Študentski tehnološki pospeševalnik

 

V Garaži gradimo skupnost, kjer se srečujemo, učimo, razvijamo zanimive tehnološke projekte ter razpravljamo o novih idejah in tehnologijah. Je stična točka med študenti, akademskim okoljem ter gospodarstvom. Nadarjeni študenti vseh fakultet UL tu pridobivajo IKT znanja, nabirajo konkretne izkušnje, pilijo svoje tehnološke veščine, širijo svojo mrežo poznanstev in ustvarjajo začetke svojih zagonskih podjetij.

Trenutno se v Garaži izvajajo naslednji programi:

  • Tehnološki pospeševalnik: najpomembnejša dejavnost Garaže. Izbrane študentske ekipe tu gradijo svoje ideje.
  • Delavnice “Pod havbo”: Praktične (”hands-on”) delavnice o aktualnih strokovnih temah. Skupaj dvigamo pokrov motorja in se spuščamo v drobovje najnovejših IT tehologij.
  • Programerski izzivi: v sodelovanju s podjetji pripravljamo za študente več različnih izzivov. Študenti rešujejo konkretne probleme iz gospodarstva.
  • Skupinsko viharjenje in BoF sestanki: mreženje s ciljem identificirati ideje, ki se bodo potem uporabile v Garaži ali se v skupini zainteresiranih somišljenikov skupaj naučiti kakšne nove tehnologije.


Več lahko izveste na spletni strani pospeševalnika (garaza.io) ali pri vodji Garaže Matjažu Pančurju (matjaz.pancur@fri.uni-lj.si).