24.
sep
Zagovor diplomskega dela: Andreja Jerič
ob 09:00

Naslov diplomskega dela: Uporaba diagramskih tehnik pri interaktivnem preverjanju znanja načrtovanja informacijskih sistemov

 

Povzetek:

V sklopu preverjanja znanja uporabe diagramskih tehnik bi potrebovali orodje, ki vsebuje omejeni nabor elementov in funkcionalnosti ter omogoča avtomatsko ovrednotenje diagramov. Ob pregledu sorodnih del smo ugotovili, da ni ustrezne obstoječe rešitve, saj so te ali nam nedostopne ali pa našim zahtevam ne ustrezajo. V okviru diplomskega dela smo razvili JavaScript spletno aplikacijo, ki omogoča izdelavo, shranjevanje, nalaganje (primerov) in vrednotenje razrednih diagramov UML diagramske tehnike. Algoritem vrednotenja smo implementirali tako, da za vsak ovrednoten element zapiše specifike točkovanja; ker pa je naš cilj spodbujanje samostojnega iskanja rešitve, informacije o točkovanju uporabniku v uporabniškem vmesniku prikažemo v obliki namigov, ki nakazujejo na neustrezne elemente. Za implementacijo strežnika smo uporabili tehnologijo Node.js, vmesnik za izdelavo diagramov pa smo podprli z uporabo knjižnice JointJS. JSON dokumente, ki predstavljajo definicijo primerov diagramov in diagramov rešitev, shranjujemo v podatkovno bazo MongoDB. Za lažjo namestitev aplikacije smo rešitev zapakirali v Docker.

 

Mentor: doc. dr. Dejan Lavbič

 

Komisija za zagovor:​

doc. dr. Uroš Čibej (predsednik),

doc. dr. Dejan Lavbič (mentor),

doc. dr. Rok Rupnik (član). 

 

Povezava do video kanala, po katerem se bo prenašal zagovor in ga bo možno spremljati, bo dodana najkasneje na dan zagovora (predvidoma 30 minut pred terminom izvedbe zagovora) na spletni strani: https://ucilnica.fri.uni-lj.si/course/view.php?id=35