Slovenska iniciativa za nacionalni grid – SLING

 

Slovenska iniciativa za nacionalni grid (SLING) je konzorcij za razvoj omrežja grid in upravljanje razpršenih računskih infrastruktur v Sloveniji. Slovensko iniciativo za nacionalni grid vodi Arnes, ki tudi zastopa Slovenijo v evropskih in svetovnih organizacijah ter v okviru iniciative uporabnikom zagotavlja osrednje nacionalne infrastrukturne storitve ter  dostop do Arnesove gruče.

Več na spletni strani SLING.

 

SLING za uporabnike

Omrežje SLING  uporabnikom omogoča preprost, standardiziran dostop do razpršene infrastrukture za paralelno računanje in obdelavo podatkov, tako da lahko uporabnik uporablja sredstva (procesorske enote, omrežne povezave, diskovne kapacitete ipd.) številnih računalniških gruč v različnih računskih centrih v Sloveniji in v celotnem omrežju Evropske inciative za grid.

 

SLING za organizacije

Organizacije lahko v omrežju SLING sodelujejo na različne načine. Lahko vstopijo v Slovensko iniciativo za nacionalni grid in sodelujejo pri razvoju in standardizaciji slovenskega omrežja. Lahko vzpostavijo nov center ali pa ustvarijo center tako, da svoje obstoječe kapacitete opremijo s vmesno programsko opremo grid. Lahko pa se tudi vključujejo preko mehanizma virtualnih organizacij, ki je organizacijski mehanizem za avtorizacijo uporabnikov in sistemov v omrežju in določa dostop do razpoložljivih sredstev.

 

FRI v omrežju SLING

UL FRI in Arnes sta 14. junija 2017 podpisala pismo o nameri za sodelovanje v omrežju SLING.

Kontaktna oseba na FRI za izdajo certifikatov za uporabo SLING  je Uroš Lotrič.