• Prenehanje prepovedi zbiranja na fakulteti
Objave

V torek, 23. 6. 2020, začne veljati ODLOK o prenehanju veljavnosti Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja.


Prenehanje veljavnosti odloka pomeni, da se spet dovoli zbiranje študentov v prostorih Univerze v Ljubljani, torej tudi na UL FRI. Še vedno pa se priporoča upoštevanje ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe:

  • Če imamo kakršne koli znake akutne okužbe dihal, še zlasti pa v primeru kašlja, ostanemo doma!
  • Pazimo na medsebojno razdaljo vsaj 1,5 m, kadar to ni mogoče (v frekventnih prostorih – toalete, hodniki) se priporoča uporaba maske (maske si študenti in obiskovalci priskrbijo sami).
  • Pogosto umivamo in razkužujemo roke. Razkužila so nameščena na vseh vhodih v fakulteto.
  • Pogosto zračimo prostore in se čim manj zadržujemo v prostorih skupaj z drugimi.