Na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani pozorno spremljamo razvoj dogodkov v povezavi s širjenjem novega koronavirusa (SARS-CoV-2019) in v sodelovanju z vodstvom Univerze v Ljubljani ter v skladu z usmeritvami državnih institucij uvajamo zaščitne ukrepe za študente, zaposlene in druge deležnike.

 

Obveščamo vas, da je Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani (UL FRI) v skladu z odredbo Ministrstva za zdravje RS o razglasitvi epidemije, ki je stopila v veljavo 12. marca 2020, sprejela oz. dopolnila naslednje ukrepe:
 

 1. Gibanje v prostorih fakultete se omeji. Dostop študentom v prostore fakultete ni dovoljen.
 2. UL FRI sledi sklepu Rektorja Univerze v Ljubljani z dne 11. marca 2020, da se pedagoško delo in pouk v največji možni meri nadomesti s študijem na daljavo in individualnim učenjem. Vsa navodila o izvedbi posameznega predmeta izvajalci posredujejo prek e-Učilnice.
  • Glede na aktualne razmere je Rektor UL izdal dodatna navodila (15. 4. 2020, 7. 5. 2020 in 14. 5. 2020):

   • Pouk se v študijskem letu 2019/20 izvede »online« povsod, kjer je to možno brez padca kakovosti.

   • V kolikor bodo razmere dopuščale in bodo veljavni omejitveni ukrepi Vlade RS sproščeni, so za obdobje po 18. 5. 2020 v okviru Univerze v Ljubljani sprejeta priporočila, ki dopuščajo izvedbo nekaterih dejavnosti, ki jih ni mogoče izvesti na daljavo.

   • Na Fakulteti za računalništvo in informatiko zaenkrat ni predvideno, da bi kakšen del pedagoškega procesa do konca študijskega obdobja izvajali v živo. O vseh morebitnih izjemah, bomo vse vpletene sproti obveščali.

 3. Študentski referat UL FRI je študentom na voljo prek elektronske pošte studinfo@fri.uni-lj.si in v času uradnih ur (od ponedeljka do petka, med 10.30 in 12.30) preko telefonskih številk: 01-479-8121 in 01-479-8273 (dodiplomski študij) ter 01-479-8274 (podiplomski študij). Študente prosimo, da prednost dajo komunikaciji prek elektronske pošte.
 4. Zagovori diplomskih, magistrskih oz. doktorskih del se do nadaljnega izvajajo na daljavo.

 

Študente in zaposlene pozivamo k spoštovanju sprejetih ukrepov ter spremljanje navodil, ki jih v zvezi z javnim zdravjem izdajajo pristojne institucije (NIJZ, Ministrstvo za zdravje).

 

Tako med študenti kot tudi med zaposlenimi FRI so tudi predstavniki ranljivih skupin, ki imajo različne kronične bolezni. Tudi če smo sami mladi in zdravi in se bolezni ne bojimo pretirano, dosledno upoštevajmo navodila in tako poskrbimo ne le zase, ampak tudi za zmanjšanje možnosti prenosa virusa na ranljive skupine.

 

OBVESTILA O RAVNANJU:

 

SPREMLJANJE RAZVOJA DOGODKOV:

 

O KORONAVIRUSU

 

V pomoč prebivalcem pri iskanju zanesljivih informacij v zvezi z novim koronavirusom je Urad vlade za komuniciranje v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje, Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, Infekcijsko kliniko in Ministrstvom za javno upravo vzpostavil klicni center.

Na brezplačni telefonski številki 080 1404 lahko dobite informacije vsak dan med 8. in 20. uro.

 

Na Univerzi v Ljubljani (UL) smo vzpostavili delovno skupino za pripravo protokola ravnanja ob trenutni epidemiološki situaciji glede pojava SARS-CoV-2 virusa, ki deluje pod vodstvom dekana Medicinske fakultete UL prof. dr. Igorja Švaba in dekana Zdravstvene fakultete UL doc. dr. Andreja Starca. Vsaka članica UL ima svojo koordinacijsko skupino, tudi na UL FRI. Delovna skupina UL bo ves čas dopolnjevale protokol ravnanja, koordinacijske skupine članic pa bodo dopolnjevale akcijske načrte in koordinirale aktivnosti in informiranje v času izvajanja preventivnih nalog in ob morebitnem pojavu koronavirusa.

 

Dodatna vprašanja vezana na ukrepe na Fakulteti za računalništvo in informatiko pošljite na sk@fri.uni-lj.si.