NAČINI SODELOVANJA

 

 

Raziskovanje ne pozna meja, zato naši raziskovalci pri svojem delu intenzivno sodelujejo s partnerji iz tujine. Največ skupnega raziskovalnega dela je opravljenega v sklopu večjih mednarodnih projektov, sodelujemo pa tudi na neformalni ravni. Veliko je skupnega dela na konkretnih raziskovalnih temah, dopolnjevanja ekspertiz pri reševanju konkretnih problemov, skupnega razvijanja idej in objavljanja skupnih člankov na znanstvenih konferencah in v znanstvenih revijah. Raziskovalci se s kolegi iz tujine povezujejo tudi na druge načine v različnih združenjih, skupaj tudi organizirajo različne mednarodne raziskovalne dogodke. Vse te aktivnosti izvajajo s ciljem povečati učinkovitost raziskovalnega dela in prispevati svoj delež v zakladnico svetovne znanosti.

 

MEDNARODNI RAZISKOVALNI PROJEKTI

 

V zadnjih petih letih smo raziskovalci FRI sodelovali na 30 mednarodnih projektih, od tega na 6 EU projektih 7. okvirnega raziskovalnega programa, 3 projektih programa Obzorje 2020, 6 projektih programa COST, 9 tržnih projektih financirani s strani podjetij iz tujine ter še na 6 drugih projektih. Udeleženi smo bili tudi na 22 bilateralnih projektih s partnerji iz 10 držav. Podrobnejša predstavitev raziskovalnih projektov je predstavljena na projektnih straneh.

RAZISKOVALNI PARTNERJI

 

 

Raziskovalci FRI sodelujemo s partnerji s celega sveta. Na spodnjem zemljevidu so predstavljena mesta iz katerih prihajajo naši raziskovalni partnerji.

 

ORGANIZACIJA MEDNARODNIH ZNANSTVENIH DOGODKOV

 

 

Skupaj s kolegi iz tujine redno organiziramo mednarodne raziskovalne dogodke, kot so konference, delavnice in simpoziji. Spodaj je seznam nekaterih dogodkov organiziranih v zadnjih petih letih.