• Zakaj študirati na FRI?
Velika izbirnost predmetov

Raznovrsten nabor izbirnih predmetov vsakemu omogoča pridobiti posebno kombinacijo znanj, ki jih potrebuje za svoje poklicne cilje.

Povezava študija in gospodarstva

Že v času študija lahko z reševanjem izzivov iz računalniške prakse preizusite svoja znanja in pridobite stike v gospodarstvu.

Mednarodno okolje

Biti računalničar pomeni tudi delovati v globalnem mednarodnem okolju, kjer se srečujete z vabljenimi tujimi predavatelji ter sodelujete s tujimi študenti doma ali na izmenjavi.

Visoka zaposljivost diplomantov

Vrhunski računalniški strokovnjaki so danes nepogrešljivi v vseh organizacijah in na vseh področjih gospodarstva in negospodarstva. V prihodnje se jih bo potrebovalo še več.

Tehnologije prihodnosti

Med prvimi spoznajte najnovejše tehnologije, ko so še v fazi razvoja, in v laboratorijih na fakulteti sodelujte pri razvoju novih rešitev.

  • Področja študija
Programska oprema
Strojna oprema
Uporabno računalništvo
Razvoj sistemov
Informatika
Razvoj in vzporednost
  • NADGRAJEVANJE ZNANJA Z IZMENJAVAMI
Neprecenjiva študentska priložnost za širjenje obzorij na kar 75 partnerskih institucijah.
Sodobni študijski programi
ikona
12
študijskih programov
ikona
123
izbirnih predmetov
ikona
12
opremljenih učilnic z računalniki
ikona
821
študentov na mednarodnih izmenjavah
ikona
12
študijskih programov
ikona
123
izbirnih predmetov
12
opremljenih učilnic z računalniki
821
študentov na mednarodnih izmenjavah
12
študijskih programov
123
izbirnih predmetov
12
opremljenih učilnic z računalniki
821
študentov na mednarodnih izmenjavah