajanja zaposlitve: vsaj 3 leta.

Raziskovalno področje: Procesiranje naravnega jezika.

Dodatne zahteve: znanje procesiranja naravnega jezika ali strojnega učenja, dobre programerske veščine.

Kontakt: prof. dr. Marko Robnik Šikonja (Marko.RobnikSikonja@fri.uni-lj.si)

 

Tip dela: raziskovalec-doktorski študent.

Drugo: zaposlitev na projektu Horizon 2020 - STRATIFYHF (Artificial intelligence-based decision support system for risk stratification and early detection of heart failure in primary and secondary care).

Čas trajanja zaposlitve: čimprej od 1. 6. 2023 dalje.

Raziskovalno področje: umetna inteligenca.

Dodatne zahteve: tekoče znanje angleškega jezika, zaželeno znanje programiranja v Python, R; uporaba Docker.

Kontakt: prof. dr. Zoran Bosnić (Zoran.Bosnic@fri.uni-lj.si)

 

Laboratorij za umetne vizualne spoznavne sisteme

Tip dela: raziskovalec, doktorski študent.

Čas trajanja zaposlitve: 3-4 leta.

Raziskovalno področje: na podatkih temelječi učljivi pristopi strojnega vida v Industriji 4.0, metode nenadzorovanega in nadzorovanega učenja.

Kontakt: prof. dr. Danijel Skočaj (Danijel.Skocaj@fri.uni-lj.si)

 

Laboratorij za podatkovne tehnologije

Tip dela: raziskovalec, raziskovalec z magisterijem, raziskovalec z doktoratom – več prostih mest.

Čas trajanja zaposlitve: vsaj 2 leti.

Raziskovalna področja:

 • programsko inženirstvo in DevOps, full-stack razvoj,
 • razvoj programskih rešitev za decentralizirano digitalno identiteto,
 • mikrodokazila za mikrokompetence,
 • računalništvo v oblaku in orkestracija storitev, integracija s senzorskimi sistemi,
 • razvoj novih jezikov za opisovanje metod umetne inteligence,
 • aplikacije za mobilne naprave,
 • uporaba decentraliziranih baz znanja,
 • razvoj tehnologij semantičnega spleta; in drugo.

Dodatne zahteve: zaposleni bo sodeloval pri tekočih projektih ONTOCHAIN, TRUSTCHAIN, ESSA, BUILDCHAIN, ExtremeXP, ACES, NOO ULTRA ipd.

Kontakt: prof. dr. Vlado Stankovski (Vlado.Stankovski@fri.uni-lj.si)

 

Laboratorij za računalniški vid

Tip dela: raziskovalec, doktorski študent.

Čas trajanja zaposlitve: 3 leta, previdoma od 1. 10. 2023.

Raziskovalno področje: računalniški vid; sodelovanje pri projektih, ki se vežejo na slikovno biometrijo, predvsem na globoke ponaredke (DeepFake), razložljivost odločitev (XAI), spremljanje mehkih obraznih biometričnih karakteristik.

Dodatne zahteve: poznavanje računalniškega vida, globokega učenja, Pythona.

Kontakt: prof. dr. Peter Peer (Peter.Peer@fri.uni-lj.si)

 

Laboratorij za računalniško grafiko in multimedijo

Tip dela: raziskovalec-asistent (1/2 zaposlitev na projektih, 1/2 asistentsko delo)

Čas trajanja zaposlitve: vsaj 1 leto raziskovalne zaposlitve, možnost zaposlitve na novo pridobljenih projektih.

Raziskovalno področje: metode strojnega učenja za analizo živalske komunikacije v zvočnih posnetkih.

Kontakt: prof. dr. Matija Marolt (Matija.Marolt@fri.uni-lj.si)

 

Laboratorij za računalniške strukture in sisteme

Tip dela: asistent

Čas trajanja zaposlitve: za nedoločen čas

Raziskovalno področje: modeliranje in analiza bioloških sistemov (metabolna omrežja, gensko regulatorna omrežja) in/ali urbanih sistemov (prometna omrežja).

Dodatne zahteve: izobrazba s področja računalništva in informatike oziroma sorodnih smeri, veselje do interdisciplinarnega dela.

Kontakt: izr. prof. dr. Miha Moškon (Miha.Moskon@fri.uni-lj.si)

 

Tip dela: raziskovalno delo na projektu

Čas trajanja zaposlitve: za določen čas

Raziskovalno področje: modeliranje in analiza bioloških sistemov (metabolna omrežja, gensko regulatorna omrežja) in/ali urbanih sistemov (prometna omrežja)

Dodatne zahteve: veselje do interdisciplinarnega dela.

Kontakt: izr. prof. dr. Miha Moškon (Miha.Moskon@fri.uni-lj.si)

 

Laboratorij za računalniške komunikacije

Tip dela: raziskovalec, doktorski študent.

Čas trajanja zaposlitve:

Raziskovalno področje: Federated learning with context awareness and approximate computing; Federated learning, AI, Deep learning, Energy-

efficient computing, Approximate computing, Android, IoT.

Kontakt: doc. dr. Veljko Pejović (Veljko.Pejovic@fri.uni-lj.si)

 

Laboratorij za umetno inteligenco

Tip dela: raziskovalec, doktorski študent.

Drugo: zaposlitev na projektu MAIBAI (Developing a Metrological framework for Assessment of Image-Based Artificial Intelligence systems for

disease detection).

Čas trajanja zaposlitve: od septembra dalje.

Raziskovalno področje: umetna inteligenca, implementacija metod UI na področju medicine za presejanje in zgodnje odkrivanje bolezni.

Kontakt: doc. dr. Aleksander Sadikov (Aleksander.Sadikov@fri.uni-lj.si)

 

Tip dela: raziskovalec, doktorski študent.

Drugo: zaposlitev na projektu projektu DRIFT , ki se ukvarja s spodbujevanim učenjem strategije upravljanja elektrodistribucijskega omrežja.

Čas trajanja zaposlitve: za določen čas, vsaj 1 leto.

Raziskovalno področje: umetna inteligenca, implementacija metod spodbujevanega učenja.

Kontakt: doc. dr. Jure Žabkar (Jure.Zabkar@fri.uni-lj.si)