• Izjemni dosežki na posebnem Dnevu FRI 2020
Novice

Letos smo na Dnevu Fakultete za računalništvo in informatiko najbolj uspešnim študentom in zaposlenim podelili priznanja in nagrade nekoliko drugače. Zaradi pandemije smo podelitve posneli na daljavo in nagrajence 4. decembra 2020 razglasili  s premiernim predvajanjem slavnostnega dogodka.


Dekanja izr. prof. dr. Mojca Ciglarič je uvodnem nagovoru izpostavila pomen računalništva in sodobnih tehnologij, ki so omogočile, da se kljub številnim omejitvam svet ni zares ustavil. Ob tem je pohvalila vse, tako študente kot pedagoge in zaposlene, da so se hitro prilagodili na nove razmere. Še več, splošno vzdušje med zaposlenimi se je, sodeč po anketah, v zadnjem letu ob skupnih delovnih in študijskih izzivih celo izboljšalo.

 

Študenti, ki so v preteklem letu najbolje opravili študijske obveznosti, so prejeli priznanje za uspeh in knjižno nagrado, in sicer delo »21 nasvetov za 21. stoletje«, ki jo je napisal zgodovinar in futurolog Yuval Harari.

 

Na visokošolskem strokovnem programu Računalništvo in informatika so nagrado prejeli:

 1. letnik: David Grabnar;
 2. letnik: Simon Bele;
 3. letnik: Marko Kitanoski.

 

Na univerzitetnem študijskem programu Računalništvo in informatika so nagrado prejeli:

 1. letnik: Blaž Erzar, Andrej Jočić;
 2. letnik: Gregor Gabrovšek, Marko Ivanovski, Luka Končar, Domen Mohorčič;
 3. letnik: Boris Radovič, Uroš Šmajdek, Benjamin Džubur.

 

Na interdisciplinarnem univerzitetnem študijskem programu Računalništvo in matematika so nagrado prejeli:

 1. letnik: Tim Kmecl, Luka Opravš;
 2. letnik: Marko Hostnik, Tim Poštuvan, Katja Kunej;
 3. letnik: Anej Svete, Matija Teršek, Domen Vreš.

 

Na magistrskem študijskem programu Računalništvo in informatika sta nagrado prejela:

 1. letnik: Rok Grmek, Katja Logar;
 2. letnik: Lojze Žust.

 

Na interdisciplinarnem študijskem programu druge stopnje Multimedija je nagrado prejel:

 1. letnik: David Valič.

 

Najvišje fakultetno priznanje za študente, fakultetno Prešernovo nagrado, so prejeli:

 

Študent Jaka Šircelj je za svoje delo z naslovom Eksperimentalno ovrednotenje nasprotniških primerov in načinov obrambe (mentor: izr. prof. dr. Danijel Skočaj) prejel Univerzitetno Prešernovo nagrado.

 

Priznanja za uspešno pedagoško delo v študijskem letu 2019/2020, ki ga prejmejo pedagogi z najboljšimi študentskimi ocenami, sta prejela:

 • doc. dr. Aleksander Sadikov,
 • asist. Damjan Fujs

 

Predsednik Študentskega sveta FRI, Arne Simonič, je podelil priznanja Študentskega sveta Naj profesor in Naj asistent, ki so jih prejeli:

 • izr. prof. dr. Patricio Bulić, naj profesor (Računalništvo in informatika, univerzitetni),
 • asist. dr. Marko Poženel, naj asistent (Računalništvo in informatika, univerzitetni),
 • prof. dr. Janez Demšar, naj profesor (Računalništvo in informatika, visokošolski),
 • asist. Damjan Fujs, naj asistent (Računalništvo in informatika, visokošolski),
 • prof. dr. Zoran Bosnić, naj profesor (Računalništvo in informatika, magistrski),
 • asist. Uroš Čibej, naj asistent (Računalništvo in informatika, magistrski).

 

Posebna priznanja in nagrado za raziskovalno delo podiplomskim študentom so prejeli:

 

Posebno omembo za raziskovalno delo, so si prislužili še naslednji doktorski študenti:

 • Domen Tabernik,
 • Matej Vitek,
 • Ratko Pilipović,
 • Manca Žerovnik Mekuč,
 • Jon Muhovič.

 

Posebno priznanje za izjemen raziskovalni dosežek so prejeli:

 

Posebno priznanje za sodelovanje z gospodarstvom je prejel izr. prof. dr. Erik Štrumbelj, in sicer za povezovanje s podjetji ter zagotavljanje tržnih sredstev za vzpostavitev in izvajanje magistrske študijske smeri Podatkovne vede ter za uspešno pridobljena sredstva za projektno in raziskovalno delo.

 

Posebno priznanje za kakovost so prejeli zaposleni v dekanatu, in sicer za kakovostno in zavzeto delo, ki se odraža v visoki oceni zadovoljstva zaposlenih s storitvami dekanata.

 

Dekanjino priznanje za delo v strokovni službi je prejela Mateja Ravnik za skrbno in kakovostno delo v kadrovski službi, za uspešen prevzem novih delovnih nalog in za sodelovanje v projektu uvajanja poslovno-informacijskega sistema APIS.

 

Posebno pohvalo je dekanja izrekla še dvema skupinama zaposlenih, ki sta letos poleg rednih delovnih nalog opravili veliko dodatnega dela, to sta:

 • skupina APIS – skupina strokovnih delavcev, ki na ravni fakultete in univerze pomaga pri razvoju poslovnega informacijskega sistema APIS,
 • koordinacijska skupina za ukrepe proti COVID-19 – od februarja koordinira ukrepe na fakulteti za zamejevanje pandemije.

 

Predstavili smo tudi vse prejemnike univerzitetnih nagrad, ki jih rektor podeljuje v Tednu univerze v Ljubljani:

 • Naziv častni senator Univerze v Ljubljani: prof. dr. Aleš Leonardis,
 • Naziv zaslužni profesor: prof. dr. Viljan Mahnič,
 • Priznanje za najodličnejši dosežek Univerze v Ljubljani: skupina sodelavcev Laboratorija za bioinformatiko Fakultete za računalništvo in informatiko, in sicer za razvoj orodja za demokratizacijo podatkovne analitike,
 • Zlata plaketa UL posameznikom za izjemne zasluge: izr. prof. dr. Danijel Skočaj,
 • Zlata plaketa UL skupini: skupina VOT (Visual Object Tracking challenge),
 • Svečana listina mladim visokošolskim učiteljem: doc. dr. Matevž Pesek,
 • Prešernova nagrada za študente: Jaka Šircelj,
 • Svečana listina študentom za najboljše študijske dosežke: Marko Rus,
 • Svečana listina študentom za najboljše študijske dosežke: Rok Grmek,
 • Priznanje za posebne dosežke študentov: Valter Hudovernik (izjemni rezultati v borilnem športu jiu jitsu),
 • Priznanje strokovnim delavcem: Bojan Heric,
 • Priznanje strokovnim delavcem: skupina APIS, v kateri sodeluje Nives Macerl, tajnik UL FRI.

 

Video posnetek dogodka, v katerega so poleg razglasitev prejemnikov priznanj vključeni tudi na daljavo posneti odzivi in zahvale nagrajencev, si lahko ogledate na fakultetnem kanalu YouTube: Dan FRI 2020.

 

 

 

Vsem nagrajencem še enkrat iskreno čestitamo!