• Zoran Bosnić in Marko Robnik Šikonja promovirana v naziv redni profesor
Novice

Rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Igor Papič je 10. januarja 2019 svečano razglasil tretjo skupino novih rednih profesorjev Univerze v Ljubljani. Med 22 novoizvoljenimi rednimi profesorji sta tudi prof. dr. Zoran Bosnić in prof. dr. Marko Robnik Šikonja s Fakultete za računalništvo in informatiko.


V imenu novih rednih profesorjev se je zahvalil prof. dr. Zoran Bosnič. »Prepričan sem, da nove redne profesorice in profesorji ne bi sedeli na tej svečani podelitvi, če nas globoko v sebi ne bi gnale ambicije po uspehu, ki se uresničujejo skozi perfekcionizem v svojem strokovnem, raziskovalnem, umetniškem in pedagoškem delu. Biti perfekcionist pomeni narediti vse dovršeno, popolno, zgledno in vzorno; vendar pa po drugi strani pomeni tudi žrtvovati 90 odstotkov svoje energije za 10 odstotkov zadnje izboljšave, odrekati se prostemu času in zasebnemu življenju ter včasih tudi izgoreti zaradi preobilice dela.« Pri iskanju perfekcionizma zato vsem želi dvoje: »Prvič, da uspemo najti svojo pravo mero perfekcionizma. Gre za točko ravnotežja med predanostjo ustvarjanju in upoštevanjem sebe kot posameznika ­– torej točko, ki še dopušča, da ohranjamo dovolj lastne energije, zagona in osebne note, iz katere izvira naša kreativnost. In drugič, želim nam, da skozi lastni uravnotežen perfekcionizem uresničujemo svoje poslanstvo – da z njim navdušujemo druge, kolege pedagoge, raziskovalce in študente. Želim nam, da ne zaspimo, temveč da naštetim kolegom postanemo zgled. In ne da postanemo samo zgled po pridobljenem nazivu rednega profesorja, temveč zgled po tem, da uresničujemo poslanstvo tega naziva – da smo ambasadorji svoje fakultete ali akademije, univerze; da smo prvi, ki krojimo stroko, znanost in umetnost, in da s tem motiviramo druge, da nam sledijo.«

Vabljeni, da si preberete njegov govor.