• Drugi razpis za mlade raziskovalce 2018
Objave

Univerza v Ljubljani je objavila Drugi razpis za kandidate za mlade raziskovalce v letu 2018. Rok za prijave je 22. junij 2018 do 23.59.

 

Razpis je objavljen na spletni strani Univerze v Ljubljani.

Na Fakulteti za računalništvo in informatiko UL sta v okviru tega razpisa objavljeni dve mesti, in sicer pri naslednjih mentorjih:

  • izr. prof. dr. Peter Peer,
  • doc. dr. Aleksander Sadikov.

 

V okviru predhodno objavljenega Prvega razpisa za kandidate za mlade raziskovalce v letu 2018 je razpisano mesto za mladega raziskovalca ali mlado raziskovalko pri mentorju doc. dr. Tomažu Curku. Rok za oddajo prijav je prav tako 22. junij 2018.


/* */