24.
sep
Zagovor diplomskega dela: Iza Jerman Slabe
ob 13:15

Naslov diplomskega dela: Napovedovanje količine odstrela divjih živali na Primorskem

 

Povzetek:

Lovska Zveza Slovenije in Zavod za gozdove vsako leto določita število predvidenga odstrela divjadi v Sloveniji. Da bi lovci, katerih število z leti upada, lažje dosegali rezultate, je bil razvit program za odločanje, ali naj se ob določenih pogojih odpravijo na lov. Podatkom o dnevnem številu odstrela v posameznih loviščih so bili pridruženi podatki o vremenu in dodatne informacije o lovskih družinah, razmerah ter divjadi. Iz velikega nabora atributov je izbrana podmnožica najpomembnejših in na tako izbranih podatkih s pomočjo pogosto uporabljenimi metodami strojnega učenja narejen model odločanja. Uporabljene metode so metoda $k$-najbližjih sosedov, linerna regresija, metoda podpornih vektorjev, umetne nevronske mreže in naključni gozdovi. Za najbolj uspešen model se je izkazalo napovedovanje z naključnimi gozdovi, ki predvidi, ali se je primerno za vikend odpraviti na lov. Za atribute, ki najbolj vplivajo na odločitev odprave na lov, sta se izkazala veter in pojav megle.

 

Mentor: doc. dr. Lovro Šubelj

 

Komisija za zagovor:​

izr. prof. dr. Žiga Virk (predsednik),

doc. dr. Lovro Šubelj (mentor),

doc. dr. Alen Orbanić (član). 

 

Povezava do video kanala, po katerem se bo prenašal zagovor in ga bo možno spremljati, bo dodana najkasneje na dan zagovora (predvidoma 30 minut pred terminom izvedbe zagovora) na spletni strani: https://ucilnica.fri.uni-lj.si/course/view.php?id=35