• Šifra predmeta:0085800
  • Kreditne točke:4
  • Semester: zimski
  • Vsebina
  • načrtovanje samostojne interaktivne instalacije
  • izdelava načrtovane instalacije v okolju Processing
  • pri tem projektu študenti lahko dobijo pomoč študentov FRI v okviru predmeta Interaktivnost in oblikovanje informacij na magistrskem študiju
  • pisna seminarska naloga, ki lastno delo postavi v širši kontekst interaktivne umetnosti

javna predstavitev instalacije

  • Študijski programi
  • Porazdelitev ur na semester
30
ur
predavanj
30
ur
seminarskih vaj
  • Izvajalci
Nosilec predmeta
Prostor:R2.16 - Kabinet