*Podatki o izplačilih plač in dodatkov zaposlenih na UL FRI so objavljeni v bruto zneskih. Podatki so anonimizirani.

 

2018

Letne bruto plače zaposlenih (.pdf)

Dodatek za pedagoško nadobremenitev (.pdf)

Dodatek za povečan obseg dela (.pdf)

Avtorski honorarji - skupno (.pdf)

Avtorski honorarji - za izvedbo doktorskega študja (.pdf) *Navedeni zneski so že vključeni tudi v skupni izpis "Avtorski honorarji - skupno"

 

2017

Letne bruto plače zaposlenih (.pdf)

Dodatek za pedagoško nadobremenitev (.pdf)

Dodatek za povečan obseg dela (.pdf)

Avtorski honorarji - skupno (.pdf)

Avtorski honorarji - za izvedbo doktorskega študja (.pdf) *Navedeni zneski so že vključeni tudi v skupni izpis "Avtorski honorarji - skupno"

 

2016

Letne bruto plače zaposlenih (.pdf)

Dodatek za pedagoško nadobremenitev (.pdf)

Dodatek za povečan obseg dela (.pdf)

Avtorski honorarji - skupno (.pdf)

Avtorski honorarji - za izvedbo doktorskega študja (.pdf) *Navedeni zneski so že vključeni tudi v skupni izpis "Avtorski honorarji - skupno"