Poslanstvo

 

Fakulteta za računalništvo in informatiko je skupnost visokošolskih učiteljev, študentov, raziskovalcev in sodelavcev, ki v okolju akademske svobode skrbijo za ustvarjanje, izmenjevanje in prenašanje znanja s področja računalništva in informatike in si ob tem prizadevajo za kakovost ob spodbujanju interdisciplinarnosti in multidisciplinarnosti.

 

Vizija

 

Fakulteta za računalništvo in informatiko želi biti prepoznavna v svetu in med vodilnimi fakultetami na svojem področju v srednji in jugovzhodni Evropi. S svojimi dosežki želi prispevati k razvoju stroke in splošnemu razvoju v okolju, v katerem deluje.

 

KAKOVOST

 

Usmerjenost v kakovost delovanja je del poslanstva, vizije in vrednot Fakultete za računalništvo in informatiko. Skrb za kakovost je del znamke kakovosti, ki poteka preko načrtovanja, spremljanja delovanja, sprotnega odpravljanja napak, samoevalvacij in strateškega planiranja. Razvijati želimo kulturo kakovosti, v to vključiti vse sodelavce in dvigniti nivo pripadnosti fakulteti.