27.
sep
Zagovor diplomskega dela: Nina Tancoš
ob 10:00

Naslov diplomskega dela: 3D modeliranje in animacija avatarja

 

Povzetek:

Diplomsko delo opisuje potek 3D modeliranja ter uporabo pridobljenih informacij in znanj na poljubnem modelu, ki ga bo mogoče animirati. Za uspešno izdelavo je najprej potrebno pridobiti izkušnje na področju modeliranja z opravljanjem preprostejših nalog in postopno nadgradnjo na zahtevnejše naloge in izzive. Problem animiranja našega modela je rešljiv z opremo, ki je prosto dostopna tudi neprofesionalnim uporabnikom. Končni rezultat projekta bo animiran 3D model, ki bo imel primerne teksture in se bo nanj lahko preneslo gibanje, ki ga zajamemo z MoCap tehnologijo. Poskusili se bomo izogniti pogostim težavam, kot je npr. prekrivanje telesa modela in njegovih oblačil (ang. clipping). Opis procesa modeliranja, teksturiranja in animiranja modela lahko služi kot smernica drugim začetnikom na tem področju.

 

Mentorica: izr. prof. dr. Narvika Bovcon

 

Komisija za zagovor:​

prof. dr. Franc Solina (predsednik),

izr. prof. dr. Narvika Bovcon (mentorica),

doc. dr. Luka Šajn (član). 

 

Povezava do video kanala, po katerem se bo prenašal zagovor in ga bo možno spremljati, bo dodana najkasneje na dan zagovora (predvidoma 30 minut pred terminom izvedbe zagovora) na spletni strani: https://ucilnica.fri.uni-lj.si/course/view.php?id=35