• Šifra predmeta:50117
  • Kreditne točke:6
  • Semester: zimski
  • Študijski programi
  • Izvajalci
Nosilec predmeta
Prostor:R2.16 - Kabinet
Nosilec predmeta
Prostor:R3.68 - Kabinet