razpisANA DELOVNA MESTA

 

JAVNA OBJAVA 1 (enega) PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko, Večna pot 113, 1000 Ljubljana

 

Razpisano delovno mesto: SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 v Finančno-računovodski službi, za nedoločen čas, s polnim delovnim časom

 • Število razpisanih delovnih mest: 1,
 • šifra delovnega mesta: J017103,
 • plačna podskupina: J1,
 • tarifni razred: VII/2,
 • šifra naziva: 0,
 • vrsta zaposlitve: polni delovni čas,
 • trajanje zaposlitve: nedoločen čas,
 • poskusno delo: 3 mesece,
 • predviden nastop dela: takoj oz. po dogovoru.

 

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ekonomske smeri ali
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ekonomske smeri ali
 • magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) ekonomske smeri.

 

Funkcionalna znanja in ostale zahteve:

 • znanje dveh tujih jezikov,
 • znanja za uporabo računalniških programov (MS Office, napredno znanje Excell-a in SAP-a (slednji ni obvezen, predstavlja pa prednost)),
 • zaželeno poznavanje finančnega vodenja projektov (npr. EU projektov),
 • delovne izkušnje: 3 let,
 • poznavanje predpisov področja,
 • zanesljivost, natančnost in organiziranost pri izvajanju nalog,
 • fleksibilnost in prilagodljivost za delo v hitro se spreminjajočem okolju,
 • razvite komunikacijske veščine,
 • želja po novih znanjih in izkušnjah ter pozitivni naravnanost.

 

Opis dela in nalog:

Splošni opis:

 • samostojno opravljavljanje strokovnih nalog na svojem delovnem področju,
 • izvajanje operativnih nalog delovnega področja,
 • oblikovanje poročil, sklepov in stališč delovnega področja,
 • koordiniranje, spremljanje in izvajanje postopkov svojega delovnega področja,
 • spremljanje informacij in novosti na svojem delovnem področju,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega.

 

Podrobnejši opis:

 • kontiranje in knjiženje poslovnih dogodkov v modulu nabave in prodaje,
 • knjiženje transakcijskega računa, blagajne in evidenčno knjiženje,
 • obvladovanje nabavnega procesa in internih naročil,
 • obvladovanje prodajnega procesa in fakturiranja,
 • izvajanje plačilnega prometa,
 • DDV obračun,
 • skrb za saldakontne evidence in izterjava zapadlih terjatev,
 • tekoče spremljanje in izvajanje zakonodaje na svojem področja dela,
 • sodelovanje z drugimi organizacijskimi službami oz. enotami v povezavi s finančno - računovodskim področjem,
 • skrbi za arhiviranje in hranjenje dokumentacije na svojem področju dela.

 

Datum objave: 08.12.2021

Rok za prijavo: 10.01.2022

 

Prijavo s prilogami kandidati pošljejo na elektronski naslov kadrovska@fri.uni-lj.si z obveznim pripisom: »FRS-Ime Priimek«.

 

Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani si pridržuje pravico, da v skladu z pogodbeno svobodo po 24. členu ZDR-1 kandidata ne izbere, navkljub temu, da izpolnjuje pogoje. UL FRI si pridružuje pravico, da ne zapolni vseh razpisanih delovnih mest.

 

Kontaktna oseba na članici:

Mateja Ravnik

E-pošta: kadrovska@fri.uni-lj.si