Laboratorij za kognitivno modeliranje

 

Raziskovalno področje: strojno učenje za analizo velikih omrežij

Tip dela: usmerjeno raziskovalno delo na področju učinkovite analize omrežij in združevanja informacij iz omrežij in drugih oblik podatkov

Čas trajanja zaposlitve: najmanj 3 leta

Kontakt: Marko Robnik Šikonja

 

Raziskovalno področje: strojno učenje na področju naravnega jezika

Tip dela: raziskovalno delo in uporaba v slovenščini, izdelava orodij za analizo naravnega jezika

Čas trajanja zaposlitve: najmanj 3 leta

Kontakt: Marko Robnik Šikonja

 

Laboratorij za podatkovne tehnologije

 

Raziskovalno področje: podatkovne tehnologije na domeni zdravstenih podatkov

Tip dela: raziskovalno delo na aktivnostih projekta

  • Razvoj od jezika neodvisnih metod ekstrakcije podatkov iz nestrukturiranih tekstov s področja zdravstva
  • Zaznavanje odstopanj v okviru oddaljenega spremljanja pacientov z multiplimi kroničnimi boleznimi
  • Metode za avtomatsko mapiranje med podatkovnimi shemami s področja zdravstva
  • Kontrola dostopa do zdravstvenih podatkov na osnovi atributov

Čas trajanja zaposlitve: zaposlitev na programu EkoSMART, ki traja do marca 2019

Kontakt: Marko Bajec

 

 

Gorenje d.d.

 

Podjetje Gorenje d.d. bi na področju razvoja elektronike želelo sodelovati z doktorskimi študenti računalništva.

 

Predlagane tematike za sodelovanje:

  • Upravljanje gospodinjskih aparatov z govorom
  • Sinteza govora na gospodinjskih aparatih
  • Strojno učenje: Pametni in prilagodljivi uporabniški vmesniki

 

Za podrobnejšo vsebinsko predstavitev zapisanih tem in pogoje sodelovanja/štipendiranja je kontaktna oseba: Maja Bradeško (maja.bradesko@gorenje.com)