1. Kako se prijavim na izpit?

 

2. Kako poteka naročanje in izdaja potrdil?

 

3. Kako se lahko vpišem v višji letnik?

https://www.youtube.com/embed/KTgfd7_LGgs

 

4. Kakšen je postopek za oddajo in zagovor diplomskega dela?

https://www.youtube.com/watch?v=Uf4ZbQ3N6Ys

 

5. Nisem naredil vaj. Grem lahko kljub temu na izpit?
Ne. Vaje se obvezen del obveznosti pri predmetu, zato brez opravljenih vaj ne morete pristopiti k izpitu in opraviti predmeta.
 

6. Koliko časa veljajo vaje pri predmetu?
Vaje imajo veljavnost do konca tekočega študijskega leta. V kolikor ne opravite vseh obveznosti pri predmetu, se morate v naslednjem študijskem letu ponovno prijaviti na laboratorijske vaje in opravljati vse obveznosti.
 

7. Koliko predmetov in kreditnih točk moram imeti za vpis v 2. letnik dodiplomskega študija?
Za vpis v 2. letnik bolonjskih študijskih programov prve stopnje zadošča 9 opravljenih predmetov ali 53 kreditnih točk (ECTS).
 

8. Koliko predmetov in kreditnih točk moram imeti za vpis v 2. letnik magistrskega študija?
Za vpis v drugi letnik na magistrskih študijskih programih druge stopnje je potrebno opraviti vse obveznosti 1. letnika.
 

9. Nisem izpolnil pogojev za vpis v višji letnik. Kakšne so moje možnosti? 
Oddate lahko eno od prošenj:

Za vse navedene vrste vpisov morate izpolnjevati določene pogoje, ki so navedeni v Študijskih pravilih FRI.
 

10. Koliko predmetov in kreditnih točk je potrebnih za ponavljanje letnika?
Za ponavljanje letnika je potrebno opraviti najmanj 5 predmetov in pri tem zbrati vsaj 30 kreditnih točk (ECTS).
 

11. Ponavljal bom letnik. Kako opravljam obveznosti pri ponovnem vpisu?
Pri neopravljenih predmetih iz 1. letnika je potrebno ponovno obiskovanje in opravljanje vaj in sprotnih obveznosti.
Glede na število opravljenih predmetov iz 1. letnika je dovoljeno tudi vnaprejšnje opravljanje predmetov 2. letnika

 • v vrednosti 30 kreditnih točk (ECTS) 2. letnika, če je v 1. letniku opravljenih 48 kreditnih točk (ECTS).
 • v vrednosti 18 kreditnih točk (ECTS) 2. letnika, če je v 1. letniku opravljenih 42 kreditnih točk (ECTS).
 • v vrednosti 6 kreditnih točk (ECTS) 2. letnika, če je v 1. letniku opravljenih 36 kreditnih točk (ECTS).

* Ponavljavcem letnikov na interdisciplinarnih študijskih programih se lahko dovoli opravljanje izpitov vnaprej na podlagi individualne vloge, ki se jo odda na fakulteti.

Več: Študijska pravila FRI (8. in 9. člen)
 

12. Ali lahko ponavljam letnik in koristim dodatno leto?
Ne. Dodatno leto lahko koristite samo v primeru, če še niste ponavljali letnika ali zamenjali študijskega programa.
 

13. Kako poteka vpis v višji letnik?
Vpis v višje letnike za vse stopnje poteka elektronsko preko študijskega informacijskega sistema STUDIS, ki je dostopen na naslovu: https://studij.fri.uni-lj.si. Vpisni list lahko izpolnite od 22. 8. 2017 dalje, dan po tem, ko izpolnete pogoje za vpis v letnik, v katerega se nameravate vpisati. Celotno vpisno dokumentacijo je potrebno poslati v Študentski referat FRI najkasneje do 29. 9. 2017.
Vpis za ponavljavce vseh letnikov bo odprt od 15. do 29. 9. 2017.
Prijavni rok za vpis po merilih za prehode je od 1. do 15. 9. 2017. Kandidati se prijavijo preko portala eVŠ.
 

14. Kakšen je postopek elektronskega vpisa v višje letnike študijskih programov UL FRI?
Postopek je podrobneje razložen na ločeni podstrani.
 

15. Kaj lahko naredim v primeru težav pri izpolnjevanju elektronskega vpisnega lista?
V primeru oddaje nepopolne vloge ali drugih težav pri izpolnjevanju elektronskega vpisnega lista lahko vnos podatkov oziroma vpis opravite tudi na fakulteti osebno v skladu z razporedom vpisa za študijsko leto 2016/2017.
 

16. Koliko znaša vpisnina? 
Po ceniku Univerze v Ljubljani znaša vpisnina za študijsko leto 2016/2017 32,00€ za vpis v 1. letnik in 24,00€ za vpis v višje letnike, ponovni vpis v letnik ali vpis v dodatno leto. Vpisnino poravnate z univerzalnim plačilnim nalogom (UPN) v skladu z vzorcem in navodili


17. Ali se lahko vpišem na izredni študij na FRI?
Na izredni študij se lahko na FRI vpišete v naslednje študijske programe:

 • dodiplomski študijski programi prve stopnje: univerzitetni in visokošolski strokovni program Računalništvo in informatika ter interdisciplinarni univerzitetni program Računalništvo in matematika: vpis je možen le v 3. letnik na mesta, ki so razpisana za vpis po merilih za prehode;
 • magistrski študijski program druge stopnje Pedagoško računalništvo in informatika;
 • doktorski študijski program tretje stopnje Računalništvo in informatika.
   

18. Študij sem prekinil za več kot 2 leti. Ali lahko nadaljujem in dokončam študij? 
Študenti, ki ste več kot dve leti brez statusa, morate najprej oddati prošnjo za nadaljevanje študija po prekinitvi za več kot 2 leti
 

 

19. Kako in kdaj dobim potrdilo o vpisu? 
V študijskem informacijskem sistemu spremljajte zaključek vašega vpisa in morebiten poziv Študentskega referata FRI k popravkom na vpisnem listu. Po uspešno zaključenem postopku vpisa boste na naslov za pošiljanje v roku sedmih dni prejeli šest potrdil o vpisu za študijsko leto 2017/2018 in študentsko izkaznico z novo nalepko.


20. Kje dobim novo nalepko za študentsko izkaznico?
Študentsko izkaznico pošljite ob vpisu v Študentski referat FRI s priporočeno pošto skupaj s podpisanim vpisnim listom. Po potrditvi vpisa vam bo Študentski referat FRI študentsko izkaznico z novo nalepko vrnil s priporočeno pošto na naslov za pošiljanje v roku sedmih dni.


21. Spremenili so se moji osebni podatki. Ali moram zaprositi za novo študentsko izkaznico?
Za novo študentsko izkaznico morate zaprositi, če se spremenijo osebni podatki, ki so navedeni na izkaznici. V tem primeru predložite v Študentski referat FRI prošnjo za izdajo nove izkaznice in priložite dokument, ki dokazuje spremenjeno stanje. Stroške izdaje nove izkaznice krijete sami. Ob prejemu nove izkaznice ste dolžni vrniti staro izkaznico. 


22. Kdaj preneha veljati študentska izkaznica?
Izkaznica preneha veljati med študijskim letom iz naslednjih razlogov:

 • ko študent zaključi študij,
 • z dnevom izpisa, če se študent izpiše,
 • če je bil študent izključen, z dnem pravnomočnosti sklepa o izključitvi,
 • s smrtjo študenta,
 • z dnem, ko nastopijo razlogi iz 8. člena Pravilnika o študentski izkaznici (npr. pogrešitev, izguba ali tatvina, uničenje zaradi neskrbnega ravnanja, …)

Takoj ob nastanku primerov iz 1., 2. in 3. alineje mora študent izkaznico izročiti Študentskemu referatu FRI v uničenje.
 

23. Študij bi rad nadaljeval po merilih za prehode. Kakšni so postopki? 
Podrobnosti o postopkih prijave za vpis po merilih za prehode so objavljene na podstrani "Vpis v višji letnik". 
 

24. Kako poteka oddaja prošnje? 
Vnos študentskih prošenj poteka preko študentskega informacijskega sistema STUDIS. S tem je študentom omogočeno spremljanje različnih faz reševanja prošnje in vpogled v sklep o dokončni rešitvi prošnje. 
Izjema velja za študente, ki želijo vložiti prošnjo za nadaljevanje oz. dokončanje študija in še nikoli niso bili vodeni v študentskem informacijskem sistemu STUDIS. Ti oddajo prošnjo za nadaljevanje oz. dokončanje študija na obrazcu, ki je dostopen na spletni strani. 
 

25. Študijska pravila FRIfrača.si/pravilniki