• Detekcija napak na površinah najodličnejši dosežek UL
Novice

V ponedeljek, 29. 11. 2021, so v spletnem prenosu predstavili najodličnejše raziskovalne dosežke Univerze v Ljubljani. Med njimi je tudi dosežek skupine sodelavcev Laboratorija za umetne vizualne spoznavne sisteme s FRI, ki so  uvedli novo paradigmo za detekcijo vizualnih napak na površinah izdelkov.

 

Za odkrivanje napak na izdelkih v industrijskih procesih so razvili več pristopov, ki temeljijo na globokem učenju, pri čemer so predlagali nenadzorovane metode, ki zgradijo vizualni model z opazovanjem zgolj slik nepoškodovanih predmetov, ter metode z mešanim režimom učenja, ki izkoristijo tudi obstoječe označbe napak. Rezultati predstavljajo preboj na področju avtomatskega pregledovanja izdelkov.

 

Dosežek je v okviru slavnostnega dogodka predstavil izr. prof. dr. Danijel Skočaj. Vabljeni k ogledu na povezavi.

 

 

V skupini so sodelovali izr. prof. dr. Danijel Skočaj, izr. prof. dr. Matej Kristan, dr. Domen Tabernik, Vitjan Zavrtanik in Jakob Božič.

 

Vsem iskreno čestitamo!