Vpisni postopki na Fakulteti za računalništvo in informatiko bodo za študijsko leto 2021/2022 potekali v celoti elektronsko prek študijskega informacijskega sistema STUDIS.

 

Vpisi za posamezno področje bodo odprti skladno s pravnimi in sistemskimi omejitvami v naslednjem vrstnem redu:

 

Potrdila o vpisu 

 

V študijskem informacijskem sistemu STUDIS spremljajte zaključek vašega vpisa. Po uspešno zaključenem postopku vpisa se vam bo v Studisu sprostila možnost tiskanja oziroma izvoza potrdila o vpisu za študijsko leto 2021/2022.

 

Študentska izkaznica

 

Če želite za obstoječo študentsko izkaznico prejeti novo hologramsko nalepko, s katero boste lahko potrjevali veljaven študentski status, lahko izkaznico pošljete po pošti na naslov: FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO, ŠTUDENTSKI REFERAT, VEČNA POT 113, 1000 LJUBLJANA. Študentsko izkaznico z novo nalepko  vam bomo vrnili s priporočeno pošto. Nalepka za novo študijsko leto 2021/2022 velja od 1.10. 2021 dalje.

 

 

Menjave izbirnih predmetov in izpis iz predmeta 

 

Tekom študija na študijskem programu lahko študent zamenja izbirne predmete samo v izrednih primerih (npr. zaradi prekrivanja urnika ali neizvajanja predmeta). Menjave izbirnih predmetov so možne samo v prvih 14 dneh po začetku izvajanja predmeta na podlagi utemeljene vloge, ki jo oddate preko študijskega informacijskega sistema STUDIS in jo obravnava prodekan za pedagoško dejavnost. 

 

V primeru oddaje nepopolne vloge ali drugih težav pri izpolnjevanju elektronskega vpisa se lahko za pomoč obrnete na študentski referat preko elektronske pošte ali telefona:

  • Za študijske programe prve stopnje pošljite elektronsko sporočilo na studinfo@fri.uni-lj.si oziroma nas pokličete na telefonsko številko 01 479 8118. 
  • Za študijske programe druge ali tretje stopnje pošljite elektronsko sporočilo na podiplomski.studij@fri.uni-lj.si oziroma nas pokličete na telefonsko številko 01 479 8123. 

 

Navodila za plačilo vpisnine 

 

Po ceniku Univerze v Ljubljani znaša vpisnina za študijsko leto 2021/2022: 
 

STROŠKI VPISA V 1. LETNIK

Vpisnina in prispevek za dejavnost Študentskega sveta 

32,00 €

 

 

STROŠKI VPISA V VIŠJI LETNIK ali PONOVNI VPIS V LETNIK ali DODATNO LETO

Vpisnina in prispevek za dejavnost Študentskega sveta

24,00 €


Stroške vpisnine poravnajte v skladu z računom, ki ga boste po potrditvi vpisa prejeli na vaš študentski elektronski poštni naslov. V kolikor računa ne boste poravnali v predvidenem časovnem okvirju, se vam bodo v sistemu Studis onemogočile ključne funkcionalnosti vezane na študijski proces. 

 

Pogoji za pridobitev subvencioniranih vozovnic

 

Prosimo vas, da se za navodila glede pridobitev subvencioniranih vozovnic obrnete na spletne strani ponudnikov storitev (LPP,...).