• Ustanovitev Centra za nevroinformatiko
Novice

Univerza v Ljubljani ustanavlja interdisciplinarni Center za nevroinformatiko. Zanj je na evropskem razpisu programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020 (ERA Chair) pridobila 2,5 milijona evrov evropskih sredstev. Projekt CONI (Chair of Neuroinformatics) so pripravili sodelavci Medicinske fakultete, Fakultete za računalništvo in informatiko, Fakultete za matematiko in fiziko ter Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.


Nevroinformatika je raziskovalno področje na presečišču nevroznanosti (sestavljeno iz številnih in različnih poddisciplin, npr. delovanje človeških možganov med razvojem in boleznijo) in informacijskih znanosti, ki se ukvarja z organizacijo podatkov nevroznanosti z uporabo računskih modelov in analitičnih orodij.

 

Povezovanje informacijskih znanosti in raziskav možganov prinaša koristi za obe znanstveni področji. Informatika s pomočjo protokolov, metod in orodij informacijske tehnologije (IT) olajša obdelavo podatkov, modeliranje in komunikacijo spoznanj pri interdisciplinarnih raziskavah delovanja možganov. Po drugi strani odkritja na področju delovanja možganov spodbujajo razvoj novih metod IT.

 

Kratkoročni cilj projekta je izdelava protokolov, metod in orodij IT za pripravo z IT podprtih klinične poti in klinično raziskovalne poti za obravnavo bolnikov z Alzheimerjevo boleznijo. Razvita bo klinična pot, ki bo omogočila vključevanje večjega števila osebnih tipal v pacientovo vsakodnevno okolje, s čimer se multidisciplinarni ekipi izvajalcev zdravstvenega varstva omogoči oddaljeno odzivnost in 24/7 povratne informacije o bolnikovem stanju - kontinuum zdravstvenega varstva za optimalno oskrbo bolnikov z Alzheimerjevo boleznijo. Zbiranje podatkov s podporo telemetrije individualizira klinično oskrbo bolnikov in poveča učinkovitost klinične poti. Dolgoročni cilj je izdelava z IT podprtega ekosistema za celovito podporo vzdrževanja optimalnega zdravstvenega stanja starostnikov s kroničnimi boleznimi.

 

Pri nalogah, ki so povezane z razvojem metod in orodij informacijske tehnologije, kot so zajem podatkov na daljavo, obdelava podatkov in razvoj pametnih algoritmov, sodelujejo raziskovalci UL FRI iz Laboratorija za podatkovne tehnologije, Laboratorija za umetne vizualne spoznavne sisteme in Laboratorija za umetno inteligenco.

 

Več o projektu preberite na spletni strani Univerze v Ljubljani.