TRETJA STOPNJA

 

FRI izvaja doktorski študijski program Računalništvo in informatika. Poleg tega sodeluje pri izvajanju Interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Bioznanosti, katerega koordinatorka je Biotehniška fakulteta UL.

 

PODALJŠANJE TRAJANJA DOKTORSKIH ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV 

Študent, ki bo od š. l. 2019/2020 tekoče napredoval iz letnika v letnik lahko zaključi študij po pogojih triletnega študijskega programa. V primeru, da študent v tem času pavzira ali ponavlja letnik, prestopi na štiriletni študijski program in s tem dobi še dodatni letnik raziskovalnega dela s plačilom šolnine za ta letnik.

Študent, ki je na članici temo doktorske disertacije prijavil od 14. 10. 2017 dalje (velja datum študentove vloge) se postopki vodijo po novem Pravilniku o doktorskem študiju UL.

Študent, ki je na članici temo doktorske disertacije prijavil pred 14. 10. 2017 (velja datum študentove vloge), pred začetkom veljavnosti novega Pravilnika o doktorskem študiju UL se postopki vodijo po Statutu UL.

Soglasje k temi doktorske disertacije na triletnem doktorskem študijskem programu, ne glede na datum prijave teme doktorske disertacije (velja za vse, ki bodo od š. l. 2019/2020 tekoče napredovali), velja štiri leta od datuma potrditve na UL.

 

- Navodila UL o izvajanja novega pravilnika

- POMEMBNO OBVESTILO za vse študente o podaljšanju trajanja doktorskih študijskih programov

 

Dodatne informacije in povezave