delovnO mestO: RAZISKOVALEC (H017004)

 

Zaposlitev za:

 • določen čas od predvidoma 01. 11. 2020 do 31. 8. 2023, s polnim delovnim časom, s trimesečno poskusno dobo.

 

Kratek opis dela in nalog:

 

a) znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo,

b) sodelovanje na projektnih sestankih,

c) priprava poročil,

d) sodelovanje pri izdelavi arhitekturne rešitve ONTOCHAIN,

e) razvoj testnega okolja,

f) sodelovanje pri diseminaciji,

g) izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

 

 

Rok za prijavo: do 12. 10. 2020

 

Celoten razpis in navodila za prijavo na delovno mesto: PRENESI DOKUMENT.

 

 

 

 

delovnO mestO: RAZISKOVALEC (H017004)

 

Zaposlitev za:

 • določen čas od predvidoma 1. 10. 2020 do 31. 8. 2022, s polnim delovnim časom, s trimesečno poskusno dobo.

 

Kratek opis dela in nalog:

 • znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo na področju strojnega učenja in obdelave naravnega jezika,
 • razvoj algoritmov za razumevanje naravnega jezika, napovednih modelov strojnega učenja in vektorskih vložitev za predstavitev besedil,
 • strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog,
 • pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz,
 • pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala,
 • izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

 

Rok za prijavo: do 24. 9. 2020

 

Celoten razpis in navodila za prijavo na delovno mesto: PRENESI DOKUMENT.

 

 

delovnO mestO: RAZISKOVALEC (H017004) s področja kognitivna znanost

 

Zaposlitev za:

 • določen čas od predvidoma 1. 10. 2020 do 31. 8. 2023, s krajšim (5%) delovnim časom, s trimesečno poskusno dobo.

 

Kratek opis dela in nalog:

 • znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo s področja računalniškega vida, globokega učenja,
 • razvoj in programiranje,
 • strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog,
 • pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz,
 • pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala,
 • izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

 

Rok za prijavo: do 22. 9. 2020

 

Celoten razpis in navodila za prijavo na delovno mesto: PRENESI DOKUMENT.

 

 

Dve delovni mesti: ASISTENT (D010001) za področje računalništva in informatike


Razpisani dve (2) delovni mesti:
ASISTENT (D010001),
v vseh treh nazivih: asistent / asistent z magisterijem / asistent z doktoratom, za področje računalništva in informatike
:

a) 1 delovno mesto za nedoločen čas od predvidoma 01. 10. 2020 dalje, s polnim delovnim časom, s trimesečno (oz. štirimesečno) poskusno dobo; možna je prijava za krajši delovni čas (50%),

b) 1 delovno mesto za določen čas od predvidoma 01. 10. 2020 do 31. 8. 2023, s krajšim (50%) delovnim časom, s trimesečno (oz. štirimesečno) poskusno dobo.

 

2. Pogoji za opravljanje dela:

a) zahtevana izobrazba:

 • univerzitetni diplomirani inženir računalništva in informatike (prejšnja) ali
 • magistrska izobrazba računalništva in informatike (2. Bolonjska stopnja) ali
 • magisterij znanosti (prejšnji) računalništva in informatike ali
 • doktorat znanosti (prejšnji) računalništva in informatike ali
 • doktorat znanosti (3. Bolonjske stopnje) računalništva in informatike

b) veljaven habilitacijski naziv asistent za področje računalništva in informatike,

c) funkcionalna znanja: smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij

 

3. Kratek opis dela in nalog:

a) vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,

b) sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in  pri drugih pedagoških aktivnostih,

c) sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,

d) nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,

e) sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,

g) opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

 

4. Rok za prijavo: do 19. 9. 2020.

 

5. Prijava:

Kandidati naj v prošnji priložijo:

a) življenjepis,

b) bibliografijo (le v primeru, da ta ni zavedena v sistemu Cobiss),

c) kopijo odločbe o pridobljenem nazivu (Če kandidat v času prijave nima izvolitve v naziv asistent, izpolnjuje pa zahtevane pogoje za izvolitev v ta naziv glede na določila Statuta UL in Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev Univerze v Ljubljani z dne 16. 06. 2020 lahko kandidira na razpisano delovno mesto in v tem primeru skupaj s prijavo odda tudi dokazila o izpolnjevanju kriterijev ter priloži izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv).

d) kratko vizijo svojega dela na FRI in opis kompetenc s področij, na katerih bo kandidat pedagoško deloval,

f) opis minulega pedagoškega dela.

 

Prijavo s spremnim pismom, življenjepisom in prilogami kandidati pošljejo v eni skupni pdf-datoteki na e naslov kadrovska@fri.uni-lj.si najkasneje do 19. 9. 2020.

V zadevo e-pošte obvezno vpišite:

a) »priimek ime_razpis_asistent« (za delovno mesto za nedoločen čas) ali

b) »priimek ime_asistent-DČ« (za delovno mesto za določen čas)

 

Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani si pridržuje pravico, da v skladu z pogodbeno svobodo po 24. členu ZDR-1 kandidata ne izbere, navkljub temu, da izpolnjuje pogoje.

 

6. Kontaktna oseba:

Mateja Ravnik

Tel.: 01/4798-114

e-mail: kadrovska@fri.uni-lj.si

 

DVE delovni mesti: ASISTENT (D010001) za področje matematike


Razpisani dve (2) delovni mesti:
ASISTENT (D010001),
v vseh treh nazivih: asistent / asistent z magisterijem / asistent z doktoratom, za področje matematike:

a) 1 delovno mesto za določen čas od predvidoma 1. 10. 2020 do 30. 9. 2021 za polni delovni čas ter s trimesečno (oz. štirimesečno) poskusno dobo,

b) 1 delovno mesto za določen čas od predvidoma 1. 10. 2020 do 30. 9. 2022 za polni delovni čas ter s trimesečno (oz. štirimesečno) poskusno dobo.

 

2. Pogoji za opravljanje dela:

a) zahtevana izobrazba matematike ali sorodne smeri:

 • univerzitetna diploma (prejšnja) ali
 • magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) ali
 • magisterij znanosti (prejšnji) ali
 • doktorat znanosti (prejšnji) ali
 • doktorat znanosti (3. bolonjske stopnje)

b) veljaven habilitacijski naziv asistent za področje matematike ali računalniške matematike,

c) funkcionalna znanja: smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij

 

3. Kratek opis dela in nalog:

a) vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,

b) sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in  pri drugih pedagoških aktivnostih,

c) sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,

d) nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,

e) sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,

g) opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

 

4. Rok za prijavo: do 26. 9. 2020

 

5. Prijava:

Kandidati naj v prošnji priložijo:

a) življenjepis,

b) bibliografijo (le v primeru, da ta ni zavedena v sistemu Cobiss),

c) kopijo odločbe o pridobljenem nazivu (Če kandidat v času prijave nima izvolitve v naziv asistent, izpolnjuje pa zahtevane pogoje za izvolitev v ta naziv glede na določila Statuta UL in Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev Univerze v Ljubljani z dne 16. 6. 2020 lahko kandidira na razpisano delovno mesto in v tem primeru skupaj s prijavo odda tudi dokazila o izpolnjevanju kriterijev ter priloži izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv).

d) kratko vizijo svojega dela na FRI in opis kompetenc s področij, na katerih bo kandidat pedagoško deloval,

f) opis minulega pedagoškega dela.

 

Prijavo s spremnim pismom, življenjepisom in prilogami pošljite v eni skupni pdf-datoteki do vključno 26. 9. 2020 na e pošto kadrovska@fri.uni-lj.si ter v zadevo e pošte obvezno vpišite »Razpis_asistent matematike_2021« oz. »Razpis_asistent matematike_2022«.

 

Možna je tudi zaposlitev za 50% delovni čas. Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani si pridržuje pravico, da v skladu z pogodbeno svobodo po 24. členu ZDR-1 kandidata ne izbere, navkljub temu, da izpolnjuje pogoje.

 

6. Kontaktna oseba:

Mateja Ravnik

Tel.: 01/4798-114

e-mail: kadrovska@fri.uni-lj.si

 

 

Načrtovalec informacijskih sistemov v Računalniškem centru


Razpisano delovno mesto: Načrtovalec informacijskih sistemov v Računalniškem centru, M/Ž, za nedoločen čas, s polnim delovnim časom

 • Število razpisanih delovnih mest: 1
 • Šifra delovnega mesta: J017212
 • Plačna podskupina: J1
 • Tarifni razred: VII/2
 • Šifra naziva: 0
 • Vrsta zaposlitve: polni delovni čas (40 ur/teden)
 • Trajanje zaposlitve: nedoločen čas
 • Poskusno delo: 3 mesece
 • Predviden nastop dela: 01.10.2020

 

2. Pogoji za opravljanje dela:

Zahtevana izobrazba:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) naravoslovno tehniške smeri, ali
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) naravoslovno tehniške smeri, ali
 • magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) naravoslovno tehniške smeri

 

Delovne izkušnje: 4 leta

Druge zahteve: aktivno znanje najmanj enega tujega jezika, znanja za uporabo računalniških programov, poznavanje računalniške opreme in sistemske analize, poznavanje lastnosti kompleksnih informacijskih sistemov, znanje informacijske varnosti, komunikativnost, vodstvene in organizacijske sposobnosti.

 

3. Opis dela in nalog:

Splošni opis:

 • organizira, razporeja in vodi delo na področju razvoja informacijskih sistemov univerze,
 • izvršuje in nadzoruje sklepe organov univerze,
 • koordinira in vodi aktivnosti s področja informacijskih sistemov za univerzo,
 • predlaga rešitve, pripravlja dokumente, spremlja potek projektov,
 • svetuje s svojega delovnega področja delavcem članic in tajništva univerze,
 • opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega.

 

Podrobnejši opis:

 • samostojno pregleduje in spreminja nastavitve omrežne opreme, kot so stikala, usmerjevalniki in požarne pregrade,
 • postavlja, nadzoruje in vzdržuje visoko zmogljive računske sisteme (ang. high-performance computing, HPC),
 • skrbi za delovanje sistemske programske opreme, potrebne za nadzor nad omrežjem,
 • sodeluje s skrbniki aplikacij, ki uporabljajo omrežje in sisteme za shranjevanje podatkov,
 • koordinira delo zunanjih izvajalcev,
 • dokumentira delovanje omrežja in povezanih sistemov za shranjevanje podatkov,
 • ugotavlja vzroke napak in odpravlja napake pri delovanju omrežij ali sistemov za shranjevanje podatkov,
 • optimizira delovanje omrežij ali sistemov za shranjevanje podatkov,
 • predlaga izboljšave, vključno z nakupi, sistemov za hranjenje in izmenjavo podatkov,
 • v sodelovanju z diagnostičnimi centri proizvajalcev ali dobaviteljev ter vzdrževalci strojne opreme prispeva k odpravljanju napak pri delovanju sistemov,
 • izdeluje ali dodeluje spletne storitve za nadzor nad omrežjem in storitvam,
 • izdeluje ali dodeluje spletne storitve za dostop do podatkov,
 • načrtuje nove informacijske storitve na področju hranjenja in izmenjave podatkov,
 • spremlja razvoj področja in se permanentno izobražuje,
 • svetuje in nudi pomoč druge ravni uporabnikom,
 • izdeluje razna poročila, vezana na področje.

 

Plača: osnovna plača se določi z uvrstitvijo v 39. plačni razred.

Rok za prijavo: do 21. 9. 2020.

 

Prijavo s spremnim pismom, življenjepisom in dokazili pošljite v eni skupni pdf-datoteki do vključno 21. 9. 2020 na e pošto kadrovska@fri.uni-lj.si ter v zadevo e pošte obvezno vpišite »Priimek_Ime_RC«.

Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani si pridržuje pravico, da v skladu z pogodbeno svobodo po 24. členu ZDR-1 kandidata ne izbere, navkljub temu, da izpolnjuje pogoje.

 

Kontaktna oseba na članici:

Mateja Ravnik

Tel.: 01/4798-114

E-pošta: kadrovska@fri.uni-lj.si