Študenti magistrskega programa Računalništvo in informatiko lahko pridobite dvojno diplomo Univerze v Ljubljani in Tehniške univerze Gradec. Razpis je objavljen spodaj, kjer najdete tudi informacije o postopku prijave in prijavni obrazec. Rok prijave je 19. januar 2023. 

Predstavitev programa bo v ponedeljek, 11. decembra 2023 ob 14.uri v Diplomski sobi FRI.

 

Več informacij najdete na Spletni učilnici (Splošne teme MAG), lahko nas tudi kontaktirate na email izmenjave@fri.uni-lj.si. 

 

V dvojni študijski program se lahko prijavijo študenti, ki bodo v študijskem letu 2024/2025 vpisani v 2. letnik magistrskega programa druge stopnje Računalništvo in informatika. 

 

Magistrski program na graški univerzi omogoča poglobitev znanj na področjih algoritmov, tehnologije programske opreme, inteligentnih sistemov, informacijske varnosti, procesiranja slik, računalniške grafike in vizualizacije, medijev in računalništva ter multimedijskih sistemov. Program se izvaja v angleškem jeziku.

 

Študenti, ki opravijo vsaj en semester na partnerski univerzi v Gradcu in izdelajo magistrsko delo z mentorjema obeh univerz, pridobijo diplomi ljubljanske in graške univerze. Obe univerzi priznata ECTS, ki jih študenti pridobijo na partnerski univerzi.