Skupna Knjižnica Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo (FKKT) in Fakultete za računalništvo in informatiko (FRI) deluje na lokaciji Večna pot 113. Knjižnica FKKT in FRI hrani knjižno gradivo v prostem pristopu na sami lokaciji knjižnice, v zunanjih dislociranih skladiščih ter po katedrah na FKKT. Vsem uporabnikom knjižnice je na voljo na vpogled in za izposojo na dom knjižno gradivo, ki se nahaja v prostem pristopu. Knjižno gradivo, ki je locirano na katedrah FKKT ni predvideno za izposojo. Iz dislociranih skladišč je možna izposoja diplomskih, magistrskih in doktorskih del FKKT in FRI, ki pa jih je potrebno prej predhodno naročiti v knjižnici.

 

Delovni čas in naslov

 

Odpiralni čas:

ponedeljek–četrtek, 8.00–19.00*
petek, 8.00–18.00

 

Delovni čas - izposoja gradiva:

ponedeljek, torek in četrtek, 8.00–15.00
sreda, 8.00–16.00
petek, 8.00–14.00

 

* Opomba: V času spomladanskega izpitnega obdobja bo imela knjižnica v delovnem tednu od ponedeljka do četrtka podaljšan odpiralni čas do 20.00.

 

Na informacijskem pultu je omogočen prevzem naročenega gradiva ter vračilo izposojenega gradiva. Za vračanje gradiva se lahko uporablja Trezor pred vhodnimi vrati knjižnice.

 

Naslov knjižnice:
Univerza v Ljubljani
Knjižnica FKKT in FRI
Večna pot 113
1000 Ljubljana

 

Telefon:
izposoja: 01 479 8002 ali 01 479 8003
vnos bibliografij in obdelava gradiva: 01 479 8005 (FRI); 01 479 8006 (FKKT)
vodja knjižnice: 01 479 8004


E-naslov knjižnice:
knjiznicafkkri@fkkt.uni-lj.si

E-naslov za medknjižnično izposojo:
illfkkri@fkkt.uni-lj.si

 

Vpis

 

Pri vpisu v Knjižnico FKKT in FRI je  potrebno predložiti veljavno študentsko izkaznico ali potrdilo o vpisu in veljaven osebni dokument ter izpolniti vpisni list. Študenti lahko vpisni postopek pospešijo s spletnim vpisom preko portala COBISS+.

Navodila so objavljena na spletni strani Vpis v knjižnico.

 

Navodila

 

Računalniki - Za dostop do računalnikov v knjižnici je potrebna digitalna identiteta UL. Digitalno identiteto UL predstavljata uporabniško ime in geslo, ki se uporabi za prijavo na računalnike v prostorih knjižnice ter za dostop do Eduroama.

Za dostop do informacijskih virov tudi s pomočjo oddaljenega dostopa od doma uporabite portal Digitalna Knjižnica Univerza v Ljubljani (DiKUL).

Trezor za vračilo knjižnega gradiva – vsi uporabniki lahko vračate izposojene knjige tudi v času, ko je knjižnica zaprta.

Vpisanim članom knjižnice so za študij na voljo stekleni boksi (kubiksi) - oglej si pogoje uporabe.

NOVOST: možnost rezervacije zastekljene učilnice v II. etaži knjižnici za skupine študentov (min. 4-5 oseb) - oglej si navodila.
 

Pogoji poslovanja

 

Bibliografije raziskovalcev

 

Knjižnica FKKT in FRI vnaša in vodi osebne bibliografije raziskovalcev v sistem Cobiss. Storitev je brezplačno na voljo za zaposlene in upokojene učitelje iz UL FKKT in UL FRI ter za vpisane študente matičnih fakultet za potrebe pridobitve štipendije v času študija.

Obrazec za bibliografijo je na voljo v spletni obliki ali se ga izpiše v pdf formatu. Za določanje ustrezne tipologije dokumentom se uporabi veljavna Tipologija dokumetov/del za vodenje bibliografij v sistemu Cobiss in za kategorizacijo publikacij veljavna dokumentacija za informacijski sistem Sicris. 

Za vnos v sistem Cobis je potrebno poslati po elektronski pošti oziroma predložiti v knjižnico:
- izpolnjen Obrazec za bibliografijo
- primarni vir (članek oz. prispevek, zbornik, knjiga ...)
- ustrezna dokazila (vabilo, recenzija ...) 

E-naslov za vnos bibliografij za zaposlene na UL FKKT: 
Vesna Vižin: vesna.vizin(at)fkkt.uni-lj.si

E-naslov za vnos bibliografij za zaposlene na UL FRI:
Petra Simonič: petra.simonic(at)fri.uni-lj.si


Vse raziskovalce opozarjamo, da se v akademskem okolju soočamo s plenilskimi revijami in plenilskimi založniki ter ugrabljenimi revijami. Plenilske revije vabijo raziskovalce k objavi svojih del proti plačilu in obljubljajo kakovost, ki je ne nudijo. Tako imenovane ugrabljene revije prevzamejo identiteto druge ugledne revije s podobnim ali enakim naslovom in zavajajo avtorje glede pristnosti revije. 

Več informacij je na navedenih povezavah: 
Seznam ugrabljenih revij na "Scholarly Open Access"  
Seznam verjetno plenilskih revij na "Scholarly Open Access" 
Seznam verjetno plenilskih založnikov na "Scholarly Open Access" 
Seznam zavajajoče metrike na "Scholarly Open Access"
 

Osebje

 

Vodja knjižnice:

Branko Škrinjar: branko.skrinjar(at)fkkt.uni-lj.si
Telefonska številka: 01 479 8004


Izposoja:

Saša Hodošček: sasa.hodoscek(at)fkkt.uni-lj.si
Telefonska številka: 01 479 8002

Barbara Torkar: barbara.torkar(at)fri.uni-lj.si
Telefonska številka: 01 479 8003


Vnos bibliografij in obdelava gradiva:

Petra Simonič: petra.simonic(at)fri.uni-lj.si
Telefonska številka: 01 479 8005

mag. Vesna Vižin: vesna.vizin(at)fkkt.uni-lj.si
Telefonska številka: 01 479 8006
 

Uporabne povezave do on-line informacijskih virov

 

Dodatno

 

Dodatne informacije so na voljo na spletni strani knjižnice Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo.