Poletne šole in delavnice so priložnost za študente, da pridobijo bolj specifična znanja, v praktičnih projektih preizkusijo nove tehnologije, pridobijo izkušnje timskega dela in stopijo v stik s podjetji.

 

V letu 2015 smo na FRI za študente organizirali in soorganizirali več poletnih šol.

Poletna akademija CREA: Mesta prihodnosti skozi storitvene inovacije Razvoj storitev, ki rešujejo družbene in okoljske izzive v urbanih okoljih s pomočjo informacijsko-komunikacijskih tehnologij.

Mednarodna poletna šola računske topologije ACAT Kratki tečaji in vabljena predavanja s področja računske topologije in topološke analize podatkov.

Security Awareness in a Cloud (Varnostno zavedanje v oblaku) Predavanja in delavnice o virtualizaciji, o omrežni in oblačni forenziki, o napadih na hipervizorje in oblake, o posebnostih pri uporabi IPv6 v oblakih in o varnostni zaščiti oblaka.

 

NLB poletna šola Povezovanje študija in poslovne prakse. Oblikovanje poslovnega modela spletne skupnosti v interdisciplinarnem timu študentov različnih fakultet, izdelava projektne dokumentacije in predstavitev pred komisijo (»project pitch«).

Poletne šole vsako poletje organizirajo tudi vodilna tehnološka podjetja. Običajno gre za praktične in ciljno naravnane delavnice, na katerih imajo študenti priložnost delati z najnovejšimi tehnologijami, spoznajo delovno in strokovno področje teh podjetij ter dobijo izkušnjo načrtovanja rešitev za sodobne izzive. Podjetja poletne šole najavijo v pomladnih mesecih na svojih spletnih straneh in družabnih omrežjih.