29.
sep
Zagovor diplomskega dela: Amadej Skornšek
ob 13:00

Naslov diplomskega dela: Vzpostavitev CI/CD poteka dela v podjetju

 

Povzetek:

Neprekinjena integracija (angl. continuous integration) in neprekinjena postavitev (angl. continuous deployment), zapisana z okrajšavo CI/CD, je razvojna praksa, ki pomaga avtomatizirati razvojni proces. Največkrat se uporablja znotraj DevOps načel. V svoji diplomski nalogi želim razložiti, kaj v splošnem obsega CI/CD, kakšna orodja in postopki se uporabljajo pri implementaciji. CI/CD želim vpeljati v podjetje in s tem izboljšati njihov razvojni proces. Osredotočil se bom na kakovost programske opreme in na krajšanje časa od ideje do objave. Opisal bom spremembe, ki smo jih v podjetju opravili, da smo lahko cevovode vpeljali v razvojni proces podjetja.

 

Mentor: viš. pred. dr. Aljaž Zrnec

 

Komisija za zagovor:​

viš. pred. dr. Igor Rožanc (predsednik),

izr. prof. dr. Damjan Vavpotič (član),

viš. pred. dr. Aljaž Zrnec (mentor). 

 

Povezava do video kanala, po katerem se bo prenašal zagovor in ga bo možno spremljati, bo dodana najkasneje na dan zagovora (predvidoma 30 minut pred terminom izvedbe zagovora) na spletni strani: https://ucilnica.fri.uni-lj.si/course/view.php?id=35