27.
sep
Zagovor diplomskega dela: Žiga Benko
ob 09:15

Naslov diplomskega dela: Razvoj spletne aplikacije za upravljanje letalske šole

 

Povzetek:

V okviru diplomske naloge so predstavljene prednosti uporabe naprednega
ogrodja za razvoj kompleksnih, sodobnih in predvsem varnih spletnih aplikacij - Laravel. Moderne metode razvoja, ki omogočajo tako celovit, kot
tudi konsistenten potek snovanja projekta, so uprizorjene v spletni aplikaciji za vodenje letalske šole. Spletna aplikacija je bila razvita po modulih
(med seboj neodvisnimi deli), ki informacijsko podpirajo številne procese v
letalski šoli. Natančneje je predstavljena logika rezervacije letov, ki podpira
številne robne pogoje, ki niso redki v letalski šoli. Poleg tehnične realizacije,
je predstavljeno tudi vodenje samega projekta, komunikacija z naročnikom
ter metode testiranja na resničnih uporanikih. Ker projekti, kot je slednji
nikoli niso povsem zaklučeni, je v zaključnem delu diplomskega dela predstavljena tudi vizija in načrti za nadgradnjo sistema, ki se bodo čez čas še
širili.

 

Mentor: doc. dr. Rok Rupnik

 

Komisija za zagovor:​

doc. dr. Aleš Smrdel (predsednik),

doc. dr. Rok Rupnik (mentor),

viš. pred. dr. Igor Rožanc (član). 

 

Povezava do video kanala, po katerem se bo prenašal zagovor in ga bo možno spremljati, bo dodana najkasneje na dan zagovora (predvidoma 30 minut pred terminom izvedbe zagovora) na spletni strani: https://ucilnica.fri.uni-lj.si/course/view.php?id=35