• Peto srečanje partnerjev projekta DIGITRANS
Novice

Na Dunaju je 5. in 6. februarja potekalo 5. srečanje partnerjev projekta DIGITRANS. Projekt naslavlja problematiko digitalne preobrazbe majhnih in srednje velikih podjetij z razvojem konkretne metode, orodij in spletne platforme za podporo celotnemu procesu digitalne preobrazbe. Srečanja se je udeležila tudi predstavnica s Fakultete za računalništvo in informatiko.

Prvi del srečanja je bil namenjen analizi regionalnih usmerjenih kombiniranih usposabljanj po metodi DIGITRANS. Do sedaj je konzorcij skupno organiziral 41 usmerjenih kombiniranih usposabljanj, dosegel 327 majhnih in srednje velikih podjetij ter izvedel 8 spletnih posvetov in 6 individualnih usposabljanj. Na podlagi povratnih informacij so bile določene smernice za ponudnike usposabljanj. Namenjene so predvsem pripravi gradiva, ki bo nastajalo v prihodnjih mesecih. 

Spletna platforma je bila tema drugega dela srečanja. Obravnavana je bila njena validacija, prevajanje v regionalne jezike ter oblikovanje vsebine in predlog. V nadaljevanju so bile predstavljene aktivnosti, povezane s promocijo projekta, srečanje pa se je zaključilo z obravnavo trajnostne strategije.

Na projektu sodeluje 15 partnerjev iz sedmih evropskih držav podonavske regije. Več v opisu na spletni strani projekta.