• Šifra predmeta:0085796
  • Kreditne točke:4
  • Semester: poletni
  • Vsebina
  • predmet je nadaljevanje predmeta Koncepti in modeliranje vizualnih informacij I
  • v tem semestru se študenti naučijo interakcije s pomočjo žive video slike
  • osnovne metode obdelave/filtriranja slik
  • uporaba zvoka in glasbe v okolju Processing (prof. dr. Denis Trček)

izdelava interaktivne instalacije z uporabo žive video slike za interakcijo in uporabo zvoka

  • Študijski programi
  • Porazdelitev ur na semester
30
ur
predavanj
  • Izvajalci
Nosilec predmeta
Prostor:R2.16 - Kabinet
Nosilec predmeta
Prostor:R3.68 - Kabinet