Vpisni postopki na Fakulteti za računalništvo in informatiko bodo za študijsko leto 2023/2024 potekali v celoti elektronsko prek študijskega informacijskega sistema STUDIS.

 

Vpisi za posamezno področje bodo odprti skladno s pravnimi in sistemskimi omejitvami v naslednjem vrstnem redu:

Potrdila o vpisu 

 

V študijskem informacijskem sistemu STUDIS spremljajte zaključek vašega vpisa. Po uspešno zaključenem postopku vpisa se vam bo v Studisu sprostila možnost tiskanja oziroma izvoza potrdila o vpisu za študijsko leto 2023/2024.

 

Študentska izkaznica

 

Če želite za obstoječo študentsko izkaznico prejeti novo hologramsko nalepko, s katero boste lahko potrjevali veljaven študentski status, lahko izkaznico po 1. 10. 2023 pošljete po pošti na naslov: FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO, ŠTUDENTSKI REFERAT, VEČNA POT 113, 1000 LJUBLJANA ali jo z vašo študentsko izkaznico prevzamete v referatu v času uradnih ur. Nalepka za novo študijsko leto 2023/2024 velja šele od 1.10. 2023 dalje.

 

Menjave izbirnih predmetov, izpis iz predmeta in izbira zunanjega splošno izbirnega predmeta

 

Tekom študija na študijskem programu lahko študent zamenja izbirne predmete samo v izrednih primerih (npr. zaradi prekrivanja urnika ali neizvajanja predmeta). Menjave izbirnih predmetov so možne samo v prvih 14 dneh po začetku izvajanja predmeta na podlagi utemeljene vloge, ki jo oddate preko študijskega informacijskega sistema STUDIS in jo obravnava prodekan za pedagoško dejavnost. 

 

V primeru oddaje nepopolne vloge ali drugih težav pri izpolnjevanju elektronskega vpisa se lahko za pomoč obrnete na študentski referat preko elektronske pošte ali telefona:

  • Za študijske programe prve stopnje pošljite elektronsko sporočilo na studinfo@fri.uni-lj.si oziroma nas pokličete na telefonske številke 01/479 8118, 01/479 8119 ali 01/479 8121. 
  • Za študijske programe druge ali tretje stopnje pošljite elektronsko sporočilo na podiplomski.studij@fri.uni-lj.si oziroma nas pokličete na telefonsko številko 01/479 8123. 

 

Navodila za izbiro splošno izbirnega predmeta na drugi fakulteti za študente FRI so objavljena na zavihku SPLOŠNI IZBIRNI PREDMETI

 

Navodila za plačilo stroškov in prispevkov študija

 

Po ceniku Univerze v Ljubljani znašajo letni stroški in prispevki študija za študijsko leto 2023/2024: 
 

STROŠKI 

Stroški pravic uporabe informacijsko-komunikacijske opreme

13,50 €

Letna članarina visokošolskih knjižnic članic UL, NUK in CTK

17,35 €

Prispevek za dejavnost Študentskega sveta

3,00 €


Letne stroške in prispevke študija poravnate v skladu z računom, ki ga boste po potrditvi vpisa prejeli na vaš študentski elektronski poštni naslov predvidoma v nekaj dneh. V kolikor računa ne boste poravnali v predvidenem časovnem okvirju, se vam bodo v sistemu STUDIS onemogočile ključne funkcionalnosti vezane na študijski proces. 

 

Pogoji za pridobitev subvencioniranih vozovnic

 

Prosimo vas, da se za navodila glede pridobitev subvencioniranih vozovnic obrnete na spletne strani ponudnikov storitev (LPP,...).