RAZPISANA DELOVNA MESTA

 

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA: Vodja Finančno-računovodske službe

 

Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani razpisuje delovno mesto: VODJA FINANČNO-RAČUNOVODSKE SLUŽBE VII/2 (šifra DM J017916), za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.

 • število razpisanih delovnih mest: 1,
 • šifra delovnega mesta: J017916,
 • plačna podskupina: J1,
 • tarifni razred: VII/2,
 • šifra naziva: 0,
 • vrsta zaposlitve: polni delovni čas,
 • trajanje zaposlitve: nedoločen čas,
 • poskusno delo: 3 mesece,
 • predviden nastop dela: takoj oz. po dogovoru.

 

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ustrezne smeri ali
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ustrezne smeri ali
 • magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) ustrezne smeri.

 

Funkcionalna znanja in ostale zahteve:

 • delovne izkušnje: 5 let,
 • znanja za uporabo računalniških programov (MS Office, napredno znanje Excel-a, zaželeno poznavanje PIS SAP),
 • poznavanje predpisov področja,
 • razvite komunikacijske veščine,
 • zanesljivost, natančnost in organiziranost pri izvajanju nalog,
 • fleksibilnost,
 • želja po novih znanjih in izkušnjah ter pozitivni naravnanosti.

 

Opis dela in nalog:

Splošni opis:

 • organizira, razporeja in vodi delo na področju finančno računovodskega poslovanja,
 • pripravlja dokumente delovnega področja (kontni načrt, finančni načrt, uresničevanje finančnega načrta, sodeluje pri izdelavi programa dela …),
 • izdelava zaključnega računa in drugih računovodskih poročil,
 • vodi in organizira finančno poslovanje na področju raziskovalne, izobraževalne dejavnosti ter drugih dejavnosti v okviru zavoda,
 • opravlja naloge po navodilih revizorske službe univerze,
 • skrbi za razvoj delovnega področja in se permanentno izobražuje,
 • opravlja informacijsko svetovalno delo z zunanjimi in notranjimi uporabniki,
 • sodeluje in usklajuje naloge z vodstvom in drugimi področji oz. enotami,
 • izvršuje sklepe organov univerze oz. članice,
 • opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega.

 

Podrobnejši opis:

 • sodeluje pri načrtovanju in usklajevanju finančnih dejavnosti fakultete,
 • samostojno vodi finančno računovodske zadeve (izdelava kontnega plana fakultete),
 • izdelava finančnih planov fakultete, spremljanje prilivov in odlivov finančnih sredstev, nadzor nad glavno knjigo, priprava, nadzor in izdelava letnega popisa opreme in sredstev, izdelava zaključnega računa in vseh potrebnih obdobnih in letnih poročil, ipd.),
 • kontroliranje izdatkov in zagotavljanje učinkovite porabe sredstev,
 • načrtovanje in usmerjanje vsakodnevnih dejavnosti v računovodsko-finančni službi,
 • sodelovanje pri delu organov fakultete in univerze,
 • sodelovanje pri ostalih delih po nalogu tajnika fakultete,  
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

 

Kaj nudimo:

 • redno zaposlitev,
 • plačni razred: 41 – 51 (2.283,67 € – 3.380,38 €)
 • delo na domu (do 10 dni/mesec),
 • fleksibilen delovni čas,
 • moderno delovno okolje,
 • parkirno mesto,
 • plačana izobraževanja (tečaji, konference, Erasmus izmenjave, ipd.),
 • super sodelavce, ki so ti pripravljeni pomagati, ko to potrebuješ,
 • teambuilding in rekreacijo na delovnem mestu ter sadje,
 • redno delovno uspešnost (2 krat letno),
 • konstruktivno reševanje izzivov v strokovnem dialogu in v timskem duhu,
 • klepet ob kavi z vodstvom fakultete,
 • učinkovito informiranje na delovnem mestu.

 

Datum objave: 11. 6. 2024

Rok za prijavo: 21. 6. 2024

 

Prijavo s prilogami kandidati pošljejo na elektronski naslov kadrovska@fri.uni-lj.si z obveznim pripisom: »Vodja FRS-Ime Priimek«.

 

UL FRI si pridržuje pravico, da v skladu s pogodbeno svobodo po 24. členu ZDR-1 kandidata ne izbere, navkljub temu, da izpolnjuje pogoje. UL FRI si pridružuje pravico, da ne zapolni vseh razpisanih delovnih mest.

 

Kontaktna oseba na članici:

Mateja Malešič

E-pošta: kadrovska@fri.uni-lj.si

 

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA: Samostojni strokovni delavec v Finančno-računovodski službi

 

Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani razpisuje delovno mesto: SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (I) v Finančno-računovodski službi, za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.

 • Število razpisanih delovnih mest: 1,
 • šifra delovnega mesta: J017102,
 • plačna podskupina: J1,
 • tarifni razred: VII/2,
 • šifra naziva: 0,
 • vrsta zaposlitve: polni delovni čas,
 • trajanje zaposlitve: nedoločen čas,
 • poskusno delo: 3 mesece,
 • predviden nastop dela: takoj oz. po dogovoru.

 

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

 • specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja) ustrezne smeri, ali
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ustrezne smeri ali
 • magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) ustrezne smeri.

 

Funkcionalna znanja in ostale zahteve:

 • ustrezne delovne izkušnje: 3 leta,
 • znanja za uporabo računalniških programov,
 • poznavanje predpisov področja,
 • komunikativnost,
 • organizacijske sposobnosti,
 • znanje tujega jezika.

 

Opis dela in nalog:

 • samostojno opravlja strokovne naloge na svoje delovnem področju,
 • oblikuje poročila, sklepe in stališča delovnega področja,
 • koordinira, spremlja in izvaja postopke svojega delovnega področja,
 • spremla informacije in novosti na svojem delovnem področju,
 • opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega,
 • vodenje glavne knjige v skladu z računovodskimi in davčnimi predpisi,
 • izdelava letnih davčnih in računovodskih obračunov,
 • priprava finančnih in poslovnih poročil fakultete,
 • obračun DDV-ja,
 • knjiženje računovodskih listin,
 • naloge na področju modula prodaje (fakturiranje, kontrola saldakontov),
 • vodenje plačilnega prometa in evidenčno knjiženje,
 • spremljanje in nadziranje terjatev,
 • poročanje za statistične namene,
 • sodelovanje z revizorji, davčnimi inšpektorji in ostalimi institucijami,
 • spremljanje in preučevanje zakonodaje, predpisov in računovodskih standardov,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v področje delovnega mesta po nalogu predpostavljenega.

 

 Kaj nudimo:

 • redno zaposlitev,
 • delo na domu (do 10 dni/mesec),
 • fleksibilen delovni čas,
 • moderno delovno okolje,
 • parkirno mesto,
 • plačana izobraževanja (tečaji, konference, Erasmus izmenjave, ipd.),
 • super sodelavce, ki so ti pripravljeni pomagati, ko to potrebuješ,
 • teambuilding in rekreacijo na delovnem mestu ter sadje,
 • redno delovno uspešnost (2-krat letno),
 • konstruktivno reševanje izzivov v strokovnem dialogu in v timskem duhu,
 • klepet ob kavi z vodstvom fakultete,
 • učinkovito informiranje na delovnem mestu.

 

Datum objave: 5. 6. 2024

Rok za prijavo: 18. 6. 2024

 

Prijavo s prilogami kandidati pošljejo na elektronski naslov kadrovska@fri.uni-lj.si z obveznim pripisom: »FRS-Ime Priimek«.

 

Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani si pridržuje pravico, da v skladu s pogodbeno svobodo po 24. členu ZDR-1 kandidata ne izbere, navkljub temu, da izpolnjuje pogoje. UL FRI si pridružuje pravico, da ne zapolni vseh razpisanih delovnih mest.

 

Kontaktna oseba na članici:

Mateja Malešič

E-pošta: kadrovska@fri.uni-lj.si

 

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA: Raziskovalec v Laboratoriju za podatkovne tehnologije UL FRI

 

Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani razpisuje delovno mesto RAZISKOVALEC (H017004) v Laboratoriju za podatkovne tehnologije na UL FRI.

Ponujamo možnost dela na različnih projektih. Ob prijavi dopišite, na kateri projekt se prijavljate.

 

1. Delo na projektu HEU EBSI VECTOR:

 • razvoj akcijskega načrta za ekosistem EBSI,
 • sodelovanje pri pripravi webinarjev in fizičnih dogodkov za ključne deležnike EBSI,
 • oblikovanje in razvoj orodij za razvoj ekosistema deležnikov,
 • sodelovanje na sestankih, priprava projektnih poročil.

Zahtevana znanja: znanje programskih jezikov kot so Python, Java, ali C++, organizacijske sposobnosti in splošna znanja s področja računalništva in informatike.
Določen čas od predvidoma 1. 7. 2024 do 31. 5. 2025, s polnim delovnim časom, s trimesečno poskusno dobo.

2. Delo na projektu HEU EBSI VECTOR:

 • razvoj akcijskega načrta za ekosistem EBSI,
 • načrtovanje in implementacija vozlišča infrastrukture EBSI,
 • programiranje orodij za razvoj ekosistema EBSI ,
 • sodelovanje na sestankih, priprava projektnih poročil.

Zahtevana znanja: DevOps, virtualizacija, kontejnerizacija, znanje programskih jezikov kot so Python, Java, ali C++, inovativnost, sposobnost za timsko delo, komunikativnost, organizacijske sposobnosti.
Določen čas od predvidoma 1. 7. 2024 do 31. 5. 2025, s polnim delovnim časom, s trimesečno poskusno dobo.

3. Delo na projektu ExtremeXP: EXperimentation driven and user eXPerience oriented analytics for eXtremely Precise outcomes and decisions:

 • razvoj aplikacijskih programskih vmesnikov,
 • razvoj grafičnega uporabniškega vmesnika,
 • testiranje stohastične metode po Markovu,
 • priprava podatkov za demonstracijo,
 • sodelovanje na projektnih sestankih,
 • priprava poročil.

Določen čas od predvidoma 1. 7. 2024 do 31. 12. 2025, s polnim delovnim časom, s trimesečno poskusno dobo.

4. Delo na projektu Swarmchestrate - Application-level Swarm-based Orchestration Across the Cloud-to-Edge Continuum:

 • izvedba ontologije za projekt Swarmchestrate,
 • načrt in izvedba decentralizirane baze znanja (graf znanja) za projekt Swarmchestrate,
 • priprava DID dokumentov, priprava in izvedba pametnih pogodb za projekt Swarmchestrate,
 • sodelovanje na projektnih sestankih, priprava poročil, sodelovanje v projektni skupini.

Določen čas od predvidoma 1. 7. 2024 do 31. 12. 2025, s polnim delovnim časom, s trimesečno poskusno dobo.

5. Delo na projektu TrustChain: Fostering a Human-Centered, Trustworthy and Sustainable Internet:

 • sodelovanje pri pripravi tehnične arhitekture projekta TRUSTCHAIN,
 • vodenje tekočih podprojektov TRUSTCHAIN,
 • sodelovanje pri pripravi razpisnih dokumentacij,
 • sodelovanje na sestankih, priprava poročil, projektno delo.

Določen čas od predvidoma 1. 7. 2024 do 31. 12. 2025, s polnim delovnim časom, s trimesečno poskusno dobo.

KAJ PRIČAKUJEMO?

Zahtevana izobrazba:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja), tehnična stroka,
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja), tehnična stroka,
 • magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja); tehnična stroka,

KAJ NUDIMO?

 • redno zaposlitev,
 • delo na domu,
 • fleksibilen delovni čas,
 • moderno delovno okolje,
 • parkirno mesto v garaži,
 • super sodelavce, ki so ti pripravljeni pomagati, ko to potrebuješ,
 • rekreacijo na delovnem mestu ter sadje,
 • redno delovno uspešnost (2 krat letno),
 • konstruktivno reševanje izzivov v strokovnem dialogu in v timskem duhu.

KAKO SE PRIJAVIM?

Kandidati naj v prošnji priložijo:

 • življenjepis,
 • dokazilo o izobrazbi.

Prijavo s prilogami kandidati pošljejo na elektronski naslov kadrovska@fri.uni-lj.si z obveznim pripisom: »projekt_ime priimek«.
UL FRI si pridržuje pravico, da v skladu z pogodbeno svobodo po 24. členu ZDR-1 kandidata ne izbere, navkljub temu, da izpolnjuje pogoje. UL FRI si pridružuje pravico, da ne zapolni vseh razpisanih delovnih mest.

 

RAZISKOVALNA IN ASISTENTSKA MESTA

 

Na Fakulteti za računaništvo in informatiko se v okviru pridobljenih razpisov za raziskovalne projekte odpirajo nova delovna mesta, prav tako se bo v novem študijskem letu zaposlovalo na asistentskih mestih.

Pri večini je pogoj zaključen študij na ustreznem strokovnem področju (predvsem računalništvo in informatika, pa tudi druga tehniška in naravoslovna izobrazba). Te zaposlitve so še posebej primerne za vse, ki se odločate za doktorski študij – saj šolnino (delno ali v celoti) krije fakulteta oz. raziskovalni laboratorij, delno pa se prilagodi tudi opravljanje obveznosti.

Zainteresirani za sodelovanje čim prej stopite v stik s spodaj navedenimi kontaktnimi osebami.

 

Laboratorij za računalniške komunikacije

Tip dela: 50 % raziskovalec, 50 % asistent

Čas trajanja zaposlitve: 4 leta.

Opis: Veliki jezikovni modeli (LLM), kot je GPT-4, so bili usposobljeni na velikih količinah javno dostopnih podatkov in dokazano vsebujejo ogromno tako imenovanega znanja o svetu. Čeprav to omogoča, da lahko modeli LLM obravnavajo različne zapletene poizvedbe, so modeli kljub temu splošni in neprimerni za številne posebne primere uporabe, ki temeljijo na specializiranih podatkih, zbranih v posebnem kontekstu (npr. zaznavanje kritičnih dogodkov v odčitkih fizioloških senzorjev iz nosljivih naprav, ki jih ima oseba pri sebi). V tem delu bomo na podlagi združenega učenja razvili nove pristope za porazdeljeno, z viri učinkovito natančno prilagajanje LLM, tako da jih bo mogoče usposobiti za različne primere uporabe v vseprisotnem računalništvu. Delo bo praktično izvedeno na testnem polju naprav z operacijskim sistemom Android in računalnikov na eni plošči.

Raziskovalno področje: Umetna inteligenca, ki se zaveda konteksta, s porazdeljenimi velikimi jezikovnimi modeli, prilagojenimi za mobilne naprave

Dodatne zahteve: Od kandidata se pričakuje, da bo sodeloval pri poučevanju laboratorijskih vaj pri predmetih, povezanih s programiranjem za Android in/ali računalniškimi omrežji.

Kontakt: izr. prof. dr. Veljko Pejović (Veljko.Pejovic@fri.uni-lj.si)

 

Laboratorij za računalniški vid

Tip dela: raziskovalec, doktorski študent.

Čas trajanja zaposlitve: 4 leta.

Raziskovalno področje: računalniški vid; sodelovanje pri projektih, ki se vežejo na slikovno biometrijo.

Dodatne zahteve: poznavanje računalniškega vida, globokega učenja, Pythona.

Kontakt: prof. dr. Peter Peer (Peter.Peer@fri.uni-lj.si)

 

Laboratorij za kognitivno modeliranje

Tip dela: raziskovalec, doktorski študent.

Čas trajanja zaposlitve: vsaj 3 leta.

Raziskovalno področje: strojno učenje in razložljiva umetna inteligenca, veliki jezikovni modeli.

Dodatne zahteve: znanje strojnega učenja in statistike, dobre programerske veščine.

Kontakt: prof. dr. Marko Robnik Šikonja (Marko.RobnikSikonja@fri.uni-lj.si)

 

Tip dela: raziskovalec, doktorski študent.

Čas trajanja zaposlitve: vsaj 3 leta.

Raziskovalno področje: obdelava naravnega jezika.

Dodatne zahteve: znanje procesiranja naravnega jezika ali strojnega učenja, dobre programerske veščine.

Kontakt: prof. dr. Marko Robnik Šikonja (Marko.RobnikSikonja@fri.uni-lj.si)

 

Laboratorij za podatkovne tehnologije

Tip dela: raziskovalec, doktorski študent.

Čas trajanja zaposlitve: 4 leta ali več.

Raziskovalno področje: jezikovne in govorne tehnologije; delo na aplikativnih in raziskovalnih projektih, povezanih z uporabo jezikovnih in govornih tehnologij.

Želena znanja: okvirno poznavanje raziskovalnega področja (jezikovne in govorne tehnologije), znanje iz programiranja (Python), osnovno poznavanje sistema Linux.

Kontakt: prof. dr. Marko Bajec (marko.bajec@fri.uni-lj.si)

 

Laboratorij za računalniške strukture in sisteme

Tip dela: raziskovalec, doktorski študent.

Čas trajanja zaposlitve: 4 leta ali več.

Raziskovalno področje: jezikovne in govorne tehnologije; delo na aplikativnih in raziskovalnih projektih, povezanih z uporabo jezikovnih in govornih tehnologij (razpoznava in sinteza govora, obdelava besedila, veliki jezikovni modeli, učenje in adaptacija modelov, upravljanje z visokozmogljivo infrastrukturo, inferenca in mikrostoritve)

Želena znanja: okvirno poznavanje raziskovalnega področja (jezikovne in govorne tehnologije), znanje iz programiranja (Python), poznavanje sistema Linux, kontejnerji, mikrostoritve in devops.

Kontakt: izr. prof. dr. Iztok Lebar Bajec (ilb@fri.uni-lj.si)

JAVNA OBJAVA 1 (enega) PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko, Večna pot 113, 1000 Ljubljana