27.
sep
Zagovor diplomskega dela: Andrija Vučković
ob 10:00

Naslov diplomskega dela: Dostopnost na mobilnih napravah

 

Povzetek:

V diplomski nalogi se ukvarjamo z rešitvami za slepe in gluhe na mobilnih napravah. Pregledali bomo obstoječe stanje, kako pametni telefoni lahko pomagajo slepim in gluhim osebam pri vsakdanjih opravilih. Najprej bomo pregledali, kako je za dostopnost poskrbljeno že na ravni OS z integriranimi programi. Osredotočili se bomo na operativna sistema Android in iOS. Potem bomo pregledali aplikacije, ki so dostopne na Apple in Android pametnih telefonih. Predstavili bomo napotke za oblikovanje vmesnikov, ki upoštevajo dostopnost - na podlagi teh napotkov bomo analizirali primer mobilnega vmesnika Facebook aplikacije in opozirili na napake ter predlagali popravke. Nazadnje bomo predstavili še nekaj inovativnih rešitev.

 

Mentorica: izr. prof. dr. Narvika Bovcon

 

Komisija za zagovor:​

prof. dr. Franc Solina (predsednik),

izr. prof. dr. Narvika Bovcon (mentorica),

doc. dr. Luka Šajn (član). 

 

Povezava do video kanala, po katerem se bo prenašal zagovor in ga bo možno spremljati, bo dodana najkasneje na dan zagovora (predvidoma 30 minut pred terminom izvedbe zagovora) na spletni strani: https://ucilnica.fri.uni-lj.si/course/view.php?id=35