RAZPISANA DELOVNA MESTA

SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (I) v Službi za kadrovske zadeve, za nedoločen čas, s polnim delovnim časom

 

 1. Zaposlitev za: nedoločen čas, s polnim delovnim časom, s trimesečno poskusno dobo, začetek: takoj oz. po dogovoru
 • Število razpisanih delovnih mest: 1,
 • šifra delovnega mesta: J017102,
 • plačna podskupina: J1,
 • tarifni razred: VII/2,
 • šifra naziva: 0,
 • plačni razred: 36 – 46 (1.815,99 € - 2.688,10 €),
 • vrsta zaposlitve: polni delovni čas,
 • trajanje zaposlitve: nedoločen čas,
 • poskusno delo: 3 mesece,
 • predviden nastop dela: takoj oz. po dogovoru.

 

        2. Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

        a. zahtevana izobrazba:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ustrezne smeri ali
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ustrezne smeri ali
 • magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) ustrezne smeri.
 1. funkcionalna znanja:
 • 3 leta ustreznih delovnih izkušenj,
 • znanje tujega jezika (angleščina),
 • znanja za uporabo računalniških programov (MS Office, zaželeno poznavanje PIS SAP),
 • poznavanje predpisov področja,
 • komunikativnost,
 • zanesljivost, natančnost in organiziranost pri izvajanju nalog,
 • fleksibilnost,
 • želja po novih znanjih in izkušnjah ter pozitivni naravnanost

 

        3. Opis dela in nalog:

 • vodenje postopkov v zvezi z razpisi in zaposlovanjem delavcev iz EU in tujcev (od načrta do izvedbe/sklenitve pogodbe o zaposlitvi),
 • urejanje pogodbenih razmerij – priprava pogodb o zaposlitvi in aneksov k pogodbam,
 • samostojno izvajanje postopkov izvolitev v nazive,
 • opravljanje strokovnega dela delu habilitacijske komisije fakultete, pripravljanje gradiva za senat fakultete in za habilitacijsko komisijo univerze,
 • vodenje prijav in odjav raziskovalcev v evidenco ARIS,
 • administrativno vodenje področja varstva pri delu (skrb za zdravniške preglede),
 • priprava podatkov in dokumentov v zvezi z izplačilom plač,
 • urejanje kadrovskih evidence in kadrovska evidence v SAP,
 • spremljanje zakonodaje na delovno pravnem področju in poudarkom na zaposlovanjem tujcev ter o ključnih novostih informira zainteresirano interno javnost;
 • opravljanje zahtevnejših del in nalog po navodilu tajnika fakultete,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta in tajništva vodstva.

         

        4. Kaj nudimo:

 • redno zaposlitev,
 • plačni razred: 36 – 46 (1.815,99 € - 2.688,10 €)
 • delo na domu (do 10 dni/mesec),
 • fleksibilen delovni čas,
 • moderno delovno okolje,
 • parkirno mesto v garaži,
 • plačana izobraževanja (tečaji, konference, Erasmus izmenjave, ipd.),
 • super sodelavce, ki so ti pripravljeni pomagati, ko to potrebuješ,
 • teambuilding in rekreacijo na delovnem mestu ter jabolka,
 • redno delovno uspešnost (2 krat letno),
 • konstruktivno reševanje izzivov v strokovnem dialogu in v timskem duhu,
 • klepet ob kavi z vodstvom fakultete,
 • hodeči sestanki,
 • učinkovito informiranje na delovnem mestu.

 

Datum objave: 12. 2. 2024

Rok za prijavo: 21. 2. 2024

 

Prijavo s prilogami kandidati pošljejo na elektronski naslov kadrovska@fri.uni-lj.si z obveznim pripisom: »KS-Ime Priimek«.

Razgovori z izbranimi kandidati bodo potekali v tednu od 4. 3. 2024 do 8. 3. 2024.

 

UL FRI si pridržuje pravico, da v skladu s pogodbeno svobodo po 24. členu ZDR-1 kandidata ne izbere, navkljub temu, da izpolnjuje pogoje. UL FRI si pridružuje pravico, da ne zapolni vseh razpisanih delovnih mest.

 

Kontaktna oseba na članici:

Mateja Malešič

E-pošta: kadrovska@fri.uni-lj.si

 

RAZISKOVALNA in asistentska MESTA

 

Na Fakulteti za računaništvo in informatiko se v okviru pridobljenih razpisov za raziskovalne projekte odpirajo nova delovna mesta, prav tako se bo v novem študijskem letu zaposlovalo na asistentskih mestih.

Pri večini je pogoj zaključen študij na ustreznem strokovnem področju (predvsem računalništvo in informatika, pa tudi druga tehniška in naravoslovna izobrazba). Te zaposlitve so še posebej primerne za vse, ki se odločate za doktorski študij – saj šolnino (delno ali v celoti) krije fakulteta oz. raziskovalni laboratorij, delno pa se prilagodi tudi opravljanje obveznosti.

Zainteresirani za sodelovanje čim prej stopite v stik s spodaj navedenimi kontaktnimi osebami.

 

Laboratorij za integracijo informacijskih sistemov

Tip dela: raziskovalec, doktorski študent – 2 mesti.

Drugo: redna zaposlitev na projektu Horizon 2020, doktorski študij - plačana šolnina.

Raziskovalna področja:

 • Cloud computing, edge computing, cloud-edge continoum
 • Kubernetes, Docker, dinamično izvajanje aplikacij
 • Resilience/fault tolarance, avtomatska (re)konfiguracija
 • Mikrostoritve, serverless funkcije, itd.

Kontakt: prof. dr. Matjaž Jurič (Matjaz.Juric@fri.uni-lj.si)

 

Laboratorij za kognitivno modeliranje

Tip dela: raziskovalec, doktorski študent.

Čas trajanja zaposlitve: vsaj 3 leta.

Raziskovalno področje: strojno učenje s poudarkom na razložljivi umetni inteligenci.

Dodatne zahteve: znanje strojnega učenja in statistike, dobre programerske veščine.

Kontakt: prof. dr. Marko Robnik Šikonja (Marko.RobnikSikonja@fri.uni-lj.si)

 

Tip dela: raziskovalec, doktorski študent.

Čas trajanja zaposlitve: vsaj 3 leta.

Raziskovalno področje: Procesiranje naravnega jezika.

Dodatne zahteve: znanje procesiranja naravnega jezika ali strojnega učenja, dobre programerske veščine.

Kontakt: prof. dr. Marko Robnik Šikonja (Marko.RobnikSikonja@fri.uni-lj.si)

 

Tip dela: raziskovalec-doktorski študent.

Drugo: zaposlitev na projektu Horizon 2020 - STRATIFYHF (Artificial intelligence-based decision support system for risk stratification and early detection of heart failure in primary and secondary care).

Čas trajanja zaposlitve: čimprej od 1. 6. 2023 dalje.

Raziskovalno področje: umetna inteligenca.

Dodatne zahteve: tekoče znanje angleškega jezika, zaželeno znanje programiranja v Python, R; uporaba Docker.

Kontakt: prof. dr. Zoran Bosnić (Zoran.Bosnic@fri.uni-lj.si)

 

Laboratorij za umetne vizualne spoznavne sisteme

Tip dela: raziskovalec, doktorski študent.

Čas trajanja zaposlitve: 3-4 leta.

Raziskovalno področje: na podatkih temelječi učljivi pristopi strojnega vida v Industriji 4.0, metode nenadzorovanega in nadzorovanega učenja.

Kontakt: prof. dr. Danijel Skočaj (Danijel.Skocaj@fri.uni-lj.si)

 

Laboratorij za podatkovne tehnologije

Tip dela: raziskovalec, raziskovalec z magisterijem, raziskovalec z doktoratom – več prostih mest.

Čas trajanja zaposlitve: vsaj 2 leti.

Raziskovalna področja:

 • programsko inženirstvo in DevOps, full-stack razvoj,
 • razvoj programskih rešitev za decentralizirano digitalno identiteto,
 • mikrodokazila za mikrokompetence,
 • računalništvo v oblaku in orkestracija storitev, integracija s senzorskimi sistemi,
 • razvoj novih jezikov za opisovanje metod umetne inteligence,
 • aplikacije za mobilne naprave,
 • uporaba decentraliziranih baz znanja,
 • razvoj tehnologij semantičnega spleta; in drugo.

Dodatne zahteve: zaposleni bo sodeloval pri tekočih projektih ONTOCHAIN, TRUSTCHAIN, ESSA, BUILDCHAIN, ExtremeXP, ACES, NOO ULTRA ipd.

Kontakt: prof. dr. Vlado Stankovski (Vlado.Stankovski@fri.uni-lj.si)

 

Laboratorij za računalniški vid

Tip dela: raziskovalec, doktorski študent.

Čas trajanja zaposlitve: 3 leta, previdoma od 1. 10. 2023.

Raziskovalno področje: računalniški vid; sodelovanje pri projektih, ki se vežejo na slikovno biometrijo, predvsem na globoke ponaredke (DeepFake), razložljivost odločitev (XAI), spremljanje mehkih obraznih biometričnih karakteristik.

Dodatne zahteve: poznavanje računalniškega vida, globokega učenja, Pythona.

Kontakt: prof. dr. Peter Peer (Peter.Peer@fri.uni-lj.si)

 

Laboratorij za računalniško grafiko in multimedijo

Tip dela: raziskovalec-asistent (1/2 zaposlitev na projektih, 1/2 asistentsko delo)

Čas trajanja zaposlitve: vsaj 1 leto raziskovalne zaposlitve, možnost zaposlitve na novo pridobljenih projektih.

Raziskovalno področje: metode strojnega učenja za analizo živalske komunikacije v zvočnih posnetkih.

Kontakt: prof. dr. Matija Marolt (Matija.Marolt@fri.uni-lj.si)

 

Laboratorij za računalniške strukture in sisteme

Tip dela: asistent

Čas trajanja zaposlitve: za nedoločen čas

Raziskovalno področje: modeliranje in analiza bioloških sistemov (metabolna omrežja, gensko regulatorna omrežja) in/ali urbanih sistemov (prometna omrežja).

Dodatne zahteve: izobrazba s področja računalništva in informatike oziroma sorodnih smeri, veselje do interdisciplinarnega dela.

Kontakt: izr. prof. dr. Miha Moškon (Miha.Moskon@fri.uni-lj.si)

 

Tip dela: raziskovalno delo na projektu

Čas trajanja zaposlitve: za določen čas

Raziskovalno področje: modeliranje in analiza bioloških sistemov (metabolna omrežja, gensko regulatorna omrežja) in/ali urbanih sistemov (prometna omrežja)

Dodatne zahteve: veselje do interdisciplinarnega dela.

Kontakt: izr. prof. dr. Miha Moškon (Miha.Moskon@fri.uni-lj.si)

 

Laboratorij za računalniške komunikacije

Tip dela: raziskovalec, doktorski študent.

Čas trajanja zaposlitve:

Raziskovalno področje: Federated learning with context awareness and approximate computing; Federated learning, AI, Deep learning, Energy-

efficient computing, Approximate computing, Android, IoT.

Kontakt: doc. dr. Veljko Pejović (Veljko.Pejovic@fri.uni-lj.si)

 

Laboratorij za umetno inteligenco

Tip dela: raziskovalec, doktorski študent.

Drugo: zaposlitev na projektu MAIBAI (Developing a Metrological framework for Assessment of Image-Based Artificial Intelligence systems for

disease detection).

Čas trajanja zaposlitve: od septembra dalje.

Raziskovalno področje: umetna inteligenca, implementacija metod UI na področju medicine za presejanje in zgodnje odkrivanje bolezni.

Kontakt: doc. dr. Aleksander Sadikov (Aleksander.Sadikov@fri.uni-lj.si)

 

Tip dela: raziskovalec, doktorski študent.

Drugo: zaposlitev na projektu projektu DRIFT , ki se ukvarja s spodbujevanim učenjem strategije upravljanja elektrodistribucijskega omrežja.

Čas trajanja zaposlitve: za določen čas, vsaj 1 leto.

Raziskovalno področje: umetna inteligenca, implementacija metod spodbujevanega učenja.

Kontakt: doc. dr. Jure Žabkar (Jure.Zabkar@fri.uni-lj.si)