Rok za prijavljanje na izpite preko spletnega študijskega informacijskega sistema: studij.fri.uni-lj.si se izteče ob 23:59 dva dni pred dnevom izpita. Po tem roku prijava na izpit ni več možna. Odjava od izpita preko spletnega študijskega informacijskega sistema STUDIS je možna v roku za prijavo na izpit.

 

Študent se na izpit obvezno pravočasno prijavi preko sistema: studij.fri.uni-lj.si. Pri prijavi izbere predmet, za katerega se prijavlja, učitelja, ki je predmet predaval in izpitni rok. V primeru, da ima študent pri prijavljanju na izpit težave, se oglasi v študentski pisarni.

Pregled prijav na izpite študentu omogoča pregled na katere izpite je prijavljen. Pregled izpitnih rokov pa študentu omogoča pregled vseh izpitnih rokov ter prostor in ura poteka izpita.

 

Postopek prijave na izpit je predstavljen tudi v kratkem stripu.

 

Plačilo izpitov

 

Če študenta STUDIS pri prijavi na izpit obvesti, da je plačnik izpita, ga bo plačal šele po prejetemu računu (prejel ga bo na elektronski naslov pridobljen s strani Univerze v Ljubljani), po veljavnem ceniku UO Univerze v Ljubljani in ceniku UO Fakultete za računalništvo in informatiko.

Opozorilo za podiplomske študente

Za generacijo podiplomskih študentov, ki se je vpisala v prvi letnik do študijskega leta 2005/2006  v skladu s pogodbo o kritju podiplomskega študija, velja naslednje pravilo:

  • če študent ne zaključi študija v petih letih od prvega vpisa, se mu zaračunavajo manjkajoče obveznosti po veljavni ceni v letu opravljanja obveznosti.
Za generacijo študentov, ki se je vpisala v prvi letnik od študijskega leta 2006/2007 dalje pa velja naslednje pravilo:
  • če študent  ne zaključi študija v štirih letih od prvega vpisa, se mu zaračunavajo manjkajoče obveznosti po veljavni ceni v letu opravljanja obveznosti.
     

Študijska pravila

 

V skladu s 6. členom Zakona o visokem šolstvu in Statutom Univerze v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko, ureja opravljanje izpitov, napredovanje med študijem in pogoje za dokončanje študija po vseh odobrenih študijskih programih s Študijskim redom.