29.
sep
Zagovor diplomskega dela: Janez Kuhar
ob 10:30

Naslov diplomskega dela: Kombinatorična igra Brstički

 

Povzetek:

V delu obravnavamo igro Brstički (angl. Sprouts). Igralca na listu
papirja izmenjaje rišeta poteze in z njimi dodajata nove brstičke. Zmagovalec
je tisti, ki nariše zadnjo potezo. Brstički so nepristranska kombinatorična
igra in zato po Sprague-Grundyjevem izreku enakovredni igranju igre Nim.

Osnovo za modeliranje igre predstavljajo ravninski grafi.
Kombinatorično lahko igro opišemo kot ravninski graf, kjer so brstički
vozlišča, poteze pa povezave. Geometrijsko lahko poteze predstavimo z
Bézierjevimi zlepki.

Naš prispevek je pajčevina. Gre za navidezne povezave na začetku
igre, ki brstičke povežejo v vpeto drevo. Pajčevina zagotavlja povezanost slike
igre skozi celo igro, s čimer je vsaka poteza nedvoumno določena.

V sklopu dela smo izdelali tudi aplikacijo za igranje.

 

Mentor: prof. dr. Gašper Fijavž

 

Komisija za zagovor:​

doc. dr. Lovro Šubelj (predsednik),

prof. dr. Gašper Fijavž (mentor),

prof. dr. Borut Robič (član). 

 

Povezava do video kanala, po katerem se bo prenašal zagovor in ga bo možno spremljati, bo dodana najkasneje na dan zagovora (predvidoma 30 minut pred terminom izvedbe zagovora) na spletni strani: https://ucilnica.fri.uni-lj.si/course/view.php?id=35