• Posvet o poučevanju računalništva in informatike
Novice

Na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti (SAZU) je bil 1. decembra 2017 organiziran posvet o poučevanju računalništva in informatike, na katerem so strokovnjaki razpravljali o slabi vključenosti računalniških vsebin v slovenskem izobraževalnem sistemu ter o predlogih, kako to izboljšati.


Na posvetu so sodelovali tudi visokošolski učitelji in raziskovalci s FRI, dr. Andrej Brodnik, dr. Janez Demšar in dr. Ivan Bratko.

Predavanja s posveta so dostopna na portalu Videolectures, vsa gradiva pa so dostopna tudi na spletni strani Izobraževanje CS.